Kolosváry Sándor
Kolosváry Sándor

2024. július 14. Vasárnap

Kolosváry Sándor, kolozsvári

jogász, jogtörténész

Születési adatok

1840. június 23.

Kórodszentmárton, Küküllő vármegye

Halálozási adatok

1922. augusztus 7.

Budapest


Iskola

1922. aug. 7. Bp.): jogász, jogtörténész. – A nagyszebeni (1860–1861), a marosvásárhelyi jogakad.-n tanult (1861–1862), pesti tudományegyetemen elméleti bírói vizsgát tett (1865), állam- és jogtud. doktori okl. (1867), a m. magánjog tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1870), az MTA tagja (l.: 1892. máj. 5.).

Életút

Lövészy György ügyvéd irodavezetője (1865–1867), a kolozsvári ref. jogakad. r. tanára (1867–1870), a pesti tudományegyetem magántanára (1870–1910), egyúttal a kolozsvári jogakad.-n a m. magánjog, közjog és bölcseleti jog rk. (1870–1871), r. tanára (1871–1872), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a m. és erdélyi magánjog ny. r. tanára (1872–1910); közben az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1876–1877, 1885–1886, 1898–1899, 1908–1909), az egyetem rektora (1888–1889). – M. és erdélyi egyháztörténettel, jogtörténettel, jogtörténeti forráskiadói tevékenysége is értékes. Jelentős szerepet játszott az erdélyi ref. egyházker.-nek a mo.-iakkal való egyesülése végrehajtásában. – A kolozsvári ref. egyházm. algondnoka (1880–1889), főgondnoka (1889-től).

Főbb művei

F. m.: Az erdélyi evangélikus református egyházkerület egyházjoga. (Kolozsvár, 1877)
Monumenta Hungariae Juridico-Historica. Corpus Statutorum Hungariae Municipalium. A magyar törvényhatóságok jogszabályainak gyűjteménye a XVI–XVIII. századból. Összegyűjtötte, kiadta, a bevezető tanulmányt írta Óvári Kelemennel. I–V. (Bp., 1885–1904)
Werbőczy István Hármas-könyve. Ford., sajtó alá rend., jogi műszótárral ellátta Óvári Kelemennel. (Bp., 1894)
Helyzet-változások a vallásszabadság és felekezetnélküliség tekintetéből. (Kolozsvár, 1894)
Az erdélyi Approbata és Compilatae Constitutiones… Sajtó alá rend. Óvári Kelemennel. (Bp., 1896)
Magánjog. I. Általános rész. Kiss Mórral, Szladits Károllyal, Almási Antallal. (Bp., 1905)
Visszaemlékezések. (Kolozsvár, 1908).

Irodalom

Irod.: Illés József: K. S. levelező tag emlékezete. (Bp., 1929).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője