Klein Gyula
Klein Gyula

2021. február 25. Csütörtök

Klein Gyula

botanikus

Születési adatok

1844. május 5.

Eperjes, Sáros vármegye

Halálozási adatok

1915. november 21.

Budapest


Iskola

A bécsi tudományegyetemen természetrajz szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1867), állami ösztöndíjjal a zürichi műszaki egyetemen (1867–1868), majd a müncheni tudományegyetemen tanult (1868–1869), a növénytan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1871). Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1898. máj. 6.). 

Életút

A budai állami reáliskola helyettes tanára (1869–1870), a József Műegyetem Növénytan Tanszéke tanársegéde (1870–1872) és magántanára (1871–1872), a növénytan ny. r. tanára (1872–1914); közben a Vegyészmérnöki és Egyetemes Osztály dékánja (1894–1895, 1897–1898, 1904–1906). 

Telepes és virágos növények sejt- és szövettanával, a növények rendellenességeinek kutatásával foglalkozott. A moszatok vizsgálata kapcsán elsők között tett kísérletet az állat- és növényvilág közötti határ meghúzására. A magyarországi akalmazott mikrobiológiai kutatások úttörője. 

Elismertség

A Magyar Természetudományi Társulat alelnöke (1891–1897), elnöke (1898–1912), t. elnöke (1913–1915).

 

A bécsi Gartenbau-Gesellschaft l. tagja. 

Elismerés

A kolozsvári Ferenc Tudományegyetem t. doktora (1909). 

Szerkesztés

A Botanikai Közlemények német nyelvű mellékletének szerkesztője (1913–1915). 

Főbb művei

F. m.: A Pilobolus gombának fejlődése és alakjai. (Pest, 1871)
Néhány Floridea krystallo-idjairól. (Pest, 1871)
A rovarevő növényekről. (Bp., 1876)
Az alsórendű gombák… (Természettudományi Közlöny, 1878)
A Pinguicula alpina mint rovarevő növény különös tekintettel bonctani viszonyaira. (Bp., 1879)
A vadgesztenye gyökereinek ismeretéhez. Szabó Ferenccel. (Bp., 1880)
A Pinguicula és utricularia sejtmagjaiban előforduló krystalloidokról. (Bp., 1881)
Újabb adatok a tengeri moszatok krystalloidjairól. (Bp., 1879)
A Vampyrella fejlődése és rendszertani állása. (Bp., 1882)
A modern növénytan törekvései. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1889. máj. 20.
megjelent: Értekezések a Természettudományok Köréből. 19. köt. Bp., 1889)
A növénylevelek némely rendellenességéről. (Bp., 1891)
Vizsgálatok a növénylevelek rendellenességeiről. (Bp., 1892)
A keresztes virág alkatáról bonctani alapon (Bp., 1894)
Újabb adatok a keresztes virág alaktanáról. A Dentaria bulbifera álporzóiról. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1901. jún. 17.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1901)
A növények érzékszervei. (Természettudományi Közlöny, 1903). 

Irodalom

Irod.: K. Gy. üdvözlése 40 éves tanári működése alkalmából. (Botanikai Közlemények, 1912)
Istvánffi Gyula: Gyula Klein. (Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, 1917)
Mágócsy-Dietz Sándor: K. Gy. r. tag emlékezete. Életrajz és bibliográfia. (Bp., 1936).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013