Kovács András, B.
Kovács András, B.

2020. november 23. Hétfő

Kovács András, B.

állatorvos

Névváltozatok

B. Kovács András 

Születési adatok

1925. november 24.

Nagykamarás, Békés vármegye

Halálozási adatok

1981. május 26.

Budapest

Temetési adatok

1981. június 9.

Budapest

Farkasrét (hamvasztás előtti búcsúztatás)

Budapest, Rákoskeresztúr


Iskola

Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, a gyulai római katolikus gimnáziumban éretts. (1945). Az Agrártudományi Egyetem (ATE) Állatorvos-tudományi Karán – a József Attila Népi Kollégium tagjaként – állatorvos-doktori okl. szerzett (1950), az állatorvos-tudományok kandidátusa (1956), doktora (1973). 

Életút

Az Orvos-egészségügyi Dolgozók Szakszervezete Állatorvos Szakcsoportja (1949–1950), a Földművelésügyi Minisztérium (FM) Szakoktatási Főigazgatósága munkatársa (1950), a zsámbéki Állattenyésztő Továbbképző Iskola és az Állattenyésztő és Állatorvosi Szaksegédképző Iskola vezetője (1950–1951). Az ATE Állatorvos-tudományi Kara, ill. az Állatorvos-tudományi Egyetem (ÁOTE) Sebészeti és Szemészeti Tanszéke tanársegéde (1951–1952), egy. adjunktusa (1955–1957), tanszékvezető egy. docense (1957. nov. 15.–1963. aug. 31.), tanszékvezető egy. tanára (1963. szept. 1.–1981. máj. 26.). Az Állatorvosi Főiskola igazgatóhelyettese, ill. rektorhelyettese (1959–1966), az ÁOTE rektora (1966. aug. 1.–1972. jún. 30.), rektorhelyettese (1972–1975). Az MTA–TMB-n Kómár Gyula aspiránsa (1952–1955).

Állatorvosi sebészettel, háziállatok, elsősorban a patás állatok, valamint a szarvasmarha és a sertés végtagsérüléseinek sebészi megoldásaival, a sebgyógyulás kórélettanával, új alloplasztikus anyagok felhasználásával foglalkozott. Elsőként vizsgálta az állatok tartási körülményei, mindenekelőtt az istállópadozat és a háziállat-betegségek kialakulása közötti összefüggéseket. Alapvető monográfiákat és tanulmányokat írt a szarvasmarha- és sertés végtagsérüléseinek műtéti megoldásairól, a csülök és a pata ápolásáról és megbetegedéseinek megelőzéseiről, azok ásványianyag- és kalciumtartalmának jelentőségéről. A szövetragasztó anyagok és egyéb bioanyagok állatorvosi sebészeti felhasználásának magyarországi bevezetője. Jelentős szerepet játszott a magyarországi állatorvosképzés megreformálásában, az önálló állatorvos-tudományegyetemi oktatás megszervezésében. 

Emlékezet

Nagykamaráson született, iskoláit Gyulán végezte, Budapesten (XIV. kerület Zsálya utca 12.) élt és tevékenykedett; munkássága a budapesti Állatorvos-tudományi Egyetemhez kötődik. A fővárosban hunyt el, a Rákoskeresztúri Temetőben nyugszik. 

Elismerés

Az Állatorvos-tudományi Egyetem tb. doktora (1975).

 

Szocialista Munkáért Érdemérem (1962), Felszabadulási Jubileumi Emlékérem (1970), Munka Érdemrend (arany, 1975).

 

Kiváló Feltaláló (ezüst, 1961; arany), Pesina-emlékérem (Kassai Állatorvosi Főiskola, 1969), Marek József-emlékérem (1976). 

Főbb művei

F. m.: A helyileg alkalmazott gyógyszerek hatása a műtéti sebek gyógyulására. Kand. értek. (Bp., 1955
megjelent, kivonatosan: MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1958)
Fonálorsós vérér-alákötőtű. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1957 és Orvosi Hetilap, 1958. 32.)
Wundnähapparat mit Fadenspule. – Isoliergerät für den Pansenschnitt. – Eine neue Gefässunterbindungsnadel mit Fadenspule. (Acta Veterinaria, 1958)
Über die Narkotisierung von Schweinen mit Hibernal – Largactil – und Barbitursäurepräparaten von kurzer Wirkungsdauer. (Acta Veterinaria, 1959)
Állatorvosi általános sebészet. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Bp., 1960)
A szarvasmarha csülökápolásáról. (Magyar Mezőgazdaság, 1960)
Néhány gondolat az állatorvosképzés reformjához. (Felsőoktatási Szemle, 1961)
Állatorvosi általános sebészet. Monográfia és egy. tankönyv. (Bp., 1963
2. átd. és bőv. kiad. 1972)
Vorkommen, Pathologie, Klinik und Therapie der Zwischenklauengewebsvermehrung bei Rindern. Hámori Dezsővel és Somogyvári Kálmánnal. (Acta Veterinaria, 1964)
Állatorvosképzés a reformtanterv szellemében. (Felsőoktatási Szemle, 1964)
Untersuchung der Resorption von Bioplasplatten. Gerendás Mihállyal és Somogyvári Kálmánnal. (Acta Veterinaria, 1965)
Az oktató-nevelő munka egységéről. (Felsőoktatási Szemle, 1965)
A szarvasmarhacsülök ápolása. Egy. jegyz. (Bp., 1967)
A hallgatók kulturális nevelésének szerepe a felsőfokú agrár-szakemberképzésben. (Felsőoktatási Szemle, 1967)
Tumours of Domestic Animals. Somogyvári Kálmánnal. – Effect of Frenolon in Domestic Animals. Vághy Tamással és Zájer Józseffel. (Acta Veterinaria, 1968)
Az állatorvos új feladatköre a nagyüzemi állattenyésztésen belül. (Állattenyésztés, 1968)
A csülök ápolása és betegségei. Monográfia. 131 fekete-fehér fotóval. (Bp., 1968
2. kiad. 1977)
Poliészter sebvarróanyag kísérletes vizsgálata. Somogyvári Kálmánnal. (Magyar Sebészet, 1969)
Comparative Study of Tissue Reactions to Various Suture Materials. Catgut, Silk and Polyester. (Acta Veterinaria, 1969)
Experimentelle Untersuchung eines fibrinhaltigen Wundstreupulvers. Többekkel. (Acta Veterinaria, 1970)
Korszerű hidraulikus műtőasztal nagyállatok számára. 1–3. Beer Györggyel. (MÉM Kísérleti Közlemények, 1971)
A tenyészkocák tartási körülményeinek és a lábvég betegségeinek összefüggése. (Állattenyésztés, 1972)
Mineral Contents of the Horn of the Foot of the Swine of Different Breeds and Ages. Szilágyi Mihállyal. – Data on Mineral Components of the Horny Part of the Foot of Cattle, Sheep and Swine. Szilágyi Mihállyal. – Ultrastructural Details of the Coronary Band of Swine Foot. Kapp Pállal. (Acta Veterinaria, 1973)
Állatorvosi részletes sebészet. Egy. jegyz. Fellner Ferenccel és Tamás Lászlóval. (Bp., 1974)
Háziállatok részletes sebészete. A pata és a csülök betegségei. Tamás Lászlóval. Egy. jegyz. (Bp., 1975)
Studies of Roughness and Endurance of Floor Surfaces in Animal Houses. (Acta Veterinaria, 1975)
Háziállatok sebészeti betegségei. Monográfia és egy. tankönyv. Tamás Lászlóval. (Bp., 1977)
Relationship between the Ash Content and Microscopic Hardness of Swine Bones. Pálfalvi Istvánnal és Szilágyi Mihállyal. (Acta Veterinaria, 1980)
Empel, Wojciech: Állatorvosi röntgendiagnosztika. Monográfia. Ford. Bodon László. A magyar kiadást kiegészítette B. K. A. (Bp., 1981)
Correlation between Some Serum Parameters, Preslaughter Stress and Occurence of PSE Meat in Pigs. Többekkel. (Acta Veterinaria, 1981)
Growth Patterns of Limb Bones in Swine. Kökény Gáborral és Szilágyi Mihállyal. (Acta Veterinaria, 1982)
Kalcium- és foszforkiegészítés hatása a csülökszaru ásványianyag-tartalmára. Szentmihályi Sándorral és Szilágyi Mihállyal. (Állattenyésztés és Takarmányozás, 1982).

 

F. m.: írásai a Magyar Állatorvosok Lapjában: Megszólal az ifjúság… Milyen feladatokat lát maga előtt egy, az egyetemről most kikerült állatorvos? (1949)
Összehasonlító bakteriológiai vizsgálatok a különböző sebészi mosakodások után. (1952)
A Filatov-féle szövetterápiával nyert kísérleti és klinikai tapasztalatok. (1953)
Fonálorsós sebvarróműszer. – A nervizmus jelentősége az állatorvosi sebészetben. (1955)
Bendőelzáró műszer bendőmetszéshez. (1956)
A sebkezelés rövid története. – A helyileg alkalmazott gyógyszerek hatása a műtéti sebek gyógyulására. (1957)
A kezeletlen műtéti sebek vizsgálata fehérpatkányokon. – A Superboryl állatgyógyászati sebhintőpor gyakorlati kipróbálásáról. Lancz Endrével és Somogyvári Kálmánnal. – A Largactil és sebészeti alkalmazásának alapjai. Zájer Józseffel. – A sertés narkotizálása Hibernal – Largactil és rövid hatástartamú barbiturátok felhasználásával. Zájer Józseffel. (1958)
A Hibernal alkalmazása a kutyasebészetben. Zájer Józseffel. – A ló és a szarvasmarha „gyógyszeres” ledöntése és bódítása. Kovács Jenővel. (1959)
Hibernal alkalmazása a tetanusz gyógykezelésében. L. Schubert Zsuzsával és Zájer Józseffel. – A szarvasmarhacsülök ápolásának jelentősége. – A szarvasmarha csülökbetegségei és gyógykezelésük. (1960)
A magyartarka szarvasmarha csülkei közötti szövetszaporulat előfordulásáról. Hámori Dezsővel és Somogyvári Kálmánnal. – A magyartarka szarvasmarha csülkei közötti szövetszaporulat kóroktana, klinikuma és gyógykezelése. Hámori Csabával. A Ritosept – hexaklóroflorén – fertőtlenítő hatása, különös tekintettel a sebészi mosakodásra. (1963)
A sertéscsülök szaruja szabályozásának néhány kérdése, különös tekintettel a sertéskalodára. – Az Állatorvos-tudományi Egyetem kisállat-betegforgalma 1953-tól 1962-ig, különös tekintettel a Sebészeti és Szemészeti Klinika betegforgalmára. – A baromfi-cholera elleni védekezés néhány tapasztalata. (1964)
Az állatorvosi sebészet fejlődése Magyarországon, az elmúlt húsz évben. – Hibernallal szerzett tapasztalataink lovon és szarvasmarhán. Zájer Józseffel. – A szarvasmarha reticuloperitonitisének prognózisa és műtéti indikációja. Szokolóczy Ivánnal. – A bioplaszt szerepe a sebészetben és felszívódásának vizsgálata. Gerendás Mihállyal és Somogyvári Kálmánnal. (1965)
A szarvasmarha oltógyomrának kitágulása, helyzetváltozása és csavarodása. – Újabb adatok a szarvasmarha levelesgyomor-eltömődésének diagnosztizálásához. Fehér Józseffel és Szokolóczy Ivánnal. (1966)
A Reseptyl sebhintőpor hatása a műtéti és a fertőzött sebek gyógyulására, valamint néhány sebfertőző baktériumra. Felkai Ferenccel és Somogyvári Kálmánnal. (1967)
A Frenolon hatása háziállatokon. Vághy Tamással és Zájer Józseffel. – A daganatok előfordulása háziállatokban. Somogyvári Kálmánnal. – Adatok a szarvasmarhacsülök elhanyagolásából származó kártételre. (1968)
Gondolatok az ökonómia szerepéről és jelentőségéről az állatorvoslástanban. – A Plastubol-spray sebfedő kísérletes vizsgálata. Többekkel. – Összehasonlító vizsgálatok sebészeti varróanyagokkal, különös tekintettel a poliészter fonálra. Somogyvári Kálmánnal. – Fibrintartalmú fibrofurin sebhintőpor kísérletes vizsgálata. Gerendás Mihállyal és Gráf Zoltánnal. (1969)
Korszerű hidraulikus nagyállat-műtőasztal. Beer Györggyel. – A szájon át adagolt cinkszulfát sebgyógyulást elősegítő hatásának vizsgálata fehérpatkányokon. Simon Ferenccel és Somogyvári Kálmánnal. (1970)
Szarvasmarha csülökirhájának szemölcsképződéssel járó idült gyulladása. – Dudorzatos papilla – neurotis optica exsudativa – lóban. Fehér Józseffel és Szokolóczy Ivánnal. (1971)
A sertés sebészeti betegségeinek és az istálló padozatának összefüggése. – Adatok a tenyészsertések sebészeti elváltozásaihoz és annak megelőzéséhez. Felkai Ferenccel. (1972)
A sertés gyakoribb végtagbetegségei és a betegségek megelőzésére vonatkozó vizsgálatok. Doktori értek. (Bp., 1973)
Padozat által kiváltott, súlyos sebészeti elváltozások sertésen. Felkai Ferenccel és Szabó Jánossal. – Különféle istállópadozatok, valamint a sertés csülökszarukopásának összehasonlító vizsgálata. Zájer Józseffel. – A sertéscsülök szövettani felépítésének és keratinizációjának vizsgálata. 1–2. – A sertés csontjainak röntgenfotometriás vizsgálata. – Szutter László. (1973)
A sertés rongyostalpúságáról és az elváltozott szaru ásványianyag-összetételéről. Szilágyi Mihállyal. – Az istállópadozat csúszósságának meghatározása, a nyugalmi súrlódási tényező mérése. Beer Györggyel. – Adatok a sertéscsülök pártaszélességének ultrastruktúrájához. Kapp Pállal. – A csülökszaru ásványianyag-tartalmának vizsgálata. Szilágyi Mihállyal. – A sertés csülökszarujának és irhájának szöveti felépítése és a keratinizáció vizsgálata. Somogyvári Kálmánnal. (1974)
Az Állatorvos-tudományi Egyetem 30 éves fejlődése, oktató-nevelő és kutató munkája. Kovács Ferenccel és Várnagy Lászlóval. (1975)
Elektromos berendezések borjak szarvtalanítására. Beer Györggyel és Goffa Andrással. (1976)
Tehenek sérülései a kötött tartási rendszer néhány tervezési és technológiai hibája miatt. – Mozgatható szarvasmarha-kaloda. Beer Györggyel és Koltay Tiborral. (1977)
A csülökápolás nagyüzemi módja a kötetlenül tartott tehenekben. – A Sumetrolim inj. ad us. vet. profilaktikus hatásnak és klinikai tünetekben megnyilvánuló mellékhatásainak vizsgálata. Többekkel. – A Sumetrolim inj. ad us. vet. felhasználása az állatorvosi gyakorlatban. Többekkel. – Sertéscsontok mikrokeménysége. Pálfalvi Istvánnal és Szilágyi Mihállyal. – Állatorvosi műtőkben és kórtermekben elhelyezett baktericid lámpa hatékonyságvizsgálata. Nagy Zoltánnal és Zsoldos Lászlóval. – Kötetlenül tartott szarvasmarhák sebészeti elváltozásai és ezek megelőzése. – A csülökbetegség előfordulása szarvasmarhán az életkor és a tartástechnológia tükrében. Felkai Ferenccel. (1978)
Egy sertéstelep évi kocaselejtezésének nagysága, okai, valamint az eredmények növelésének lehetőségei. Suba Istvánnal. – A hízóbikák csülökbetegségének előfordulása és megelőzésének lehetőségei. Tóth Józseffel. – A rendszeresen mozgatott és a zártan tartott süldők vérének egyes biokémiai paraméterei. Szilágyi Mihállyal. (1979)
A sertés egyes ízületi és csontbetegségeinek – oszteochondropátia – klinikuma, kórbonctana, valamint röntgenképe. Kökény Gáborral és Tóth Józseffel. – Az UV-sugárzók hatása a fehérpatkányok műtéti sebének gyógyulására. Többekkel. – Szakács Endre. (1980)
Hízósertések vérszérumának néhány paramétere, a vágás előtti stresszállapottal és a PSE-hús előfordulásával összefüggésben. Többekkel. (1981). 

Irodalom

Irod.: B. Kovács András. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1981)
Mészáros M. János: Az állatorvos-képzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai. (Bp., 2007). 

Megjegyzések

MÉL IV. téves születési adat: júl. 2.! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016