Krenner Andor
Krenner Andor

2021. október 17. Vasárnap

Krenner Andor

biológus, mikológus, entomológus

Névváltozatok

Krenner J[ózsef. Andor

Születési adatok

1900. augusztus 30.

Budapest

Halálozási adatok

1979. június 21.

Budapest

Temetési adatok

1979. július 9.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Krenner József Sándor (1839–1920) mineralógus, az MTA tagja, Halász Amália. Testvére: Krenner Gyula és Kammermayerné Krenner Kornélia (= Nelly). F: Védfy (Wenck) Melinda.

Iskola

A bp.-i Madách Imre Főgimnáziumban éretts. (1918), a Pázmány Péter Tudományegyetemen botanikából bölcsészdoktori okl. (1924), a növények parazitológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1963).

Életút

Az Országos Természettudományi Múzeum Növénytárának gyakornoka (1924–1925). A Növényvédelmi Kutató Intézet gyakornoka (1925–1926), napidíjasa (1926–1929), kísérletügyi asszisztense (1929–1933), kísérletügyi adjunktusa (1933–1936), főadjunktusa (1936–1945), kísérletügyi igazgatója (1945–1951). A Növényvédelmi Vesztegzárszolgálati Laboratórium alapító vezetője (főmérnöki rangban, 1952. jan. 1.–1960). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1946–1951). A bp.-i törvényszék szakértője (1948-tól). A magyarországi növénybakteriológiai, parazitológiai és mikológiai kutatások meghatározó személyiségeként elsősorban a rovarokat és egyéb kártevőket pusztító élősködő gombák vizsgálatával foglalkozott. Nevéhez fűződik az Entomophthora Aphidis nevű gombacsalád levéltetveket tömegekben irtó hatásának felfedezése, amellyel alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi növényvédelmi kutatások terén.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Über die Bewegung der Oscillarien. Egy. doktori értek. is. (Archiv für Protistenkunde, 1925)
Bacillaries. (MTA Balkánkutatásainak Tudományos Eredményei, 1925)
A cukor- és takarmányrépa gombák okozta betegségei. Eredeti rajzokkal. – A champignon parazitagombák által előidézett betegségei. 8 eredeti rajzzal. (Növényvédelem, 1926)
A fák zuzmói. (Növényvédelem, 1928)
Megfigyelések Magyarországon 1926–1928. években jelentkezett növénybetegségekről. (Kísérletügyi Közlemények, 1929)
A szántóföldi növények betegségei. (Bp., 1933)
A torzsgombabetegség ás a gabonarozsda-betegségek. (Köztelek Zsebnaptára, 1940)
Néhány mikológiai és növénykórtani adat hazánkból. 1 szövegközti ábrával. (Botanikai Közlemények, 1941)
Tanulmányok az alsóbbrendű gombák köréből. 1–2. (Botanikai Közlemények, 1943–1944)
Hazai rizstermesztésünk a növénypathológia szempontjából. (Magyar Gombászati Lapok, 1945)
Az ipari növények betegségei. (Bp., 1948)
A burgonyanövény betegségei, megelőzésük és leküzdésük a szántóföldön, valamint a raktározás folyamán. (Bp., 1950)
A gabonafélék, a borsó, valamint a napraforgó magvainak gombák és baktériumok által előidézett betegségei. (Bp., 1952)
A burgonyarák. (A növényvédelem időszerű kérdései, 1953)
A len szártörőgombás betegségéről. (Agrártudomány, 1954)
The Natural History of the Sunflower Broomrape. 1–3. (Acta Botanica, 1958–1960)
Az Entomophthora Aphidis H. Hoffmann-ról, behatóbb tekintettel az Entomophtoracae családra általában. Monográfia és kand. értek. (Bp., 1961)
The Post-War Remains of the Diatom Collection dr. József Pantocsek. (Studia Botanica, 1980).

Megjegyzések

Krenner József Andornak hívták, tudományos dolgozatait Krenner J. Andorként jegyezte; gyászjelentésén a Krenner Andor név szerepelt.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013