Kispál Magdolna, Sz.
Kispál Magdolna, Sz.

2021. október 25. Hétfő

Kispál Magdolna, Sz.

nyelvész

Névváltozatok

Szabó Dezsőné 

Születési adatok

1910. május 30.

Szatmárnémeti, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1984. június 15.

Hága, Hollandia

Temetési adatok

1984. november 9.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

F: Szabó Dezső dr. Fia: Szabó György dr., Hetényi Péterné Szabó Gyöngyi, Gerle Imréné Szabó Réka. 

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar–német szakos középiskolai tanári okl. (1933), bölcsészdoktori okl. szerzett (1939), a nyelvészeti tudományok kandidátusa (1955). 

Életút

A finnországi Suomen Suku Nyelvtudományi Intézet meghívott vendégkutatója (1933–1934), Helsinkiben (1934–1935), Tartuban állami ösztöndíjas (1935–1936). A szegedi Tanárképző Főiskola kollégiumi felügyelőtanára (1937–1941), a szegedi Ferenc József Tudományegyetem Urál-altaji Intézete gyakornoka és finn–észt nyelvi lektora (1939–1941). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Magyar és Finnugor Összehasonlító Nyelvészeti Tanszéke tanársegéde (1941–1944), a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem Finnugor Tanszéke előadó tanára (1945–1948). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. az ELTE BTK Finnugor Tanszéke tanársegéde (1948–1951), egy. adjunktusa (1951–1956), egy. docense (1956–1974). 

Finn- és obi-ugor nyelvészettel, a vogul nyelvvel, a nyelvtudomány és a folklór határterületére eső jelentéstani, nyelvtörténeti, szótani kérdéseivel, az ugor–török, ill. a magyar–török nyelvi kapcsolatokkal, a magyar hangtörténet finnugor előzményeivel foglalkozott. Nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el az összehasonlító finnugor mondattan, elsősorban a manysi (= vogul) igenév mondattanának vizsgálata terén. Hágában, közlekedési baleset áldozata lett. 

Elismertség

Az MTA Finnugor Munkabizottsága tagja. 

Főbb művei

F. m.: Napszakok nevei az ugor nyelvekben. Egy. doktori értek. is. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. 39. Bp., 1938)
Finn nyelvtani vázlat. Egy. jegyz. (Bp., 1949–1950)
Félévszázados manysi – vogul – nyelvemlékek. (Magyar Nyelvőr, 1953)
A magyar hangtörténet finnugor előzményei. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Közleményei, 1954)
A magyar nyelv finnugor alapjai. Egy. jegyz. (Bp., 1954)
A manysi igenév mondattana. I. Kand. értek. (Bp., 1954)
Das Ungarisch–Mansische Karitivsuffix. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio philologica, 1957)
Finn olvasmányok. Összeáll. Lakó Györggyel. (Finnugor jegyzetek. 1. Bp., 1957
utánnyomások 1958-tól évente)
A magyar nyelv finnugor alapjai. Egy. jegyz. (Bp., 1958)
Mesterséges hold vagy műhold? 1–3. Almár Ivánnal és Rácz Endrével. (Magyar Nyelvőr, 1958)
Finn szójegyzék. Összeáll. Lakó Györggyel és Lavotha Ödönnel. (Finnugor jegyzetek. 2. Bp., 1958
utánnyomások 1959-től évente)
Mezér. (Magyar Nyelv, 1959)
Beiträge zur Geschichte eines ungarischen Kulturwortes. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio philologica, 1961)
Beke Ödön. (Magyar Nyelv, 1964)
Finn nyelv. Noronen, Minnével és F. Mészáros Henriettával. (Finnugor jegyzetek. 10. Bp., 1964 utánnyomások 1965-től évente)
A vogul igenév mondattana. Monográfia. (Bp., 1966)
Magyar és német szómutató Pápay–Beke osztják szójegyzékéhez. Összeáll. (Finnugor jegyzetek. 14. Bp., 1969)
Nyelvünk finnugor alak- és mondattani sajátságai. Erdődi Józseffel. (Finnugor jegyzetek. 17. Bp., 1969
utánnyomások 1970-től évente)
Északi osztják kresztomátia. F. Mészáros Henriettával. (Finnugor jegyzetek. 18. Bp., 1970
utánnyomások 1971-től évente)
Die Geschichte des Lehrstuhls für finnisch-ugrische Sprachwissenschaft an der Universität Budapest. (Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio philologica, 1974)
Napszakok nevei az ugor nyelvekben. Egy. doktori értek. is. Hasonmás kiad. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai. 39. Bp., 1977)
A -va/-ve-ván/vén, -val/-vel – képzők története. (Magyar Nyelv, 1981). 

Irodalom

Irod.: K. M. A manysi igenév mondattana c. kandidátusi disszertációjának vitája. A vitát összefoglalta Hajdú Péter. (MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Közleményei, 1956)
Erdődi József: Szabóné Kispál Magdolna 70 éves. (Magyar Nyelv, 1981)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1984. nov. 9.)
Bereczky Gábor: K. M. (Magyar Nyelv, 1985)
Bereczki Gábor: Sz. Kispál Magdolna. (Magyar Nyelv, 1985)
F. Mészáros Henrietta: Sz. Kispál Magdolna. Életrajz és bibliográfia. (Nyelvtudományi Közlemények, 1985
Finnugor életrajzi lexikon. Szerk. Domokos Péter. (Bp., 1990).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015