Korpás Emil
Korpás Emil

2024. május 29. Szerda

Korpás Emil

geográfus

Születési adatok

1910. szeptember 1.

Ürmény, Nyitra vármegye

Halálozási adatok

1980. november 2.

Budapest


Család

Sz: Korpás Géza (†1954), a Ganz-gyár asztalossegéde, Szeitel Józsa. F: 1939-től Görgényi (Gyermán) Julianna MÁV-tisztviselő. Fia: Korpás László (1943–2007) geológus, kartográfus, az MTA doktora; ill. Korpás Attila (1941–) és Korpás László (1943–). 

Iskola

Budapesten kereskedelmi iskolában éretts. (1928), majd magánúton gimnáziumi éretts. vizsgát is tett (1931). A magyar tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar tanárképző intézetében földrajz–vegytan–áruismeret szakos kereskedelmi iskolai tanári okl. (1933), a Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1934), a földrajztudományok kandidátusa (1958). 

Életút

Az újpesti Wolfner Bőrgyár kutatóvegyésze (1934), a bécsi Collegium Hungaricum ösztöndíjasa (1935–1936), belföldi kutató-ösztöndíjas (1936–1937), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) gyakornoka (1937–1939). A Kereskedelmi Akadémia és a Gyakorló Kereskedelmi Középiskola h., majd r. tanára (1939–1942), a Kassai Kereskedelmi Főiskola tanársegéde (1942–1943), r. tanára (1943–1945), a Kereskedelmi és Számviteli Főiskola Gazdaságföldrajzi Tanszéke tanszékvezető r. tanára (1945–1951), tanszékvezető főisk. tanára (1952–1954). A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézete egy. docense (1954–1963) és a Tanszék vezetője (1957–1963). Az MKKE egy. docense, c. egy. tanára (1963–1980).

Tudományos pályafutásának kezdetén geomorfológiai és etnográfiai kutatásokkal, a magyarországi népi építkezések vizsgálatával foglalkozott, később érdeklődése a talajtan, elsősorban a talajföldrajz felé fordult. A magyarországi talajföldrajzi kutatások egyik elindítójaként jelentős szerepet játszott az ország talajtani térképezésében. Magyarországon az elsők között foglalkozott a talajerózió kérdésével, másik fő kutatási területe a regionális és ágazati gazdaságföldrajz volt. Ennek keretében több középiskolai földrajzkönyv, valamint a világ egyes régióinak és országainak (pl. Benelux államok, Csehszlovákia, Egyesült Államok, Japán, Kína stb.) gazdaságát leíró egyetemi jegyzet szerzője és szerkesztője. 

Elismertség

Az MTA Földrajzi Tudományos Bizottsága tagja (1958–1968). A Magyar Földrajzi Társaság választmányi tagja (1954–1978), t. tagja (1978–1980). 

Szerkesztés

Az Acta Geographica Szegediensis szerkesztője (1957–1963). 

Főbb művei

F. m.: A Gerecse-hegység morfológiája. Egy. doktori értek. is. (Földrajzi Közlemények, 1933)
Adatok a nógrádi tótság népi építkezéséhez. (Ethnographia, 1934)
A Csepelsziget. Adatok Csepelsziget természeti földrajzához. (Vízügyi Közlemények, 1934)
Magyarország települési tájegységei. (Földrajzi Közlemények, 1934)
A gumi előállításának lehetőségei. (Új Magyar Múzeum, 1943)
A mérsékelt övi kaucsuk. – Árismeret és áruismeret. (Kereskedelmi Szakoktatás, 1943/44)
Gazdasági földrajz. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Bp., 1950)
Leíró gazdasági földrajz. Főisk. jegyz. (Bp., 1950)
Talajföldrajzi megfigyelések a Mezőföldön. 1–2. 1 táblával. (Földrajzi Közlemények, 1954
és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 4. Szeged, 1954)
Szeged környékének talajföldrajzi vázlata. Pálmai Mátyással. (Földrajzi Értesítő, 1955
és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 7. Szeged, 1955)
A talajföldrajzi kutatások módszertana. Aldobolyi-Nagy Miklóssal. (Földrajzi Értesítő, 1955
és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 9. Szeged, 1955)
A hazai szikesek talajföldrajzi vázlata. Aldobolyi-Nagy Miklóssal. (Földrajzi Értesítő, 1956
és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 11. Szeged, 1956)
Földrajz. A gimnáziumok I–II. osztályának tankönyve. Szabó Lászlóval. (Bp., 1956–1957 és utánnyomások 1957–1961
7. átd. kiad. 1962
11. kiad. 1965
német, román és szlovák nyelven, nemzetiségi tankönyv: Bp., 1958
és utánnyomások: 1959–1965)
A Mezőföld talajföldrajza. Kand. értek. (Szeged, 1957)
A szegedi fűszerpaprika öntözésének földrajzi vonatkozásai. Pénzes Istvánnal. 2 táblával. (Földrajzi Közlemények, 1958)
A mezőföldi talajtakaró földrajza. A Mezőföld természeti földrajza. Bp., 1959
és külön: Közlemények a Szegedi Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből. 19. Szeged, 1959)
Ecological Factors Influencing the Culture of Szeged Paprika. Pénzes Istvánnal. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Geographica, 1960)
Földrajzi oktatásunk néhány időszerű ideológiai kérdése. (Felsőoktatási Szemle, 1961)
Délkelet-Ázsia. Bögös Lászlóval és Matolcsy Károllyal. (Miniatűr Könyvek. Bp., 1965)
A világgazdaság földrajza. (Bp., 1967)
Die wirtschafliche Entwicklung der südlichen Tiefebene – Alföld. (Acta Universitatis Debreceniensis. Series Geographica, Geologica et Meteorologica, 1968)
A Délkelet-Alföld és a Duna–Tisza gazdasági körzetei. Bp., 1969)
Regionális gazdaságföldrajz. I–II. köt. (Bp. 1969–1970). 

Irodalom

Irod.: Marosi Sándor: Vita K. E. A Mezőföld talajföldrajza c. kandidátusi értékezéséről. (Földrajzi Értesítő, 1958)
Láng Sándor: K. E. (Földrajzi Értesítő, 1981)
Bernát Tivadar: In memoriam K. E. (Földrajzi Közlemények, 1982). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője