Kis Aladár
Kis Aladár

2024. április 14. Vasárnap

Kis Aladár

történész

Névváltozatok

Kiss Aladár 

Születési adatok

1930. május 26.

Debrecen

Halálozási adatok

2002. június 11.

Budapest

Temetési adatok

2002. június 28.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Kiss Aladár (†1975) mozdonyvezető, később mérnök, a Közlekedési és Postaügyi Minisztérium (KPM) munkatársa, Csák Erzsébet (†1940). F: 1952-től Kocztur Gizella (1930–2014) irodalomtörténész, egyetemi docens, kandidátus. Fia: Kis Aladár (1954–1986) közgazdász. 

Iskola

A budapesti I. István Gimnáziumban éretts. (1948), az ELTE BTK-n történelem szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1952), doktorált (1958), a történelemtudományok kandidátusa (1961), doktora (1981). 

Életút

Az ELTE Történelemtudományi Kara, ill. az ELTE BTK Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéke tanársegéde (1952–1957), egy. adjunktusa (1957–1963), egy. docense (1963–1981), egy. tanára (1981. júl. 1.–2000. aug. 31.). A BTK dékánhelyettese (1966–1969). A Római Magyar Akadémia igazgatója és a Magyarország római nagykövetségének kulturális tanácsosa (1973–1977). Az MSZMP KB Pártfőiskolája és az MLEE oktatója (1963–1973). 

Újkori egyetemes történettel, elsősorban a két világháború közötti diplomácia történetével, nemzetközi munkásmozgalom-történettel és a modern Olaszország történetével foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el az olasz fasizmus történetének feltárása, sajátosságainak vizsgálata terén. Feldolgozta a magyar kormányok olasz kapcsolatait a II. világháború kitöréséig, népszerű monográfiát írt Benito Mussoliniról (1883–1945). Forráskiadói tevékenysége is értékes. Írásaiban mindkét névváltozatát (Kiss Aladár; Kiss Aladár) használta. 

Szerkesztés

A Történelmi Szemle c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1963-tól). 

Főbb művei

F. m.: A kínai népi forradalom győzelme a Kínai Népköztársaság megteremtése. (Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára. A TTIT kiadványa. Bp., 1954)
Magyarország és a fasiszta tengelyhatalmak a második világháború küszöbén. Kand. értek. (Bp., 1960)
Die Aussenpolitik der Imrédy-Regierung. 1938. nov.–1939. márc. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Historica. Bp., 1961)
Antonio Gramsci két cikke a Magyar Tanácsköztársaságról. (Párttörténeti Közlemények, 1962)
A Teleki-kormány külpolitikája a második világháború előtt. (Magyar Tudomány, 1962 és külön: Bp., 1962)
Magyarország külpolitikája a második világháború előestéjén. Monográfia és a kand. értek. átd. változata. (Bp., 1963)
A Borgiák. (Az Élet és Tudomány kalendáriuma, 1963)
Az ellenforradalmi rendszer revíziós külpolitikájának kialakulása. (A magyar nacionalizmus kialakulása és története. Bp., 1964)
Dokumentumok Olaszország legújabbkori történetéhez. 1918–1945. (Bp., 1970)
La guerre italo-ethiopienne. 1935–1936. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Historica. Bp., 1970)
Az olasz fasizmus története. Monográfia. (Bp., 1970)
A spanyol polgárháború története. (Történelem. 11. A TIT kiadványa. Bp., 1971)
Olaszország története. 1748–1968. Monográfia és egy. tankönyv is. (Bp., 1975)
A gazdasági világválság és a fasizmus. (Közgazdasági füzetek. Az 1929–1933-as válság mai szemmel, mai tanulságokkal. Szerk. Borgosné Lendvai Mária. Bp., 1979)
Az olasz fasizmus kialakulása és fejlődése a kezdettől a mai neofasizmusig. Doktori értek. (Bp., 1980)
Dibattiti e concezioni sul carattere del regime horthysta. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Historica. Bp., 1980)
Soha többé! A fasizmusról. (Korunk kulcskérdései. Bp., 1983)
A spanyol polgárháború. (Nagyvilág, 1986)
Az olasz fasizmus hatalomra jutása és a fasiszta állam jellegzetességei. (Társadalmi Szemle, 1988)
Olaszország külpolitikája. 1918–1940. (História, 1988)
A duce. Életrajzi kismonográfia Benito Mussoliniról. (Bp., 1989)
Másként is lehetett… Emlékek és gondolatok Budapest 1942. szept. 4-i és 9-i bombázásáról. (Vissza a történelemhez… Emlékkönyv Balogh Sándor 70. születésnapjára. Bp., 1996)

 

jegyzetei és tankönyvei: Olaszország. 1870–1914. Párfőiskolai jegyzet. (Bp., 1954)
Olaszország a fasiszta diktatúra igája alatt. 1918–1939. Párfőiskolai jegyzet. (Bp., 1955)
Olaszország a második világháború alatt és után. Párfőiskolai jegyzet. (Bp., 1955)
A tudományos szocializmus keletkezése és fejlődése. Jegyzet az egyetemi és a főiskolai marxizmus-leninizmus oktatása számára. Urbán Aladárral és Vadász Sándorral. (Bp., 1955)
Legújabbkori egyetemes történet. 1918–1955. Egységes jegyzet. Girus Károllyal és Szamuely Tiborral. (Bp., 1955
2. kiad. 1956
3. kiad. két félkötetben 1959
4. kiad. három kötetben 1960
5. kiad. 1961
utánnyomásai évenként: 1962-től)
A második világháború. 1939–1945. Egy. jegyz. (Bp., 1957)
Egyetemes történelem. 1849–1945. Ideiglenes tankönyv a gimnáziumok 4. osztálya számára. Szamuely Tiborral és Urbán Aladárral. (Bp., 1957
2. kiad. 1958
3. kiad. 1959)
Történelem a technikumok 4. osztálya számára. Ideiglenes tankönyv. Urbán Aladárral. (Bp., 1957
2. jav. kiad. Bp., 1958
3. kiad. 1959
4. kiad. 1960
5. kiad. 1961
6. átd. kiad. 1962
7. kiad. 1963
8. kiad. 1964)
Magyarország története. 1932–1939. Egységes jegyzet. Lengyel Istvánnal. (Bp., 1965
2. átd. és bőv. kiad. 1969
3. kiad. 1975)
Olaszország története. 1748–1965. Egy. jegyz. (Bp., 1966
2. kiad. 1967
3. kiad. 1968
4. kiad. 1969
utánnyomásai évenként: 1748–1970 alcímváltozással, 1971-től)
Történelem. Tankönyv a technikumok 4. osztálya számára. Urbán Aladárral. (Bp., 1966
2. kiad. 1968)
Szöveggyűjtemény a nemzetközi munkásmozgalom tanulmányozásához. 3. Összeáll. Almási Jánossal és Girus Károllyal. (Bp., 1967)
Szöveggyűjtemény a Magyarország története 1932–1939. c. egységes jegyzet tanulmányozásához. Összeáll. Lengyel Istvánnal. (Bp., 1968
2. kiad. 1978)
Egyetemes történet. 1945–1975. I. köt. Az Egyesült Államok, Anglia, Franciaország, a Német Szövetségi Köztársaság és Olaszország története. Egységes jegyz. Szerk. (Bp., 1989
2. jav. kiad. 1993). 

Irodalom

Irod.: Nagy Zsuzsa, L.: K. A.: Olaszország története. (Századok, 1976)
Halálhír. (Népszabadság, 2002. jún. 22.). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője