Kiss János
Kiss János

2024. február 29. Csütörtök

Kiss János

orvos, sebész

Születési adatok

1941. március 20.

Galánta, Nyitra és Pozsony vármegye

Halálozási adatok

2010. július 29.

Budapest

Temetési adatok

2010. augusztus 6.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Sz: Kiss János építészmérnök, Ondrusek Mária. Testvére: Kiss Imre, az Idegenforgalmi Propaganda és Kiadó Vállalat Rendezvény Főosztályának vezetője és Kiss Árpád, a szentesi Termal Tsz. mezőgazdasági üzemgazdásza. F: 1967-től Végh Márta orvos, belgyógyász, a MÁV Kórház és Központi Rendelőintézet szakorvosa. Fia: Kiss Ákos (1968–) és Kiss Balázs (1971–). 

Iskola

A BOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1966), általános sebészi szakorvosi vizsgát tett (1970), az orvostudományok kandidátusa (1981), az MTA doktora (2004). Az MLEE általános tagozatán végzett (1971).

Életút

Az Orvostovábbképző Egyetem, a HIETE, ill. az Országos Gyógyintézeti Központ I. sz. Sebészeti Tanszéke gyakornoka, egy. tanársegéde (1966–1979), egy. adjunktusa (1979–1982), egy. docense (1982–1987), egy. tanára (1987. júl. 1-jétől) és a Sebészeti Klinika igazgatója (1990-től).

Klinikai és kísérleti kardiovaszkuláris sebészettel, elsősorban a nyelőcső és a kardiatájék sebészetével foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a nyelőcső-reszekciós műtétek biztonságosabbá tétele terén, elsők között foglalkozott Magyarországon gyomor-, ill. bélszakasszal történő nyelőcsőpótlással, vizsgálta az alkalmazásra kerülő jejunumrészlet vérkeringését, mikrocirkulációját, műtéti újításokat vezetett be az ún. oesophago-jejunális összekötés tökéletesebb kialakítására. Harminc év alatt közel 4000 nyelőcső- és gyomorműtétet végzett. 

Emlékezet

Budapesten (Angyalföld, XIII. kerület Rózsafa utca 3.) élt és tevékenykedett, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik. Lakóházán, tiszteletére emléktáblát avattak (2012. márc. 20-án).

Elismertség

Az MTA Közgyűlés képviselője (2004–2007). A Magyar Sebész Társaság alelnöke, majd elnöke, a Gasztroenterológiai Szakmai Kollégium titkára. Az Egészségügyi Felsőfokú Szakirányú Szakképzési és Továbbképzési Bizottság elnöke.

 

Az Európai Sebész Társaság elnöke. Az International Gastro-Surgical Club Magyar Tagozatának sebész elnöke. 

Elismerés

A Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje.

 

Hetényi Géza-emlékérem (1995), Balassa János-emlékérem (2001), Batthyány-Strattmann László-díj (2001), Simor Pál-díj (2001), Pro Optimo Merito in Gastroenterologia Emlékérem (2004). 

 

Budapest XIII. kerület díszpolgára (2006).

Főbb művei

F. m.: Kísérletes szívtransplantatio. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1969. 26.)
Izotóp szívtransplantatióval szerzett kísérleti tapasztalataink. Többekkel. (Orvos és Technika, 1970)
Pitvar fibrillatio miatt végzett elektromos cardioversio hatása a szívspecifikus enzimek aktivitására. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1970)
A pitvar-kamrai block-kal nem járó arrhythmiák pacemaker-kezelése. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1971. 12.)
A szív stimulálása páros pacemakerrel és a postextrasystolés potentiálás. Többekkel. (Magyar Belorvosi Archívum, 1971)
Iatrogén epeútsérülések rekonstrukciója. Többekkel. – A jobbkamra depolarizálódásának lehetőségei a szív endocardialis stimulálása esetén. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1975)
A szintetikus tápanyag – az elemi diéta – alkalmazása a sebészetben. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976. 32.)
Endoszkóppal diagnosztizált és eltávolított nyelőcső-bezoár. Szántó Imrével. (Orvosi Hetilap, 1977. 10.)
Nyelőcső- és gyomortumoros betegek parenteralis táplálásával szerzett tapasztalataink. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 38.)
Egysoros drótvarrat a tápcsatorna sebészetében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1977. 39.)
Nasogastricus szonda okozta heveny nyelőcsővérzés endoszkóppal diagnosztizált és kezelt esete. Többekkel. – Hisztológiai vizsgálatok a bél életképességének meghatározására. Mikó I.-vel. – Endoszkópos polypectomia nyelőcsőpótlásra használt vastagbél-szegmentből. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1980)
Nyelőcsőpótlásra használt Roux-kacs életképességének meghatározása. Kand. értek. (Bp., 1981)
Felületi hőmérséklet-különbség mérése a Roux-kacs életképességének meghatározására. Cserey Lászlóval. – Felületi káliumion-koncentráció mérése a Roux-kacs életképességének meghatározására. Havas J.-vel. – Nyelőcső-resectios műtéteknél kialakult szemléletünk a korai endoscopos utánvizsgálatok tanúságai alapján. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1981)
Endoscopic Polypectomy from the Segment of Colon Used for Oesophageal Replacement. (Endoscopy, 1982)
Nyelőcső anastomosisok készítése EEA-körvarrógéppel. Többekkel. – Interdiszciplináris együttműködés a nyelőcső és a cardiatumorok diagnosztikájában és kezelésében. Többekkel. – Az egysoros drótvarrattal szerzett tapasztalataink a tápcsatorna sebészetében. Többekkel. (A szakosodott sebészet integrációja. Szerk. is. Bp., 1985)
Submucographia a nyelőcsődaganatok diagnosztikájában Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1985. 10.)
Jurasz-műtét pancreas-pseudocysta szabad hasűri perforációjában. Kovács Ferenccel, Temesi Zoltánnal. (Orvosi Hetilap, 1985. 36.)
Management of Failed Heller’s Operations. Többekkel. (Diseases of the Esophagus, 1987)
Ultrahangvezérelt percutan transhepaticus cholecysta punctio szerepe az acut epehólyag-gyulladás kezelésében. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1987. 13.)
Fekélybetegség miatt végzett gyomorresectiót követő tápcsatornai daganatok. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1989. 21.)
Late Results of Operation on the Esophagus and Cardia for Tumours. 1973–1987. Szirányi Endrével, Vörös Attilával. (Acta Chrirugica Austriaca, 1990)
A mellkas sebészete. (Sebészet. Szerk. Gaál Csaba. Bp., 1991)
L. c. laparoscopos cholecystectomia. Szerk. (Bp., 1992)
Reszekcióval és azonnali pótlással, sikerrel gyógyított tíznapos nyelőcső-perforáció. Többekkel. (Magyar Sebészet, 1993)
Az invazív – operatív, endoszkópos sebészet – terápia javaslatai. – A Barrett-anomália. (Gastro-oesophagealis reflux betegség. Válogatott kérdések és vezérfonal a kezeléshez. Szerk. is. Simon Lászlóval. Bp., 1993)
Praemalignus, korai nyelőcső- és gyomordaganatok sebészete. (Magyar Sebészet, 1995)
A nyelőcső betegségei. Többekkel. (Gasztroenterológia a háziorvos gyakorlatában. Szerk. Újszászy László. Bp., 1995)
Műtéti indikáció és műtéti megoldások a nyelőcső primer és szekunder szűkületeiben. Többekkel. (Gyermekgyógyászat, 1996)
Non-operative Treatment of the Esophageal Perforations. Is It Justified? Többekkel. (Annals of Surgery, 1997)
Szinkron nyelőcső- és tüdőcarcinoma eltávolítása endoscopos mucosectomiával és videoasszisztált mini thoracotomiából végzett lobectomiával. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1997. 24.)
The Role of Esophagectomy in the Treatment of Esophageal Perforation. Többekkel. (Annals of Thoracic Surgery, 1998)
A lymphadenectomia jelentősége a nyelőcső és cardiatájéki tumorok műtéti kezelésében. (Magyar Sebészet, 1998)
A superficialis nyelőcsőrák felső határának meghatározása intraoperatív endoszkópos vizsgálattal és toluidinkék-festéssel. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1998. 3.)
Kardia adenokarcinóma implantációs metasztázisa a nyelőcsőben. Többekkel. (Magyar Sebészet, 2001)
A kardiatáji adenokarcinomák intramurális nyelőcső-metasztázisainak endoszkópos diagnosztikája. Többekkel. (Lege Artis Medicinae, 2001)
Nyelőcsősebészet. (Gasztroenterológiai sebészet. Monográfia. Szerk. is. Bp., 2002)
Rekeszsérvek. – A nyelőcső sebészete. (A sebészet és a traumatológia. tankönyve. Egy. tankönyv. Szerk. Flautner Lajos, Sárváry András. Bp., 2003)
A nyelőcső daganatai. (Klinikai gasztroenterológia. Szerk. Tulassay Zsolt. Bp., 2003)
Szemléletváltozások a nyelőcső- és a kiterjesztett gyomorsebészetben. Doktori értek. (Bp., 2003). 

Irodalom

Irod.: K. J. egyetemi tanár 60 éves. (Magyar Sebészet, 2001)
Nemesánszky Elemér: „Másokkal, másokért…” Beszélgetés K. J. sebészprofesszorral. (Lege Artis Medicinae, 2008)
Halálhír. (Népszabadság, 2010. júl. 30.)
Vörös Attila: K. J. professzorra emlékezünk. (Magyar Sebészet, 2010)
Besznyák István: Prof. K. J. emlékére. (Magyar Onkológia, 2010)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője