Koller Sándor
Koller Sándor

2022. szeptember 25. Vasárnap

Koller Sándor

közlekedésmérnök

Születési adatok

1927. augusztus 3.

Sashalom, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1993. november 4.

Budapest


Család

Családja Cinkotán élt. Sz: Koller Miklós (†1935) rendőrségi tisztviselő, Nagy Vilma (†1949) tanítónő. Testvére: Koller Miklós (1920–) mérnök, Koller Tibor (1926–2004) építészmérnök; ill. Koller Vilma (1922–) és Koller Katalin (1924–1982) általános iskolai tanárok. F: 1954-től Miskolczi Ida mérnök. Leánya: Koller Ida (1956. júl. 29.); ikergyermekei: Koller Sára és Koller Sándor (1958. jún. 3.).

Iskola

A gödöllői premontrei gimnáziumban éretts. (1945), a BME-n mérnöki okl. szerzett (1950), doktorált (1968); a közlekedéstudományok kandidátusa (1968), doktora (1984).

Életút

A BME Építőmérnöki Kar, ill. az ÉKME Út-, Vasút- és Közlekedésügyi Tanszékének tanársegéde (1950–1953), egy. adjunktusa (1953–1968). BME Közlekedésmérnöki Kar Útépítési Tanszékének egy. docense (1968–1988), egy. tanára (1988. júl. 1–1993. nov. 4.). A Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat munkatársa (1962–1963). Útépítési, úttervezési, közúti és városforgalmi kérdésekkel foglalkozott, elsősorban az út és a gépjármű kölcsönhatásának, az útvonalvezetés gazdaságosságának vizsgálata terén ért el alapvetően új eredményeket. Közreműködött több közúti tervezési irányelv és szabvány kidolgozásában és felülvizsgálatában, részt vett számos városrendezési terv közlekedési szakértői bírálatában. Magyarországon az elsők között vizsgálta a kerékpáros közlekedés jelentőségét és gazdaságosságát, ezzel összefüggésben új közlekedésbiztonsági és -politikai ajánlásokat is tett. További kutatási területei: a betonútépítés és a betonburkolatok gazdaságossági kérdései; útburkolatok érdességi és egyenletességi vizsgálatai; a magyarországi települési személyi közlekedés alakulásának összefüggései; közlekedésforgalmi és forgalomtechnikai kutatások; forgalmi alapmozgások és baleset-sűrűségi vizsgálatok stb.

Emlékezet

Budapesten (Ferencváros, IX. kerület Mester utca 5.) élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik. Emlékére szervezték a 25. Budapesti közlekedéstervezési és forgalomtechnikai nemzetközi tanácskozást (1994. ápr.-ban). 80. születésnapjára családja emlékkötetet jelentetett meg (2007-ben).

Elismertség

Az MTA Közlekedéstudományi Főbizottsága tagja (1952-től); a Városi Közlekedési Albizottság (1952–1954) és a Közúti és Városi Közlekedési Albizottság titkára (1954–1965). Az MTA–TMB Építési, Építészeti és Közlekedéstudományi Szakbizottsága tagja (1976–1980). Az MTESZ Közlekedéstudományi Egyesület (KTE) Közúti és Városi Forgalmi Szakcsoportjának elnöke (1962-től) és a KTE Elnökségének tagja (1981-től). A Magyar Urbanisztikai Társaság tagja (1966-tól). Az OTTKT Városi közlekedési kutatási koordinálóbizottság tagja (1960-tól).

Elismerés

A haza szolgálatáért érdemérem (arany, 1980). Az MTA Ösztöndíja (1952), Jáky József-emlékérem (1966), Akadémiai Jutalom (1958), az NDK Közlekedési Kutatási Érdemérme (1978), Friedrich List-emlékplakett (1979), Széchenyi István-emlékplakett (1989), MTESZ Díj (1991).

Szerkesztés

Az Autó-Motor szakírója (1963–1977).

Főbb művei

F. m.: Beton útburkolatok szelvényének gazdaságosabb kialakítása. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1951)
A szovjet betonútépítés legújabb fejlődésének tanulságai. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1952)
Az útvonalvezetés gazdaságossági kérdései. (Közlekedéstudományi Szemle, 1952)
A vízszintes útvonalvezetés településekkel kapcsolatos kérdései. (Közlekedéstudományi Szemle, 1953)
A betonburkolat-építés műszaki fejlesztésének egyes kérdései. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1956)
Útépítés. (Mérnöki kézikönyv. II. köt. Szerk. Palotás László. Bp., 1957)
Fejezetek az útépítés köréből. (Bp., 1957)
A közúti járművekkel és a közúti forgalommal kapcsolatos legfontosabb kutatási és oktatási feladatok. (Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények, 1958)
Emelkedők tervezése közutaknál gépkocsik sebességalakulásának figyelembevételével. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1958)
A közúti forgalmi mérnök munkaterülete és képzése külföldön és hazánkban. (Közlekedéstudományi Szemle, 1959)
Gépkocsik mozgásának és üzemének figyelembevétele közutak tervezésénél. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1959)
Álló gépkocsik forgalmi kérdései városokban. – Útburkolati jelzések. (Közlekedéstudományi Szemle, 1960)
Úttervezési előírások legújabb fejlődése. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1960)
Az útviszonyok hatása a közúti forgalom biztonságára. (Közlekedéstudományi Szemle, 1961)
Előzési látótávolság úttervezésnél. (Mélyépítéstudományi Szemle, 1961)
Közúti csomópontok tervezése. Bényei Andrással. (A Mérnöki Továbbképző Intézet előadásai. Bp., 1962)
Városi közúti csomópontok tervezésének szempontjai. Bényei Andrással. (Településtudományi Közlemények, 1962)
Közúti pálya és forgalom. ÉKME jegyz. (Bp., 1962)
Közúti forgalomtechnika. I–II. köt. Szakmérnöki jegyz. (A BME Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1962–1963)
A közúti balesetek vizsgálata a pálya és a forgalom szempontjából. (Belügyi Szemle, 1963)
Gépkocsik mozgási jellemzőinek felhasználása városi közúti forgalmi vizsgálatokhoz és tervezésekhez. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1963)
A hazai útburkolat-érdességi vizsgálatok első eredményei. Moharos Kálmánnal. – A hazai közúti balesetek összefüggése az útjellemzőkkel és a forgalommal. (Közlekedéstudományi Szemle, 1964)
Közúti gazdasági kérdések. Egy. jegyz. (Bp., 1964
6. kiad. 1973)
Útépítéstan gyakorlatok. Úttervezés. Egy. jegyz. (Bp., 1965)
A hazai városközpontok és új lakóterületek közlekedési létesítményeinek tervezése. a gépjárművel való telítettség értékeinek figyelembevételével. Többekkel. (A BME Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1965
2. kiad. 1966)
Forgalomtechnikai vizsgálatok eredményeinek felhasználása városi közúti tervezésekhez. (ÉKME Tudományos Közleményei, 1965)
Budapest Belváros fejlesztésének általános forgalmi kérdéseihez. (Városépítés, 1966)
Közúti forgalomtechnika. Az útépítés ágazatos szakmérnökhallgatók számára. (A BME Mérnöki Továbbképző Intézet kiadványai. Bp., 1966)
A közúti forgalmi tervezés időszerű fejlesztési feladatai. (Közlekedéstudományi Szemle, 1966)
Városi közúti forgalmi tervezési alapelvek kialakítása forgalmi, biztonsági és gazdaságossági vonatkozások együttes figyelembevételével. Kand. értek. (Bp., 1966)
Az elsőbbségszabályozás és forgalomirányítás indokoltsága városi csomópontokon. (Közlekedéstudományi Szemle, 1967)
Városi forgalomtechnika. 1–2. (Bp., 1967–1968
2. kiad. 1970)
Forgalmi alapmozgások vizsgálata a számított gépkocsimozgások összefüggései alapján. (Közlekedéstudományi Szemle, 1968)
Városi forgalomtechnika. 1–2. Tervezési gyakorlatok. Pápay Zsolttal, Takách Gyulával. (Bp., 1969
2. kiad. 1970)
A városi úttervezés és a közúti forgalomtechnika fejlesztése. (Városi Közlekedés, 1970)
Állásfoglalások a közúti forgalomszabályozás és irányítás fejlesztése érdekében. (Közlekedéstudományi Szemle, 1970)
Közúti jármű- és forgalmi ismeretek. (A BME Továbbképző Intézete jegyzete. Bp., 1970)
Közúti gazdasági kérdések. (A BME gazdasági mérnöki jegyzete. Bp., 1970)
A hazai közúti közlekedés baleseti helyzetének alakulása az elmúlt évtizedben. (Közlekedéstudományi Szemle, 1971)
A városi közlekedés fejlesztésének elvei és tervezési módszerei. (Műszaki Élet, 1971)
A városi közúti csomópontfejlesztés tervezési alapkérdései. (Városi Közlekedés, 1971)
A közúti pályafelület egyenletességének minősítése: a fejlesztés célszerű iránya. – A szöges gumiabroncsköpenyek használatának kérdései a forgalom és az útburkolatok szempontjából. Takách Gyulával. (Közlekedéstudományi Szemle, 1973)
A városi közlekedés befolyásolásának lehetőségei és feladatai. (Városi Közlekedés, 1974)
A városi forgalom minősége. (Közlekedéstudományi Szemle, 1974)
A fékezett személygépkocsi kerekei és a pályafelület közötti erőkapcsolat jellemzése lassításvizsgálattal. – A forgalombiztonság növelése várostervezéssel és forgalomszabályozással. (Közlekedéstudományi Szemle, 1975)
Utak és csomópontok kapacitása a közúti közlekedési rendszertervező és forgalomtechnikai szakos szakmérnök hallgatók számára. Szakmérnöki jegyz. (A BME Továbbképző Intézete jegyzete. Bp., 1975)
Javaslat a városi forgalmi körülmények minősítésének módszerére. (Közlekedéstudományi Szemle, 1976)
Forgalomtechnika. Egy. tankönyv. 5 táblával. (Bp., 1976)
A budapesti közúti balesetek összefüggései. (Városi Közlekedés, 1977)
Közlekedéstervezés és életmód, életminőség. (Közlekedéstudományi Szemle, 1977)
A jelzőlámpa-forgalomirányítás irányelveinek külföldi fejlesztése. (Városi Közlekedés, 1978)
Budapesti forgalomtechnikai mérőkocsik. Többekkel. (Közlekedéstudományi Szemle, 1979)
A budapesti balesetek alakulásának főbb jellegzetességei. (Városi Közlekedés, 1979)
A közlekedéstervező mérnökök képzése, fejlesztési lehetőségek és feladatok. (Területrendezés, 1980)
A magyar városok motorizációs fejlettsége és forgalombiztonsági helyzete. Koller Sándornéval. (Közlekedéstudományi Szemle, 1980)
Ajánlások a gyalogosok, a mozgásukban gátoltak és a kerékpárosok forgalmi körülményeinek javítására. (Városi Közlekedés, 1981)
A kerékpár-közlekedés fejlesztésének indokai és lehetőségei. Koller Sándornéval. (Közlekedéstudományi Szemle, 1982)
Budapesti balesetsűrűségi vizsgálatok. Csorja Zsuzsannával. – Városközpontok fejlesztésének időszerű közlekedéstervezési kérdései. Erdélyi Zsófiával, Mezey Andrással. – A városi és az országos úthálózat-fejlesztés és a forgalmi igazgatás kapcsolódó feladatai. (Városi Közlekedés, 1982)
A forgalom minősége. A közúti pálya alkalmassága a forgalomra. Monográfia és doktori értek. (Bp., 1982)
A budapesti közúti forgalmi körülmények minősítése. Csorja Zsuzsannával. (Városi Közlekedés, 1983)
Forgalomtechnikai mérőrendszer a közúti sebesség útvonali alakulásának vizsgálatára. Fi Istvánnal, Forrásy Csabával. – A közúti „forgalmi konfliktus technika” és célszerű fejlesztése. (Közlekedéstudományi Szemle, 1983)
A közlekedés minőségének alapulvétele az összehangolt település- és közlekedésfejlesztés során. (Közlekedéstudományi Szemle, 1986)
Forgalomtechnika és közlekedéstervezés. (Bp., 1986)
Városaink közlekedésbiztonsága. Koller Sándornéval. (Városi Közlekedés, 1987)
A minőség előtérbe helyezése a forgalomtechnikában és a közlekedéstervezésben. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1988)
Feladatmegosztás a városi személyközlekedésben. Koller Sándornéval. – A kerékpáros közlekedés segítésének legújabb külföldi tapasztalatai és hazai feladatai. Koller Sándornéval. (Városi Közlekedés, 1988)
Városaink lakosszámának, motorizációs fejlődésének és közlekedésbiztonságának alakulása a legutóbbi tíz évben. Koller Sándornéval. – A forgalomtechnikai és közlekedéstervezési oktatás fejlődése a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Karán. (Városi Közlekedés, 1989)
Nemzetközi kapcsolódások a városi és a közúti közlekedés elméletében és gyakorlatában. – Nemzetközi tapasztalatok a települési személyközlekedés alakulásáról és ajánlások a befolyásolására. Koller Sándornéval. – Az eddigi legnagyobb rosszabbodás a hazai közúti baleseti helyzetben. Koller Sándornéval. – A jelzőlámpás forgalomirányítás magyar irányelvtervezete. (Városi Közlekedés, 1990)
Közlekedésminőség – környezetminőség – életminőség. (Közlekedés- és Mélyépítéstudományi Szemle, 1991)
A hazai közlekedésbiztonság értékelésének egyes vitatott kérdéseiről. (Rendészeti Szemle, 1991)
Ajánlások a hazai közlekedéspolitikai elvek fejlesztésére. – A hazai közúti közlekedés, kerékpáros és gyalogos közlekedés biztonságának értékelése. Koller Sándornéval. (Városi Közlekedés, 1991)
A magyarországi közúti és városi közlekedésbiztonság legújabb alakulásának értékelése. Koller Sándornéval. (Városi Közlekedés, 1992)
Közlekedésmenedzselés városokban. (Városi Közlekedés, 1993).

Irodalom

Irod.: Természettudományi és műszaki ki kicsoda? Szerk. Schneider László, Szluka Emil. (Bp., 1986)
K. S. (Városi Közlekedés, 1994)
Koller Sándorné–Koller Ida–Koller Sára: K. S. Műszaki alkotók – magyar mérnökök. Megjelent a 35. Debreceni Útügyi Napokra és K. S. születésének 80. évfordulója alkalmából. (Bp., 2007). Megjegyzés: Ő is és felesége is aug. 3-án született, s házasságukat is ezen a napon tartották!

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője