Kiss Imre, É.
Kiss Imre, É.

2024. május 29. Szerda

Kiss Imre, É.

mezőgazdasági mérnök, növénynemesítő

Születési adatok

1920. május 30.

Hajdúhadház, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

1998. szeptember 21.

Budapest


Család

Sz: Salánki Róza. Testvére: É. Kiss Sándor (1914–1984) nyelvész. F: Hagymási Gizella, az Országos Takarmányellenőrzési Felügyelőség műszaki ügyintézője. Fia: É. Kiss Imre (1949–); leánya: É. Kiss Gizella (1955–). 

Iskola

A Debreceni Gazdasági Akadémián mezőgazda okl. szerzett (1941), az Agrártudományi Egyetemen (ATE) doktorált (1963), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1983). 

Életút

A Diószegi Cukorgyár Réti majori gazdaságának segédtisztje (1941), a II. világháborúban frontszolgálatot teljesített (1941–1945). A Hajdúhadházi Földigénylő Bizottság (1945. máj.–júl.), a Hajdú vármegyei Gazdasági Felügyelőség munkatársa (1945–1948), egyúttal a Mándoki járás gazdasági felügyelője (1946–1948). Az Országos Tervhivatal (OT) Mezőgazdasági Főosztálya főelőadója (1948–1957), a Borsósi Állami Gazdaság igazgatója (1957–1960), a Tiszasülyi Állami Gazdaság főagronómusa (1960–1962). Az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet, ill. a Növénytermesztési és Minősítő Intézet tud. főmunkatársa (1962–1980), nyugdíjas tud. tanácsadója (1981-től). 

Rizstermesztéssel, a rizs [Oryza sativa L.] és különböző fűfajták nemesítésének és termesztésének komplex kutatásával foglalkozott. Jelentős szerepet játszott új, koránérő magyar rizsfajták (pl. Dunghan Shali, Kákai stb.) kikísérletezésében és nemesítésében. Kutatási területei: koránérő rizsfajták hidegtűrő képességének vizsgálata; a hazai rizstermesztés fajtaösszetétel-vizsgálata, ill. az éghajlati változások hatása a hazai rizstermesztésre; a magyarországi nagyüzemi rizstermesztés története; a szarvaskerep [Lotus corniculatus] termesztése Magyarországon. Írásai Kiss Imre és É. Kiss Imre néven is megjelentek. 

Főbb művei

F. m.: A rizs biztonságos termesztésének lehetőségei a Hortobágyon. Egy. doktori értek. (Gödöllő, 1963)
Rizs. – Oryza sativa L. Horváth Pállal. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredménye. 1963. Bp., 1964)
Alexandriai here. – Trifolium alexandeinum. (Nemesített növényfajtákkal végzett országos fajtakísérletek eredménye. 1964. Bp., 1965)
Rizsfajták csírázásának vizsgálata különböző hőmérsékleten. (Kísérletügyi Közlemények. Növénytermesztés, 1965)
A Dunghan Shali fajta szerepe a magyarországi rizstermesztésben. (Növénytermelés, 1965)
Az új magyar rizsfajták jelentősége rizstermesztésünk továbbfejlesztésében. (Az Országos Mezőgazdasági Fajtakísérleti Intézet Évkönyve, 1966)
Adatok a szarvaskerep magyarországi termesztésének történetéhez. (Agrártörténeti Szemle, 1967)
A szarvaskerep. (Vetőmagtermesztők Kiskönyvtára. Bp., 1972)
Minősített olaszperje-fajtáink. (Fajtakísérletezés, fajtaminősítés. Bp., 1972)
A fajtaösszetétel alakulása a magyarországi rizstermesztésben. 1964–1970. (Hazai rizstermesztési kutatások. Szarvas, 1973)
A nagyüzemi rizskísérletek 10 éves eredménye. (Fajtakísérletezés, fajtaminősítés. Bp., 1973)
A szarvaskerep. (Magyarország kultúrflórája. Bp., 1974)
A fajtaösszetétel és az éghajlati elemek hatása a hazai rizstermésátlagokra. Kand. értek. (Bp., 1982)

 

írásai a Magyar Mezőgazdaságban: Termeljünk sok lucernát! – A lucerna története és elterjedése. (1949)
Alapvető tudnivalók a műtrágyáról. (1954)
Adatok a rizs okszerű műtrágyázásához. (1964)
Gyorsfejlődésű herefélék. – A szarvaskerep, a gyenge talajok lucernája. (1965)
Külföldi és hazai rizsfajtákról. (1966)
Új magyar rizsfajták. – Új, koránérő rizsfajták a fajtakísérletekben. (1967)
Az időjárás a fajta és az az agrotechnika hatása rizstermesztésünkre, 1968-ban. (1969). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője