Konkoly-Thege Miklós
Konkoly-Thege Miklós

2022. szeptember 25. Vasárnap

Konkoly-Thege Miklós

csillagász, meteorológus

Születési adatok

1842. január 20.

Pest

Halálozási adatok

1916. február 17.

Budapest


Iskola

A pesti tudományegyetemen és számos más külföldi egyetemen tanult, a berlini tudományegyetemen bölcsésztudori okl. szerzett (1862), hajóskapitányi és hajógépészi vizsgát tett (1864). Az MTA tagja (l.: 1876. jún. 8.; t.: 1884. jún. 5.). 

Életút

Ógyallai kastélyának parkjában csillagvizsgálót állított fel (1871; utóbb az államnak adta át: 1899). Az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet igazgatója (1890–1911). 

A Szabadelvű Párt országgyűlési képviselője (Tatai választókerület, 1896–1906). 

Asztrofizikával, elsősorban üstökösökkel, meteorokkal, állócsillagok színképelemzésével, a Mars és a Jupiter fizikájával foglalkozott, nemzetközileg is elsők között vizsgálta a Nap ún. fotoszférikus jelenségeit, összesen 29 üstökös spektrumán végzett méréseket (1890–1913). Magyarországon elsőként végzett rendszeresen hullócsillag- és napfolt-megfigyeléseket, több csillagászati műszert is szerkesztett. Alapvetően új eredményeket ért el a fényképezés csillagászati alkalmazásának területén. Ógyallán rendszeres meteorológiai megfigyeléseket végzett (1867-től), majd Magyarországon elsőként megszervezte a prognózisszolgálatot és az idő-előrejelzés országos méretű távirati terjesztését. 

Elismertség

A Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Természettudományi Társulat t. tagja. 

Elismerés

A philadelphiai egyetem t. doktora (1874). 

Főbb művei

F. m.: A napfoltok és a nap felületének kinézése 1876-ban. Akadémiai székfoglaló is. (Elhangzott: 1877. jan. 8.
megjelent kivonatosan: Akadémiai Értesítő, 1877
teljesen: Értekezések a Matematikai Tudomány Köréből, 1877)
Hulló csillagok megfigyelése a magyar korona területén. (Bp., 1877–1881)
Állócsillagok színképének mappirozása. (Bp., 1878)
Beobachtungen angestellt am Astrophysikalischen Observatorium in Ógyalla in Ungarn. I–XVI. (Halle, 1879–1894)
Az üstökösök vegytani alkotása. (Bp., 1882)
Néhány szó az üstökösök vegytani alkotásáról, összehasonlítva a meteoritekkel. (Bp., 1883)
Praktische Anleitung zur Anstellung astronomischer Beobachtungen mit besonderer Rücksicht auf die Astrophysik. (Braunschweig, 1883)
615 állócsillag spectruma. I–II. köt. (Bp., 1884–1885)
A napfoltok gyakorisága 1872-től 1884 végéig. (Bp., 1885)
Az égitestek fizikai alkotásáról. (Bp., 1886)
Anleitung zur Himmelsphotographie. (Braunschweig, 1887)
Handbuch für Spectroskopiker. (Halle, 1890)
Bevezetés a fotográfozásba. (Bp., 1891)
Astrophotographie. (Handwörterbuch der Astronomie. I. 1897–1902)
A m. kir. meteorologiai és földmágnesességi intézet Budapesten és a m. kir. meteorologiai és fizikai központi obszervatorium Ó-Gyallán. (Bp., 1898)
Hajógépekről és hajótypusokról. (Bp., 1898)
A kis hajókról. (Bp., 1899)
A felhők fotografálásáról. (Bp., 1903)
Az 1903. I. üstökös. (Bp., 1903)
Adalékok a 252 mm refractor, egy theodolit és egy chronograph átépítéséhez. Beiträge zum Umbau des 252 mm. Refractors, eines Theodoliten und eines Cronographen. (Bp., 1905)
Glosszák a mozdonyépítéshez. (Bp., 1905)
Az ég fotografálása. (Az Időjárás, 1908)
Az asztrofizikai megfigyelések módja. (Az Időjárás, 1911). 

Irodalom

Irod.: Róna Zsigmond: K.-Th. M. (Földrajzi Közlemények, 1917)
Kenessey Kálmán: Megemlékezés K.-Th. M.-ról. (Bp., 1941)
K.-Th. Miklós emlékezete. (Bp., 1942)
Réthly Antal: K.-Th. M. (Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve, 1942)
Steiner Lajos: K.-Th. M. t. tag emlékezete. Életrajz és részletes bibliográfia. (Bp., 1943)
Bartha Lajos: K.-Th. Miklós emlékezete. (Bp., 1991)
Vargha Domokosné: Hogyan kell tudományt teremteni Magyarországon? 150 éve született K.-Th. M. (Magyar Tudomány, 1992)
The Role of Miklós Konkoly-Thege in the History of Astronomy in Hungary. (Bp., 1992)
Zách Alfréd: K.-Th. M. születésének 150. évfordulóján. (Légkör, 1992)
Bartha Lajos: In memoriam Miklós Konkoly-Thege. (Technikatörténeti Szemle, 1992)
N. László Endre: K.-Th. M. A legnagyobb magyar csillagász. (Somogyi Kultúra, 1996)
Vargha Domokosné: K-Th. M. magyar nyelvű írásai. (Magyar Tudomány, 2001). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője