Klug Nándor
Klug Nándor

2021. június 22. Kedd

Klug Nándor, 1904-től tamásfalvi

orvos, fiziológus

Születési adatok

1845. október 18.

Kotterbach, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1909. május 14.

Budapest


Iskola

A pesti tudományegyetemen orvosdoktori és szülészmesteri okl. szerzett (1870), majd áll. ösztöndíjjal a lipcsei tudományegyetem Élettani Int.-ében tanult (1876), a természettan rezgésen alapuló tünetcsoportja tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1894. máj. 4.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Állattani Int.-ének (1871–1873), Élettani Int.-ének tanársegéde (1873–1878); magántanára (1874–1877), az élettan c. ny. rk. tanára (1877–1891), ny. r. tanára (1891–1909). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az élettan ny. r. tanára (1878–1909); közben az orvostud. kar dékánja (1881–1882, 1883–1884, 1888–1889), az egyetem rektora (1889–1890). – Az érzékszervek és az idegrendszer, majd a szív és a vérkeringés élettanával, szövettanával, fejlődéstannal, anyagcserével és az élettan vegytani kérdéseivel fogl. A modern biokémiai kutatások mo.-i úttörője. Tervei alapján épült fel a kolozsvári élettani int. – A firenzei Accademia Medico-Fisico Fiorentina l. tagja. Az Erdélyi Múz. Egylet Orvosi-természettud. Szakoszt.-ának elnöke, majd titkára.

Főbb művei

F. m.: Vizsgálatok az emlősök fülcsigájáról. (Bp., 1873)
A színérzésről indirect látás mellett. (Bp., 1875)
A szem fénytörő közegeinek hősugár-átbocsátó képességéről. (Bp., 1878)
A látásról. (Bp., 1878)
Az emberi hang és beszéd. (Bp., 1887)
Az emberélettan tankönyve. (Bp., 1888
2. kiad. 1892)
Az enyv mint tápanyag. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1890. okt. 20.
Értekezések a Természettudományok Köréből. 20. köt. Bp., 1890)
Adatok a pepszinemésztéshez. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1894. okt. 22.
Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1895
megjelent kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1895)
Az érzékszervek élettana. (Bp., 1896)
Észlelőkönyv a budapesti tudományegyetem élettani intézetében folyó gyakorlatok és demonstrációkhoz. (Bp., 1903
4. kiad. 1910)
Az anyagforgalom élettanának újabb haladásáról. (Bp., 1904).

Irodalom

Irod.: Tangl Ferenc: K. N. (Orvosi Hetilap, 1909)
Udránszky László: K. N. (Természettudományi Közlöny, 1909).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013