Klupathy Jenő
Klupathy Jenő

2023. december 5. Kedd

Klupathy Jenő

fizikus

Születési adatok

1861. október 21.

Kassa, Abaúj-Torna vármegye

Halálozási adatok

1931. március 2.

Budapest


Iskola

A budapesti tudományegyetemen fizika–matematika szakos középiskolai tanári okl. (1881), bölcsészdoktori okl. szerzett (1885), a berlini és a würzburgi tudományegyetemen (1885–1886), a párizsi egyetemen tanult (1891), a természettan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1888). Az MTA tagja (l.: 1908. ápr. 30.). 

Életút

A budapesti tudományegyetem Fizikai Intézetében br. Eötvös Loránd tanársegéde (1880–1894), magántanár (1888–1903), a kísérleti fizika helyettes tanára (1894–1895), a gyakorlati fizika ny. rk. (1903–1908), ny. r. tanára (1908–1921); egyúttal az általa létrehozott Gyakorlati Fizikai Intézet igazgatója (1910–1921). A budapesti VII. kerületi főgimnázium r. tanára (1888–1903). 

Az általa alapított Budapesti Egyetemi Athletikai Club (BEAC) tanárelnöke (1898–1912). 

Az elektromosság és a mágnesesség fizikai jellemzőinek vizsgálatával, akusztikai kutatásokkal foglalkozott. Megszerkesztette az első vízszintesszerű, vetítésre általánosan elterjedt elektromos ívlámpát (1895). Jelentős találmánya a hanggal történő elektromos távkapcsolás, amelynek gyakorlati hasznosítására jött létre a New York-i Submarin Wireless Company. Számottevő eredményeket ért el a folyadékok szilárdságára vonatkozó vizsgálatai során. Sokat tett az ifjúság testi nevelése, elsősorban az egyetemi sport fejlesztése érdekében. Nevéhez fűződik az első magyarországi célfotóberendezés megszerkesztése. Tudománynépszerűsítő tevékenysége is értékes. 

Elismertség

A Francia és a Német Fizikai Társaság r. tagja. 

Szerkesztés

Az Uránia c. népszerű tudományos folyóirat társszerkesztője (Szász Károllyal, 1900–1909). 

Főbb művei

F. m.: A folyadékok közötti válaszfelületek feszültségéről. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1885)
Vezérfonal az elektromosság és mágnesség tanához. (Bp., 1890)
Új szerkezetű villamos vetítőlámpa. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1896)
Kathodsugarak nem homogen és forgó mágnesi térben. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1899)
Adatok a Wehnelt-megszakító magyarázatához. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1902
németül: Annalen der Physik und Chemie, 1902)
Észlelő-könyv a budapesti egyetemi fizikai intézet laboratóriumi gyakorlataihoz. I–II. köt.. (Bp., 1904–1905)
A kathodsugarak mágnesi hatása. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1907
németül: Annalen der Physik und Chemie, 1908)
A folyadékok szilárdságáról. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1909. ápr. 19.
megjelent: Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1909)
A víz szilárdságáról. (Mathematikai és Természettudományi Értesítő, 1910)
Physikai mérések. I. (Bp., 1912). 

Irodalom

Irod.: Rybár István: Beszéd K. J. ravatalánál. (Akadémiai Értesítő, 1931)
Fekete Jenő: K. J. (A Kis Akadémia… 1899–1941. Bp., 1941)
K. J. (Élet és Tudomány, 1955).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője