Kliburszkyné Vogl Mária
Kliburszkyné Vogl Mária

2021. szeptember 22. Szerda

Kliburszkyné Vogl Mária

geológus, geokémikus

Névváltozatok

1941 –1973: Földvári Aladárné

Születési adatok

1912. július 17.

Rákospalota, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1996. november 1.

Budapest


Család

Apja Vogl Viktor geológus. Első férje Földvári Aladár geológus. Leánya Földvári Mária geológus.

Iskola

A Pázmány Péter Tudományegyetemen mennyiségtan–természetan– kémia szakos tanári (1935) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1937), a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1957), az MTA tagja (l.: 1973. máj. 11.; r.: 1985. máj. 9.).

Életút

A M. Áll. Földtani Int. (MÁFI) Vegyi Laboratórium kutatógeológusa (1936–1952), tud. munkatársa (1952–1962), a Geokémiai Oszt. (1962–1964), a Laboratóriumi Főoszt. vezetője (1964–1975); egyúttal a Geomikrobiológiai (1962–1973), majd a Geokémiai Laboratórium alapító vezetője (1973–1975); a MÁFI tud. tanácsadója (1975–1987). Az ELTE TTK c. egy. tanára. – Geokémiai nyomelemkutatással, színképanalízissel, a mo.-i szénhamuk nyomelemeinek vizsgálatával fogl. Meghatározó szerepet játszott a differenciális termikus analízis mo.-i meghonosításában és elfogadtatásában. Megalkotta az első mo.-i deifferenciális termikus elemzésre alkalmas készüléket. A színképelemzés továbbfejlesztésével Mo.-on először tett kísérletet abszolút kormeghatározásra. A mo.-i területi ritkafém-program irányítója. – A Magyarhoni Földtani Társulat t. tagja. Az amerikai Geochemical Society tagja.

Főbb művei

F. m.: Az üveg elektromos vezetőképessége. Egy. doktori értek. is. (Bp., 1937)
Színképanalitikai molibdénmeghatározások a velencei hegység kőzeteiben. (MÁFI Évi Jelentései, 1947)
A somogymegyei Mike községben hullott meteorit vizsgálata. Sztrókay Kálmánnal. (Földtani Közlöny, 1953)
Differenciális termikus elemzés. (Magyar Kémikusok Lapja, 1954)
Neue grunsätzliche Gesichtspunkte zur Theorie und Praxis der Differentialthermoanalyse. Kliburszky Bélával. (Acta Geologica, 1954)
Geokémiai vizsgálatok magyarországi kőszenek hamuin. Szádeczky-Kardoss Elemérrel. (Földtani Közlöny, 1955)
A differenciális termikus elemzés szerepe az ásványtanban és a földtani nyersanyagkutatásban. Doktori értek. is. (Bp., 1958)
Korszerű geokémiai vizsgálati módszerek. (Bp., 1964)
Rétegazonosítás nyomelemvizsgálatok alapján. (Bp., 1965)
A ritka elem dúsulások felismerésének alapelvei. (Bp., 1967)
A kvantitatív geokémiai módszerek kritikai vizsgálata. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1974. febr. 27.)
A területi geokémiai kutatás elméleti és gyakorlati módszerei. (Bp., 1975
angolul 1978)
Geochemistry of the Young Alkaline Bazalic Volcanism of Hungary. Pantó Györggyel. (Bp., 1983)
A geokémiai időszerű problémái. (Elhangzott: 1986. márc. 21. Értekezések, emlékezések. Bp., 1987).

Irodalom

Irod.: Brezsnyánszky Károly: K. V. M. (Magyar Tudomány, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013