Kol Erzsébet
Kol Erzsébet

2021. február 28. Vasárnap

Kol Erzsébet

hidrobiológus, botanikus, algológus

Születési adatok

1897. július 8.

Kolozsvár

Halálozási adatok

1980. november 15.

Budapest

Temetési adatok

1980. december 8.

Budapest

Farkasrét, hamvasztás


Család

Sz: Kol Ferenc, Fülöp Ida. Testvére: Erdőss Gyuláné Kol Anna és Vincze Lajosné Kol Mária. Hajadon.

Iskola

Kolozsvárott éretts. (1915), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen tanult (1917–1918), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen természetrajz–vegytan szakos tanári okl. (1924), bölcsészdoktori okl. (1925), az alsóbbrendű virágtalan növények és hidrobiológiájuk tárgykörében magántanári képesítést szerzett (a szegedi egyetemen az első női tudósként!, 1932), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952).

Életút

A szegedi Ferenc József Tudományegyetem Általános Növénytani Tanszék tanársegéde (1924–1927), egy. adjunktusa (1927–1937), intézeti tanára (1937–1940). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen, ill. Ferdinánd Tudományegyetemen az általános növénytan ny. r. tanára (1940–1948), a Természettudományi Múzeum Növénytárának tud. főmunkatársa (1948–1959). A Genfi Egyetem vendégkutatója (1933), majd az USA-ban és Kanadában, az alaszkai hómezőkön járt hosszabb tanulmányúton (1936). Alacsonyabb rendű növények, elsősorban algák kriobiológiájával, a hó és a jég mikroszervezetének kutatásával, édesvizek mikronövényzetének vizsgálatával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi algafajták feldolgozása, rendszerezése terén: feldolgozta a hazai források, patakok, rizsföldek és tőzegmohalápok algavegetációját. A magyar hegységeken kívül kriobiológiai kutatásokat végzett a Magas Tátrában, a Keleti és a Déli Kárpátokban, az Alpokban, valamint Norvégiában és Észak-Amerikában (a Sziklás-hegység különböző területein és Alaszkában), ill. vizsgálatra megkapta az Antarktiszon (!) járt nemzetközi expedíciók biológiai eredményeit is. Kutatásairól népszerű útleírásban is beszámolt (Tiszaparttól Alaszkáig, 1940).

Emlékezet

Kol Erzsébet, Vendl Mária után az ország második női magántanára volt. Addigi munkásságáért 1952-ben kandidátusi fokozatot szerzett, doktori pályázatát 1973-ban azonban elutasították! Világhírű, 6200 pontosan cédulázott és nyilvántartott algából álló gyűjteményét (Algotheca) és mikrofotográfiai kollekcióját a Növénytár őrzi. Róla nevezték el a Koliella Tatrae nevű algafajt. Szegeden, Kolozsvárott élt, majd Budapesten telepedett le. Budapesten hunyt el, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Elismertség

Az Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie (1930–1980), a Société Botanique du Genève (1933– 1945), a The Botanical Society of America (1936–1945), a The National Geographic Society of America (1936–1945) és az International Phycological Society tagja (1961–1980).

Elismerés

Szocialista Munkáért (1956). Bugát Pál-díj (Természettudományi Társulat, 1930), Crusade Award (az Amerikai Egyetemet Végzett Nők Egyesülete [AAUW] Nagydíja, 1936), Entz Géza-díj (Magyar Limnológiai Társaság, 1961).

Főbb művei

F. m.: Előmunkálatok a Nagy Magyar Alföld moszatflórájához. I. Szeged és környéke. Egy. doktori értek. is. (Folia Cryptogamica, 1925)
Algák a Lomnici-csúcs tetejéről. 2634 m. (Folia Cryptogamica, 1926)
Adatok a Tátrai Desmidiaceák kocsonyakiválasztással történő helyváltoztatásához. (Folia Cryptogamica, 1927)
Előmunkálatok hazánk Desmidiaceái monográfiájához. I. A Balaton és környéke Desmidiaceái. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái. Tihany, 1930) és II. A Magas Tátra alján elterülő tőzegesek Desmidiaceái. (Folia Cryptogamica, 1930)
Sárga „vízvirágzás” székes tavon. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái. Tihany, 1931)
Élet az örök havon és jégen. (Természettudományi Közlöny, 1937)
A Nagy Balaton algavegetációja. 12 táblázattal – A Balaton medre talajalgái. – Néhány adat a Balaton moszatflórájához. (A Magyar Biológiai Kutató Intézet munkái. Tihany, 1938)
Erdély borvizeinek hydrobiológiája. (Múzeumi füzetek, 1940)
Tiszaparttól Alaszkáig. Útleírás. Egy műmelléklettel, 48 táblával és 6 szövegképpel. (A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Könyvkiadó-vállalata. 115. köt. Bp., 1940)
Vergleich der Kryovegetation der nordlichen und südlichen Hemisphäre. (Studia Instituti Botanici Generalis Universitatis. Nr. 19. Kolozsvár, 1944)
Észak-Erdély 87 borvízforrása mikrovegetációjának általános összehasonlítása. Előzetes beszámoló az 1943. évben végzett vizsgálatokról. 1 térképpel, 4 tábla fényképpel. (Múzeumi füzetek, 1945 és külön: Cluj-Kolozsvár, 1946)
A New Cryobiont of the Red Snow from Transylvania. Chlamydomonas Bolyaiana. (Publicationes Institutionis Botanici Systematici Universitatis Bolyai. Cluj-Kolozsvár, 1947)
A Vácrátóti park zöld színű jegéről. (Borbásia, 1949)
A Balatonba ömlő vizek fiziográfiai és biológiai vizsgálata. 15 melléklettel, 4 táblával. Entz Bélával, Sebestyén Olgával, R. Stiller Jolánnal. (Az MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének 1953. évi évkönyve. Bp., 1954)
A gémeskutak hidrobiológiai és algológiai vizsgálata Vácrátóton. (Hidrológiai Közlöny, 1954)
Színes hó a Bükk-hegységben. 3 táblával. (Botanikai Közlemények, 1955)
Az aszófői Séd mikrovegetációja. I. Algák. (Az MTA Tihanyi Biológiai Kutató Intézetének 1955. évi évkönyve. Bp., 1956)
A Collection of Algal Cultures in the Botanical Department of the Hungarian Natural History Museum. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici. Series nova, 1956)
Comparative Algological and Hydrobiological Studies in Rice Fields in Hungary. 2 táblával. (Acta Botanica, 1956)
Algológiai vizsgálatok a Sátorhegység jeges barlangjában. 2 táblával. (Botanikai Közlemények, 1957)
Színes hó és színes jég. (Élővilág, 1957)
Az Aszófői Séd mikrovegetációja. I. Algák. (Annales Biologia, 1957)
Beiträge zur Kenntnis der Mikroflora und Mikrofauna. in den Donauarmen neben Baja, Südungarn. Varga Lajossal. (Acta Biologica, 1960)
Effect of Various Carbohydrates on Pigment Formation and Cell Division of Algae. 2 táblával. (Acta Botanica, 1961)
A termesztett algák. Nachay Lászlóval. 2 táblával. (Magyarország kultúrflórája. Virágtalanok. 7. füz. Bp., 1961)
Kryobiológiai vizsgálatok a Magyar Középhegységben. I. A Bükk- és Sátor-hegységben. (Hidrológiai Közlöny, 1962)
Cryobiological Research in the Rocky Mountains. (Archives of Hydrobiology, 1964)
The Mikrovegetation of a Small Ice- Cave in Hungary. (Speleology, 1964)
A Bakony területén 1965-ig végzett algológiai kutatások eredményeinek összefoglalása. (Fragmenta Botanica, 1966)
The Effect of Algae on Germination and Growth of Rice. (Advancing Frontiers of Plant Sciences, 1966)
Algologische und hydrobiologische Untersuchungen im Sphagum Moor „Fekete-tó” bein Farkasfa. 1 táblázattal. (Acta Botanica, 1967)
Kryiobiologie. Biologie und Limnologie des Schnees und Eises. Monográfia. (Stuttgart, 1968)
Algae from the Antarctica. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1968)
A Szigligeti Arborétum algái. – Algológiai és hidrobiológiai forrásvizsgálatok az Északi-Bakonyban. (A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 1968)
The Red Snow of Greenland. (Acta Botanica, 1969)
Algológiai és hidrobiológiai vizsgálatok a Grajka-patak forráslapjain Vas megyében. (Savaria, 1970)
Von roten Schnee der Tiroler Alpen. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1970)
Algae from the Soil of the Antarctic. (Acta Botanica, 1970)
Green Snow and Ice from Antarctica. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1971)
Snow Algae from Signy Island, South Orkney Islands, Antarctica. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1972)
Green Snow from Haswel Island. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1973)
Az Északi- (Öreg-) Bakony területén végzett algológiai és hidrobiológiai kutatások rövid ismertetése. (A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 1973)
Trochiscia – Chlorophyta – Red Snow from Red Snow from Swedish Lapland. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1974)
Cryobiological Researches in the High Tatra. 1–2. (Acta Botanica, 1975).

Irodalom

Irod.: Wagner János: K. E.: Tiszaparttól Alaszkáig. (Debreceni Szemle, 1940)
Halálhír. (Magyar Nemzet, 1980. nov. 30.)
Hajdú Lajos: K. E. (Hidrológiai Közlöny, 1981)
P. Komáromy Zsuzsanna: In memoriam Erzsébet Kol. (Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici, 1982)
Magyar utazók lexikona. Szerk. Balázs Dénes. (Bp., 1993)
Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. I. köt. (Szeged, 1996)
Padisák Judit: 100 éve született K. E. (Hidrológiai Közlöny, 1997)
Veszprém megyei életrajzi lexikon. Főszerk. Varga Béla. (Veszprém, 1998)
A Magyar Hidrológiai Társaság kitüntetettjei. 1917–2000. Összeáll, szerk. Marczell Ferenc. (Bp., 2000)
Bartha Dénes–Csapody István–Szodfridt István: Mestereink. Ilyennek láttuk őket. Emlékmorzsák a közelmúlt jeles botanikusairól. K. E. (Tilia, 2000)
Buczkó Krisztina: K. E. (Múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. (Bp., 2010).

Megjegyzések

MÉL: téves születési adat: júl. 6.!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013