Koch Ferenc
Koch Ferenc

2024. április 14. Vasárnap

Koch Ferenc, 1916-tól bodrogi

kémikus

Születési adatok

1853. július 28.

Zombor, Bács-Bodrog vármegye

Halálozási adatok

1942. március 19.

Budapest

Temetési adatok

1942. március 21.

Budapest

Farkasrét


Család

Testvére: Koch Antal (1843–1927) geológus, az MTA tagja. F: Molnár Irma. Fia: Koch Sándor (1896–1983) mineralógus; leánya: Bornemisza Gézáné Koch Bea és Incze Antalné Koch Anna Mária. Unokája: Koch Sándor (1925–) orvosbiológus, virológus, egyetemi tanár. 

Iskola

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen vegytan–természettan szakos középiskolai tanári (1878) és bölcsészdoktori okl. szerzett (1885); közben a budapesti tudományegyetemen is tanult (1877–1878), az aromás vegyületek csoportja tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1887). 

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke tanársegéde (1875–1887), az ásvány-, a kőzet- és a földtan ny. rk. tanára (1887–1898) és a tanszék vezetője (1889–1898). A budapesti Paedagogium – Állami Polgári Iskolai Tanárképző ny. r. tanára (1898–1913). 

Analitikai kémiával, geokémiával, ásványok és aromás vegyületek, elsősorban a különböző diazolvegyületek analitikájával foglalkozott. Számos népszerű tankönyv és egyéb segédkönyv szerzője és szerkesztője. 

Főbb művei

F. m.: A rakováczi dolerites phonolith teljes vegyelemzése. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztályából, 1883)
Erdélyi ásványok elemzése. (Vegytani Lapok, 1884)
Tanulmányok zsírsorozatbeli diazolvegyületekről. Tudori értek. is. (Kolozsvár, 1885)
Budapest környékéről való alaktalan ásványok vegyi elemzése. (Vegytani Lapok, 1887)
A diazo-borostyánkősav, a diazo-succinaminsav, a diazo-propionsav és ezek derivativumai. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1889)
Új reactio a vizeletben lévő redukáló anyagokra. (Orvos-természettudományi Értesítő, 1890)
A vizelet redukáló képességének meghatározásáról. Udránszky Lászlóval. (Értesítő az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos-természettudományi Szakosztályából, 1894)
Kémia és ásványtan tanító- és tanítónőképzők számára. Kovács Jánossal. (Bp., 1905
4. teljesen átd. kiad. 1928). 

Irodalom

Irod.: Kalapis Zoltán: Életrajzi kalauz. Ezer magyar biográfia a délszláv országokból. (Újvidék, 2002). 

Megjegyzések

Lexikonok téves halálozási adata: márc. 20.! Gyászjelentése szerint 19-én hunyt el! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2015

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője