Klug Nándor
Klug Nándor

2022. szeptember 26. Hétfő

Klug Nándor, 1904-től tamásfalvi

orvos, fiziológus

Születési adatok

1845. október 18.

Kotterbach, Szepes vármegye

Halálozási adatok

1909. május 14.

Budapest


Iskola

A pesti tudományegyetemen orvosdoktori és szülészmesteri okl. szerzett (1870), majd áll. ösztöndíjjal a lipcsei tudományegyetem Élettani Int.-ében tanult (1876), a természettan rezgésen alapuló tünetcsoportja tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1874), az MTA tagja (l.: 1890. máj. 8.; r.: 1894. máj. 4.).

Életút

A bp.-i tudományegyetem Állattani Int.-ének (1871–1873), Élettani Int.-ének tanársegéde (1873–1878); magántanára (1874–1877), az élettan c. ny. rk. tanára (1877–1891), ny. r. tanára (1891–1909). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen az élettan ny. r. tanára (1878–1909); közben az orvostud. kar dékánja (1881–1882, 1883–1884, 1888–1889), az egyetem rektora (1889–1890). – Az érzékszervek és az idegrendszer, majd a szív és a vérkeringés élettanával, szövettanával, fejlődéstannal, anyagcserével és az élettan vegytani kérdéseivel fogl. A modern biokémiai kutatások mo.-i úttörője. Tervei alapján épült fel a kolozsvári élettani int. – A firenzei Accademia Medico-Fisico Fiorentina l. tagja. Az Erdélyi Múz. Egylet Orvosi-természettud. Szakoszt.-ának elnöke, majd titkára.

Főbb művei

F. m.: Vizsgálatok az emlősök fülcsigájáról. (Bp., 1873)
A színérzésről indirect látás mellett. (Bp., 1875)
A szem fénytörő közegeinek hősugár-átbocsátó képességéről. (Bp., 1878)
A látásról. (Bp., 1878)
Az emberi hang és beszéd. (Bp., 1887)
Az emberélettan tankönyve. (Bp., 1888
2. kiad. 1892)
Az enyv mint tápanyag. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1890. okt. 20.
Értekezések a Természettudományok Köréből. 20. köt. Bp., 1890)
Adatok a pepszinemésztéshez. Akad.-i székfoglaló is. (Elhangzott: 1894. okt. 22.
Matematikai és Természettudományi Értesítő, 1895
megjelent kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1895)
Az érzékszervek élettana. (Bp., 1896)
Észlelőkönyv a budapesti tudományegyetem élettani intézetében folyó gyakorlatok és demonstrációkhoz. (Bp., 1903
4. kiad. 1910)
Az anyagforgalom élettanának újabb haladásáról. (Bp., 1904).

Irodalom

Irod.: Tangl Ferenc: K. N. (Orvosi Hetilap, 1909)
Udránszky László: K. N. (Természettudományi Közlöny, 1909).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője