Kilczer Gyula
Kilczer Gyula

2024. április 14. Vasárnap

Kilczer Gyula

geofizikus

Születési adatok

1892. október 16.

Újpest, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1974. január 15.

Budapest


Család

Sz: Kilczer Péter, Mauritz Júlia (1872–1949). Testvére: Kilczer Béla és Szenyéry Ernőné Kilczer Edith. F: Fiedler Márta (1907–1996).

Iskola

A budapesti evangélikus gimnáziumban éretts. (1910), a budapesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1916), az ELTE TTK-n doktorált (1962); a műszaki (geofizikai) tudományok kandidátusa (1961), doktora (1970). 

Életút

A budapesti tudományegyetem II. sz. Fizikai Intézetének gyakornoka (1914–1917), a békéscsabai (1917–1933), a budapesti evangélikus gimnázium r. tanára (1933–1947), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) Statisztikai Osztályának előadója (1947–1950). A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet (ELGI) Szeizmikus Osztályának kutató-geofizikusa (1950. febr. 1.–1952), tud. munkatársa (1952–1957. máj. 15.), nyugdíjas tud. tanácsadója (1957. máj. 15.–1960. ápr. 30.). 

Nevéhez fűződik a magyarországi szeizmikus kiértékelési eljárások kidolgozása, ill. az ún. refrakciós szeizmikus kutatások magyarországi elindítása. A földmágneses tér geometriai szerkezetvizsgálatával is foglalkozott. Tudománynépszerűsítő tevékenysége is jelentős. 

Emlékezet

Budapesten (VII. kerület, Erzsébetváros, Damjanich utca 28/b) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. 

Elismertség

A Magyar Geofizikusok Egyesülete alapító tagja (1954-től), t. tagja és a választmány tagja (1957-től). A Természettudományi Társulat (1911-től) és a Matematikai és Fizikai Társulat tagja (1914-től). 

Elismerés

Eötvös Loránd-emlékérem (1972). 

Szerkesztés

A Geofizikai Közlemények szerkesztőbizottságának tagja (1956-tól). 

Főbb művei

F. m.: A látszólagos mozgás. (Matematikai és Fizikai Lapok, 1941)
A menetidő elméleti meghatározása. (Földméréstani Közlemények, 1950)
A refrakciós észlelési adatok javított közelítő kiegyenlítése. (MTA Műszaki Tudományok Osztálya Közleményei, 1952)
Antiklinális adatainak meghatározása. (Geofizikai Közlemények, 1953)
Átlőtt és inverz réteg kimutatásának lehetősége. (Geofizikai Közlemények, 1955)
Kiékelődő réteg adatainak meghatározása. (Geofizikai Közlemények, 1957)
Szeizmikus refrakciós mérések a mecseki kőszénterület földtani kutatásában. Szénás Györggyel. (Bányászati Lapok, 1959)
Refrakciós szeizmikus mérési adatok teljes javítása a legkisebb hibanégyzetek módszerével. Kand. értek. (Bp., 1959)
Dombos terepen végzett szeizmikus refrakciós mérések javítása. Elekné ?-vel. (Geofizikai Közlemények, 1960)
Die geometrische Struktur der erdmagnetischen Quadrupolment-Tensors, Gerlands. (Beiträge zur Geophysik, 1964)
Die Darstellung des erdmagnetischen Hauptfeldes durch zwei Dipoldfelder. (Beiträge zur Geophysik, 1966)
Entwicklung des erdmagnetischen Potentials durch eine Multipolreihe. (Beiträge zur Geophysik, 1967)
Az excentrikus Földdipólus mágneses potenciálterének koherens multipólus sora. Doktori értek. (Bp., 1968)

 

írásai a Természettudományi Közlönyben: A lecsapódó vízgőz sűrűsödési magvainak halmazállapota. (1943)
Üveg megolvadása karcoláskor. – Radioaktív anyagok élettani hatása. – Az indium. (1944). 

Irodalom

Irod.: K. Gy. (Magyar Geofizika, 1974). 

Megjegyzések

MÉL I.: téves születési adat: 1892. okt. 12. Bp.! Anyakönyvi adatai szerint 16-án született. 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője