Kollányi Ferenc
Kollányi Ferenc

2021. október 24. Vasárnap

Kollányi Ferenc

történész, levéltáros, római katolikus pap

Születési adatok

1863. április 29.

Szentpéter, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1933. május 1.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.; r.: 1924. máj. 8.).

Életút

A nagyszombati hittud. főisk.-n tanult, pappá szentelték (1885), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.; r.: 1924. máj. 8.). - Rimócon (1885-1887), Ipolyságon (1887-1888), Esztergomban segédlelkész (1888-1893), a M. Nemzeti Múz. Könyvtárának őre (1893-1902), igazgatóőre (1902-1906), a hiteles helyek levéltárainak orsz. főfelügyelője (1906-1911), a M. Nemzeti Múz. t. osztályig.-ja (1911-1933); közben a M. Történeti Int. tagjaként Rómában és több olasz városban történeti kutatásokat folytatott (1893, 1897). Jáki apát (1902-től), pápai prelátus (1907-től), nagyváradi kanonok (1911-től).Középkori m. közigazgatás- és művelődéstörténettel, a m. egyházi jog történetével, elsősorban a kegyúri jog történetével fogl. Forráskiadói tevékenysége is jelentős, összeállította az esztergomi kanonokok névjegyzékét.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013