Kozma Pál
Kozma Pál

2021. február 27. Szombat

Kozma Pál

kertészmérnök

Születési adatok

1920. július 11.

Gyulaháza, Szabolcs vármegye

Halálozási adatok

2004. február 14.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r. 1973. máj. 11.).

Életút

Az Agrártud. Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tud. Karán kertészmérnöki okl. szerzett (1947), a József Nádor Musz. és Gazdaságtud. Egyetem Közgazdaság-tud. Kar Gazdasági Szaktanárképző Int.-ében okl. végzett (1948), tanulmányai alatt az Áchim András Népi Koll. tagja. A mg.-i tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (1961), az MTA tagja (l.: 1967. máj. 5.; r. 1973. máj. 11.). - A tarcali Kertész- és Szőlészképző Isk. tanára és szőlészeti és borászati segédfelügyelője (1947-1948), a kecskemét-miklóstelepi Szőlész- és Borászképző Isk. r. tanára (1948-1949). Az Agrártud. Egyetem Kert- és Szőlőgazdaság-tud. Kar Szőlőtermesztéstani Tanszék, ill. a Kertészeti és Élelmiszerip. Egyetem Szőlőművelési Tanszék tanársegéde (1949-1950), egy. adjunktusa (1950-1954), egy. docense (1954-1960), egy. tanára (1960. márc. 1.-1990. jún. 30.), a tanszék vezetője (1959-1990), tud. tanácsadója (1990-1994), emeritusz professzora (1996-tól); közben a Kertészeti és Szőlészeti Főisk. igh.-e (1957-1962), az egyetem rektorh.-e (1962-1965, 1977-1983), rektora (1965-1971). Az Ültetvénytervező és Kivitelező Váll. Szőlő- és Gyümölcsfa-szelekciós Oszt.-ának vezetője (1953-1957). A Tokajhegyaljai Rekonstrukciós Biz. elnöke (1970-1975).A szőlő agrobiológiai kérdéseivel, a szőlő genetikájával, nemesítésével, reprodukciós biológiájával fogl. Meghatározta a szőlőfajták virágtípusait, ill. típusváltozatait, termékenyülési és termésképződési sajátosságait, fény- és elektronmikroszkópos sajátosságait. A gyalogszőlő általa kidolgozott optimális csonkázási eljárását, a szőlő üzemi mesterséges beporzási eljárását, számos szőlőnemesítési technikai módszerét a gyakorlatban széleskörűen bevezették és alkalmazták. Új alany- és csemegeszőlő-fajtákat állított elő (pl. nemes kadarka). Nevéhez fűződik a virágmorfológián alapuló klónszelekciós eljárás, amit találmánnyá minősítettek. Oktatáspolitikai tevékenysége is jelentős. Irányítása alatt a kertészeti főisk. egyetemmé szerveződött, alapozódott meg az élelmiszerip. kar, ill. épültek ki az egyetem kísérleti telepei.

Elismerés

Munka Érdemérem 1958; Munka Érdemérem 1972; Munka Érdemérem 1980; Szocialista Munkáért 1963; Entz Ferenc-emlékérem 1963; Hegel-érem 1970; Fleischmann Rudolf-emlékplakett 1973; Állami Díj 1975; Kocsis Pál-emlékplakett 1984;

Főbb művei

F. m.: Csonkázási kísérletek homoki gyalogművelésű Kadarkán. Agrártudomány 1951
A szõlõ nemesítése. Budapest,1950
Szõlõműveléstan. Budapest,1953
A szõlõ-fajtafenntartó nemesítés helyezte Magyarországon. Nemzetközi Mezõgazdasági Szemle 1958
A szõlõ ivari változása és leromlása. Budapest,1961
A szõlõ termékenységének és szelektálásának virágbiológiai alapjai. Budapest,1963
A csemegeszõlõ. Budapest,1961
A csemegeszõlõ. Budapest,1968
Szõlõszaporítóanyag-termesztésünk helyzete és problémái. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei 1963
A szõlõ nemesítése. Budapest,1966
A szõlõ termékenységének biológiai és technikai tényezõi. MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei h.n.,1968
Morfologia, anatomia e biologia del fiore dellavite Castelfranco. Trevisio,1974
A szõlõ és borkultúra története Magyarországon. Budapest,1995
Az alföldi szõlõfajták nemesítése. In: Homoki szõlõtermesztés Budapest,1961
Szõlõtermesztés. Budapest,1964
A szõlõ és termesztése. Budapest,1993
A szõlõ termesztése. Budapest,2001

Irodalom

Irod.: Ésik Sándor:A szõlõ professzora - K. P. Szülõhelyünk Szabolcs, Szatmár Nyíregyháza,1985
K. P. In: Rögös vallomások Budapest,1999
K. P. In: Millenniumi szõlõs-boroskönyv Budapest,2000

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013