Kornidesz Mihály
Kornidesz Mihály

2021. október 17. Vasárnap

Kornidesz Mihály

politikus, pedagógus, neveléstörténész

Születési adatok

1930. július 24.

Arad, Arad vármegye

Halálozási adatok

2014. április 5.

Budapest


Család

Sz: Kornidesz Mihály, Kern Anna.

Iskola

Elemi iskoláit Brassóban és Szarvason végezte, a szarvasi Vajda Péter Gimnáziumban éretts. (1949), az ELTE BTK-n történelem szakos középiskolai tanári (1953) és pedagógia szakos előadói okl. szerzett (1965), doktorált (1967), a neveléstudomány kandidátusa (1988).

Életút

A Budapesti Pártbizottság Agitációs és Propaganda Osztálya, ill. Kulturális és Közoktatási Osztálya előadója (1953–1958), Köznevelési Alosztálya vezetője (1958–1961); közben a budapesti József Attila Gimnázium tanára (1957–1958), a Budapesti Felsőfokú Tanítóképző Intézet tanára (1960–1961), majd az MTA–TMB-n Ágoston György aspiránsa (1968–1972). Az MSZMP KB Tudományos Osztálya főelőadója (1961–1970), osztályvezető-helyettese (1970–1973), osztályvezetője (1973. nov. 1.–1983. júl. 6.), az MTV elnöke (1983. júl. 8.–1987. márc. 31.), a Külügyminisztérium munkatársa, Magyarország phenjani (1988–1989), tiranai nagykövete (1989–1990).

Az MSZMP KB tagja (1980. márc. 27.–1988. máj. 22.).

Neveléstörténészként elsősorban a II. világháború utáni iskolapolitika történetével, a középiskolai reformok politikai, gazdasági és szervezeti kérdéseivel és a középfokú oktatás cél- és feladatrendszerének vizsgálatával foglalkozott.

Az MTV elnökeként nevéhez fűződik egy újtípusú, oknyomó tévéhíradó (Aczél Endrével, Elek Jánossal és Sándor Istvánnal), valamint a Belpolitikai Főszerkesztőség élőadáson alapuló sokoldalú információkat és szórakoztatást adó hétvégi kétnapos Hétvége műsora megszervezése. Több évi kísérletezés után vezette be a tévéregény (= telenovella) műfajú tévéepizód-sorozatot (Szomszédok) és a szintén újdonságnak számító televíziós beszélgetőműsorokat (Vitray Tamás sajátos talk-show műsorait).

Elismerés

Szabadság Érdemrend (bronz, 1957), Fegyverrel a Hazáért Emlékérem (1957), Szocialista Munkáért Érdemérem (1963).

Főbb művei

F. m.: A dolgozók szocialista nevelése. Tananyag az MSZMP Gazdaságpolitikai tanfolyama számára. Kurucz Imrével. (Bp., 1963)
A közoktatás helyzetéről. Kurucz Imrével. (Tények és érvek. 10. Bp., 1965)
Az élettel való szorosabb kapcsolat és a korszerűsítés követelményeinek érvényesítése az iskolareform megvalósítása során. Egy. doktori értek. (Bp., 1966)
Iskolareform a megvalósulás útján. Kurucz Imrével. (Bp., 1966)
Pártmunka az iskolában. (Köznevelés, 1967)
Az általános iskola néhány kérdése az összehasonlító pedagógia mérlegén. (100 éves a kötelező népoktatás. Bp., 1968)
Szocialista iskolarendszerünk demokratizmusa. (Pedagógiai Szemle, 1968)
A politikai nevelés gondolatai, problémái a középiskolában. (Propagandista, 1968)
A szakmunkásképzés 25 éve dokumentumokban. Összeáll. (Szakmunkásképzés, 1970)
Az iskolai demokratizmusról. – Az MSZMP Központi Bizottságának közoktatási határozatáról. Balázs Mihállyal és Kálmán Györggyel. (Társadalmi Szemle, 1972)
A párthatározat szellemében. (Szakmunkásképzés, 1972)
Szocialista társadalom – korszerű iskola. Kardos Józseffel. (Bp., 1975)
Kulturális politikánk néhány aktuális kérdéséről. (Bp., 1976)
A valóság vonzásában. (Művészetpolitikánk időszrű kérdései. Tanulmányok. Szerk. Agárdi Péter. Bp., 1977)
A felsőoktatás a társadalmi célok szolgálatában. – Tudománypoliitkai tennivalóink. (Társadalmi Szemle, 1977)
A szocialista hazafiságra és a proletár internacionalizmusra nevelés időszerű kérdései. (Pedagógiai Szemle, 1977)
A szocialista hazafiságra nevelésről. (Pedagógusok Lapja, 1977)
A magyar–szovjet pedagógiai kapcsolatokról. (Pedagógiai Szemle, 1978 és A magyar–szovjet pedagógiai kapcsolatok. A Magyar Pedagógiai Társaság Elnöksége, Csongrád megyei és Szeged városi Tagozata emlékülése a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére. Szeged, 1977. okt. 24–25. Előadások. Szerk. Veszprémi László. Szeged, 1979)
Oktatáspolitika. Kardos Józseffel. (Szocialista közművelődés. A Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetem tankönyve. Szerk. Ács Ferencné. Bp., 1978)
A szocialista hazafiságra és az nemzetköziségre nevelés időszerű kérdései. (A szocialista hazafiságra és az nemzetköziségre nevelés az általános és a középiskolákban. Szerk. Krug Ferenc. Bp., 1977)
A mozgalomtörténeti oktatás és kutatás szerepe és jelentősége az ifjúság nevelésében. (Alföld, 1978 és Elődöktől példák. Válogatás az Országos Ifjúságmozgalom-történeti Diákszeminárumokon elhangzott előadásokból. Szerk. Czoma László. Bp., 1979)
A szocialista hazafiságra és a proletár internacionalizmusra nevelés időszerű kérdései. (Ifjúság, haza, internacionalizmus. Szerk. Kovács Péter. Bp., 1979)
Iskolarendszerünk alapja: az általános iskola. (Társadalmi Szemle, 1979)
A középiskolai képzésünk a felszabadulás utáni években. 1945–1946. (Pedagógiai Szemle, 1979)
Közös dolgunk a felelős cselekvés. Mire tanít a Mozgalomtörténet? (Ifjúkommunista, 1979)
Az MSZMP kongresszusának határozata a szocialista építés időszerű feladatairól. (Fővárosi Pedagógiai Tanácskozás. 1980. máj. 26–28. Rendezte az Oktatási Minisztérium és Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága. A plenáris ülések előadásai. Szerk. Pánczél Ottó. Bp., 1980)
Tervek a középiskolai rendszer egységesítésére a felszabadulás utáni években. (Pedagógiai Szemle, 1980)
Közoktatás-politika. 2. Az MSZMP 1972-es határozata a megvalósulás útján. Egységes jegyz. Kardos Józseffel. (Bp., 1980 és utánnyomások 1981–1985)
Kollektív gondolkodás, korszerű művelődés. (Szegedi Nyári Egyetem. Művelődéselmélet. 11. Közoktatás és közművelődés. Szeged, 1982)
Együtt a nemzetiségekkel. (Együtt a nemzetiségekkel. Nemzetiségpolitika a mai Magyarországon. Dokumentumok, tanulmányok, cikkek. Bp., 1984)
A fiatal művészek társadalmunkban. (Művészet és politika. Tanulmányok, dokumentumok, 1977–1983. Szerk. Agárdi Péter. Bp., 1984)
Négy évtized oktatási dokumentumaiból. 1–20. Kardos Józseffel. (Köznevelés, 1984. 16.–1985. 12.)
Középiskola az 1950-es években. 1–2. (Pedagógiai Szemle, 1987)
Középiskolai reformok. 1945–1965. Kand. értek. (Bp., 1987)
Középiskolák az 1950-es években. 1–2. (Pedagógiai Szemle, 1987)
Közoktatáspolitikai dokumentumok. 1945–1972. Szerk. Kardos Józseffel. (Bp., 1988)
Az 1961. évi oktatási reform és a gimnázium. 1–2. (Pedagógiai Szemle, 1988)
Az MKP és az MDP közoktatási politikájához. 1945–1954. (Párttörténeti Közlemények, 1988)
Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéből. I–II. köt. Egy. és főisk. segédkönyv. Összeáll., a bevezető tanulmányt írta Kardos Józseffel. (Bp., 1990)
A Budapesti Nemzetközi Vásárok története. Kapalyag Imrével és Steigervald Józseffel. (A Hungexpo kiadványa. Bp., 1996).

F. m.: írásai a Pártéletben: A budapesti pedagógusok ideológiai továbbképzése. Farkasinszky Lajossal. (1959)
Az újtípusú gimnáziumról. (1961)
A tanulási igény és kielégítése az oktatási reform évfordulóján. Kurucz Imrével. – A szakmunkásképzésről. (1962)
A pedagógus pártszervezetek időszerű feladatairól. – Iskolapolitikánk néhány kérdése. (1965)
Közoktatáspolitikánk és az új tanév. (1966)
A továbbtanulás feladatai. Molnár Gyulával. – Az egyetemi, főiskolai pártmunka. (1968)
Oktatáspolitikai feladatok az új tanévben. (1975)
Az oktatási párthatározat szellemében. (1976)
Az esti és a levelező oktatás a felsőoktatásban. (1977)
A kultúra fejlesztése a gyakorlat szolgálatában. (1979)
Fiatal művészek társadalmunkban. (1980)
A kutatóintézeti hálózat átalakítása. (1981)
Az oktatásügy és a pártszervezetek feladatai. A közoktatás továbbfejlesztése. (1982)
A marxista eszmék időszerűsége. (1983).

Irodalom

Irod.: Oktatáspolitikánk időszerű kérdései. Rákos Imre beszélgetése K. M.-lyal. (Petőfi Népe, 1979. márc. 9.)
Távlat és korszerűsítés a közoktatásban. Sarkadi László beszélgetése K. M.-lyal. (Népszabadság, 1979. aug. 12.)
A magyar értelmiség a 80-as évek küszöbén. Zelei Miklós beszélgetése K. M.-lyal. (Magyar Hírlap, 1979. nov. 11.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019