Kőnig Gyula
Kőnig Gyula

2024. május 18. Szombat

Kőnig Gyula

matematikus

Születési adatok

1849. december 16.

Győr, Győr vármegye

Halálozási adatok

1913. április 8.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1890. máj. 8.; ig.: 1910. ápr. 28.).

Életút

A bécsi tudományegyetem orvostud. karán tanult, majd a heidelbergi egyetemen fizikát hallgatott (1865-1871), a heidelbergi egyetemen bölcsészdoktori okl. (1871), magántanári képesítést szerzett (1872); közben a berlini tudományegyetemen is tanult, az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1890. máj. 8.; ig.: 1910. ápr. 28.). - A bp.-i tudományegyetem magántanára (1872-1874), egyúttal a József Műegyetem helyettes tanára (1873-1874), a III. sz. Matematikai Tanszék ny. r. tanára (1874-1905); közben az Építészmérnöki Szakoszt. dékánja (1886-1890), az egyetem rektora (1891-1894). A Franklin Könyvkiadó vezérig.-ja (1905-1913).Eötvös Loránd mellett a korszak legjelentősebb tudósa. A matematika számos területén (pl. klasszikus és absztrakt algebra, számelmélet, analízis, halmazelmélet, matematikai logika stb.) alapvetően új eredményeket ért el, de a legjelentősebbet a halmazelmélet és a matematikai logika területén alkotta. A halmazelméletben a nevét viseli a Kőnig-féle egyenlőtlenség, a nem euklideszi geometriák szemléltetésének egyik első modelje. Élete utolsó éveiben a halmazelméletben tapasztalható ellentmondások feloldására behatóan fogl. logikai és ismeretelméleti kérdésekkel. Jelentős szerepet játszott a középisk. matematikai tantervek kidolgozásában, ill. a bp.-i műsz. egyetem és a tanárképző int. újjászervezésében. Sokat tett a Bolyai Farkas és Bolyai János munkásságának elismertetéséért. Két fia emlékére alapította meg a ~-díjat (1917).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője