Koch Ferenc
Koch Ferenc

2021. október 25. Hétfő

Koch Ferenc, 1916-tól bodrogi

kémikus

Születési adatok

1853. július 28.

Zombor, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1942. március 19.

Budapest

Temetési adatok

1942. március 21.

Budapest

Farkasrét


Család

Testvére: Koch Antal (1843–1927) geológus, az MTA tagja. F: Molnár Irma. Fia: Koch Sándor (1896–1983) mineralógus; leánya: Bornemisza Gézáné Koch Bea és Incze Antalné Koch Anna Mária. Unokája: Koch Sándor (1925–) orvosbiológus, virológus, egyetemi tanár. 

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen vegytan–természettan szakos középiskolai tanári (1878) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1885); közben a budapesti tudományegyetemen is tanult (1877–1878), az aromás vegyületek csoportja tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1887). 

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke tanársegéde (1875–1887), az ásvány-, a kőzet- és a földtan ny. rk. tanára (1887–1898) és a tanszék vezetője (1889–1898). A budapesti Paedagogium – Állami Polgári Iskolai Tanárképző ny. r. tanára (1898–1913). 

Analitikai kémiával, geokémiával, ásványok és aromás vegyületek, elsősorban a különböző diazolvegyületek analitikájával foglalkozott. Számos népszerű tankönyv és egyéb segédkönyv szerzője és szerkesztője. 

Főbb művei

F. m.: A rakováczi dolerites phonolith teljes vegyelemzése. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztályából, 1883)
Erdélyi ásványok elemzése. (Vegytani Lapok, 1884)
Tanulmányok zsírsorozatbeli diazolvegyületekről. Tudori értek. is. (Kolozsvár, 1885)
Budapest környékéről való alaktalan ásványok vegyi elemzése. (Vegytani Lapok, 1887)
A diazo-borostyánkősav, a diazo-succinaminsav, a diazo-propionsav és ezek derivativumai. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1889)
Új reactio a vizeletben lévő redukáló anyagokra. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1890)
A vizelet redukáló képességének meghatározásáról. Udránszky Lászlóval. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztályából, 1894)
Kémia és ásványtan tanító- és tanítónőképzők számára. Kovács Jánossal. (Bp., 1905
4. teljesen átd. kiad. 1928). 

Irodalom

Irod.: Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. (Újvidék, 2002). 

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: márc. 20.! Gyászjelentése szerint 19-én hunyt el! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2015