Kiss Béla
Kiss Béla

2024. június 19. Szerda

Kiss Béla

vegyészmérnök

Születési adatok

1922. január 1.

Sopron

Halálozási adatok

1993. szeptember 17.

Budapest


Család

Sz: Kiss Jenő (1889–1978) evangélikus teológus, egyetemi tanár, Jausz Emmy (†1972). 

Iskola

Elemi és középiskoláit Sopronban végezte (1940-ben éretts.). A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) Vegyészmérnöki Osztályán végzett (1944), a kémiai tudományok kandidátusa (1975). 

Életút

A Péti Nitrogénművek budapesti központjának gyakornoka és a Ferrocyan Külkereskedelmi Vállalat műszaki előadója (1943–1944), a II. világháborúban frontszolgálatot teljesített, majd szovjet hadifogságban volt (1944–1948), a Felten és Guilleaume Kábel-, Sodrony- és Kötélgyár, ill. a Magyar Kábelművek üzemmérnöke, laboratóriumvezető kutatómérnöke (1949–1956). A Szervesvegyipari Kutató Intézet, ill. a Műanyagipari Kutató Intézet Feldolgozástechnikai Osztályának tud. munkatársa (1956–1963), a Nehézipari Minisztérium (NIM) Műszaki Fejlesztési Főosztálya főmunkatársa (1963–1982). A Hungária Műanyag-feldolgozó Vállalat felügyelőbizottságának tagja. 

Műanyaggyártással és -feldolgozással, különböző műanyagok alkalmazástechnikájával, lakkfestékiparral, a műanyagok korrózióvédelmi alkalmazásával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a korszerű műanyag-bevonási eljárások magyarországi adaptációja terén, az ún. műanyagpor-bevonási technológia magyarországi bevezetője. További kutatási területei: a beton korrózió elleni védelme; a műanyag építőipari alkalmazásai; a műanyag új tulajdonságai: a feszültségkorrózió, a feszültség-relaxáció és a feszültségrepedés; a kemizálás korróziós veszélyei és a műanyagok, a műanyagok újrahasznosítása és azok kockázatai stb. 

Elismertség

Az MTA Makromolekuláris Kémiai Bizottsága tagja. A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Műanyag és Korróziós Szakosztályának vezetőségi tagja. Az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) Korróziós Állandó Bizottsága és az OMFB Operatív Bizottsága tagja. 

Elismerés

Pfeifer Ignác-emlékérem (1988). 

Szerkesztés

Korrózióvédelem c. könyvsorozat szerkesztője. 

Főbb művei

F. m.: Hőre lágyuló műanyagok feldolgozása. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1959)
Műanyagbevonatok lángszórással és ráolvasztással. (Gép, 1959)
Műanyagtárgyak formakialakítása. (Magyar Kémikusok Lapja, 1959)
PVC-keverékek készítésének új módja. (Műszaki Élet, 1960)
Műanyagok a korrózió és az erózió elleni védelemben. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1961)
Műanyagok választékismerete. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1961)
Műanyag falfestékek és falburkolatok. (A Mérnöktovábbképző Intézet kiadványai. Bp., 1961)
Korrózióálló műanyagbevonatok betonon. (Magyar Kémikusok Lapja, 1961)
Műanyagbevonatok készítése ráolvasztással. Új szabvány. – Újabb műanyag-alkalmazások a korrózió elleni védekezésnél. (Gépgyártástechnológia, 1961)
Műanyag- és lakkbevonatok határterületei. (Gép, 1961)
Szűrőcsövek és csövek védelme polietilén bevonattal. Kovács Lászlóval. (Hidrológiai Közlöny, 1961)
Csővezeték műanyagból. (Vízgazdálkodás, 1961)
Korrózió ellen védő műanyagbevonatok betonon. (Magyar Kémikusok Lapja, 1962)
Fémbevonatok PVC-pasztából. (Műszaki Élet, 1962)
A beton korrózió elleni védelem módszerei: műanyagbevonatok. – Új hazai műanyagszivattyú. – Neoprén bevonat kénsav-mosótorony korrózió elleni védelmére. – Olajvezeték műanyagból. (Korróziós Figyelő, 1962)
A vegyipari korrózió elleni védelem új útjai a londoni korróziós kiállítás tükrében. – Sósaválló műanyagok. – Pentonbevonatok tapasztalatai. – Polipropilén mint tömítőanyag. (Korróziós Figyelő, 1963)
Az ütésálló PVC-ről. – Műanyagok a szennyvízvezetékekhez. – Szerves anyagok hatása műanyagokra. – Műanyagok időjárás-állósága. (Korróziós Figyelő, 1964)
Nemfémes anyagok korróziója. I–II. köt. Egy. tankönyv. Írta többekkel. Szerk. (Bp., 1965)
Műanyagok alkalmazása a gázgyártásnál. (Műanyag és Gumi, 1966)
Műanyag csövek és lemezek szerelése. Dabóczy Istvánnal és Valkony Károllyal. (Ipari Szakkönyvtár. Bp., 1967)
Műanyagok feszültségkorróziója. (Magyar Kémikusok Lapja, 1967)
Műanyaggyártásunk néhány kérdése. – Műanyagtermékek tönkremeneteléről. (Műanyag és Gumi, 1967)
Kemény PVC-csövek alkalmazása a kisnyomású budapesti városi gáz fogyasztóvezetékeknél. Kovács Lászlóval és Mikos Pállal. (Műanyag és Gumi, 1968)
Műanyagok és műanyagtermékek. Szerk. Barta Árpáddal és Macskásy Hugóval. (Bp., 1971)
Műanyag- és gumiipari kislexikon. Szerk. (Bp., 1971)
Műanyagok a korrózióvédelemben. – Sav- és lúgszigetelő bevonatok készítésére alkalmas fenol-furol-gyanták előállítása és vizsgálata. Molnár Imrével és Mondvai Imrével. (Korróziós Figyelő, 1971)
A műanyagipar mint az építőipar egyik ipari bázisa. (Magyar Építőipar, 1972)
Műanyagbevonatok szerepe a kemizálás okozta korróziós kárveszély csökkentésében. Busáné Marosi Erikával. – Műanyagok korrózióvédelmi alkalmazásának hazai helyzete és perspektívái. – Műanyagok feszültségi repedései és feszültségkorróziója. – Feszültségrelaxáció hatása műanyagok feszültségkorróziójára. Többekkel. – Diffúzió hatása a feszültségkorrózióra. Molnár Imrével és Várnai Katalinnal. – Műanyagok feszültségkorróziós vizsgálatának korszerűsítése. Mondvai Imrével és Sipos Józseffel. (Korróziós Figyelő, 1973)
A feszültségkorrózió és vizsgálata korrózióvédő műanyagbevonatoknál. Kand. értek. (Bp., 1974)
Korszerű festési eljárások és azok hazai helyzete. (Gépgyártástechnológia, 1974)
A VEKOR újjászervezése. (Korróziós Figyelő, 1976)
Vita a használati melegvíz-előállító és -elosztó berendezések korróziója körül. (Korróziós Figyelő, 1978)
Vitasorozat az újrahasznosított hulladékokról. Mi lesz a műanyaghulladékokkal? (Búvár, 1980)
A műanyagipar feladatai a hatodik ötéves tervben. (Műanyag és Gumi, 1981)
A Hungaroplast’83 műanyag-kiállítás és a magyar műanyagipar. (Műanyag és Gumi, 1983)
Egy elhanyagolt hibaforrás: a feszültségkorrózió. (Műanyag és Gumi, 1992). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője