Kollányi Ferenc
Kollányi Ferenc

2023. november 29. Szerda

Kollányi Ferenc

történész, levéltáros, római katolikus pap

Születési adatok

1863. április 29.

Szentpéter, Komárom vármegye

Halálozási adatok

1933. május 1.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.; r.: 1924. máj. 8.).

Életút

A nagyszombati hittud. főisk.-n tanult, pappá szentelték (1885), az MTA tagja (l.: 1903. máj. 8.; r.: 1924. máj. 8.). - Rimócon (1885-1887), Ipolyságon (1887-1888), Esztergomban segédlelkész (1888-1893), a M. Nemzeti Múz. Könyvtárának őre (1893-1902), igazgatóőre (1902-1906), a hiteles helyek levéltárainak orsz. főfelügyelője (1906-1911), a M. Nemzeti Múz. t. osztályig.-ja (1911-1933); közben a M. Történeti Int. tagjaként Rómában és több olasz városban történeti kutatásokat folytatott (1893, 1897). Jáki apát (1902-től), pápai prelátus (1907-től), nagyváradi kanonok (1911-től).Középkori m. közigazgatás- és művelődéstörténettel, a m. egyházi jog történetével, elsősorban a kegyúri jog történetével fogl. Forráskiadói tevékenysége is jelentős, összeállította az esztergomi kanonokok névjegyzékét.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője