Kienitz Gábor
Kienitz Gábor

2021. szeptember 22. Szerda

Kienitz Gábor

vízépítő mérnök

Születési adatok

1930. július 11.

Gyula, Békés vármegye

Halálozási adatok

2010. december 30.

Budapest


Család

Sz: Kienitz Vilmos (†1959) az Alsó-Fehérkőrösi Ármentesítő Társulat igazgató-főmérnöke. Nagy Gabriella (†1961) általános iskolai tanár. Testvére: Kienitz Vilmos, a Mélyépítési Tervező Vállalat (MÉLYÉPTERV) mérnöke. F: 1. 1954–1965: Imrik Johanna villamosmérnök. Elvált. Leánya: Kienitz Rita (1958–). 2. 1966-tól Jancsa Edit, a Típustervező Intézet technikusa. Fia: Kienitz András (1968–). 

Iskola

A gyulai Karácsonyi János Gimnáziumban éretts. (1949), az ÉKME Mérnöki Kar Vízépítő Szakán mérnöki okl. szerzett (1953), a BME-n doktorált (1972); a műszaki tudományok kandidátusa (1972). 

Életút

A Mezőgazdasági Vízügyi Tervező Iroda (MEVITERV), ill. az átszervezés után a Vízügyi Tervező Iroda (VIZITERV) tervező mérnöke (1953–1957), a Mély- és Vízépítési Tervező Mérnöki Munkaközösség vezetője (1957–1959). A VIZITERV irányító-tervező mérnöke (1959–1965), a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, ill. a VITUKI Rt. főmérnöke, a III/4. Belvízkutatási Csoport, ill. a Rendszer-hidrológiai Osztály osztályvezető főmérnöke, tud. tanácsadója (1965–1995). A BME c. egy. docense (1993-tól). Az UNESCO Nemzetközi Hidrológiai Továbbképző Tanfolyamának igazgatója (1987–1995). Az UNESCO megbízásából Irakban (1971), Zambiában dolgozott (1975–1976), majd a Meteorológiai Világszervezet (WMO) projektvezetője Nigerben (1978–1983). Az MTA–TMB-n Salamin Pál aspiránsa (1964–1968). 

Mezőgazdasági vízgazdálkodással, a síkvidéki vízrendezés kérdéseivel, a belvízrendszerek működésének törvényszerűségeivel, hidrológiai és általános gazdasági vonatkozásaival foglalkozott. Elsőként alkotott az országban számítógépes matematikai modellt az ún. síkvidéki, befolyásolt összegyülekezési folyamatra (1970). 

Elismertség

Az MTA Vízgazdálkodás-tudományi Bizottsága tagja. 

Főbb művei

F. m.: Belvízrendezési tervek készítése gazdaságossági alapon. (Vízügyi Közlemények, 1955)
A vízgyűjtőterületen végbement változások hidrológiai hatásának vizsgálata a kettős összeg-görbék módszerével. (Vízügyi Közlemények, 1956)
A hortobágyi térség belvízrendezése. (Vízügyi Közlemények, 1962)
Belvízrendszerek fajlagos kiépítésének meghatározása. Segédlet. (Bp., 1963)
A síkvidéki vízrendezés időszerű kutatási feladatai. (Vízügyi Közlemények, 1965)
Belvízi helyzetjelentések és előrejelzések módszere. Kárpátiné Radó Denise-szel. (A VITUKI kiadványa. Bp., 1966)
Az elmúlt évek hidrometeorológiai értékelése és az 1966. évi belvíz lehetőségének vizsgálata. – A síkvidéki vízrendezés időszerű kutatási feladatai. (Vízügyi Közlemények, 1966)
Az 1966. évi tavaszi belvíz hidrológiai értékelése. (Vízügyi Közlemények, 1967)
Vízgyűjtők rendszervizsgálata és a belvízjelenség. (Vízügyi Közlemények, 1968)
A síkvidéki vízgyűjtő hidrológiai vizsgálata. (Hidrológiai Közlöny, 1969)
Belvízrendszerek működésének törvényszerűségei, valamint hatékonyságuk növelésének problémái. Kand. értek. (Bp., 1970)
The Hydrological Cycle and the Water Balance in Nature. Szesztay Károllyal és Ubell Károllyal. (A Vízügyi Dokumentációs Iroda kiadványa. Bp., 1970)
A belvízhullám-leképzés gyakorlati felhasználásának kérdései. (Vízügyi Közlemények, 1970)
A Mirhó–Gyolcsi kísérleti vízöblözet és a belvízkutatás eredményei. (Tanulmányok és kutatási eredmények. 35. A VITUKI kiadványa. Bp., 1972)
A belvízrendezés hidrológiai alapjai kutatásának kritikai fejlődéstörténete. (Tanulmányok és kutatási eredmények. 40. A VITUKI kiadványa. Bp., 1972)
Tájjellemző és kísérleti vízgyűjtők és a hidrológiában alkalmazott matematikai modellek. R. P. Ibbit UNESCO részére készített tanulmánya és magyarországi vonatkozása. – A terméseredmények és a vízrendezés kapcsolata. (Vízügyi Közlemények, 1972)
A magyarországi tájjellemző és kísérleti vízgyűjtők katalógusa. Szerk. (A VITUKI kiadványa. Bp., 1973)
A síkvidéki, befolyásolt összegyülekezési folyamat hidrológiai modellje. (Tanulmányok és kutatási eredmények. 42/a. A VITUKI kiadványa. Bp., 1974)
A modell leírása. Rendszer-hidrológiai módszerek bevezetése a magyar vízügyi gyakorlatba. (Hidrológiai Közlöny, 1974)
A magyarországi tájjellemző és kísérleti vízgyűjtők és célkitűzéseik. (Vízügyi Közlemények, 1975)
A vízminőség-védelemmel kapcsolatban jelentkező újabb vízrendezési feladatok. (Vízügyi Közlemények, 1978)
A termőréteg víz- és vízzel mozgó nitrogénforgalmának modellvizsgálata. (Hidrológiai Közlöny, 1986). 

Irodalom

Irod.: K. G. (Hidrológiai Közlöny, 2011). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015