Krenner Andor
Krenner Andor

2024. április 20. Szombat

Krenner Andor

biológus, mikológus, entomológus

Névváltozatok

Krenner J[ózsef. Andor

Születési adatok

1900. augusztus 30.

Budapest

Halálozási adatok

1979. június 21.

Budapest

Temetési adatok

1979. július 9.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Krenner József Sándor (1839–1920) mineralógus, az MTA tagja, Halász Amália. Testvére: Krenner Gyula és Kammermayerné Krenner Kornélia (= Nelly). F: Védfy (Wenck) Melinda.

Iskola

A bp.-i Madách Imre Főgimnáziumban éretts. (1918), a Pázmány Péter Tudományegyetemen botanikából bölcsészdoktori okl. (1924), a növények parazitológiája tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1946), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1963).

Életút

Az Országos Természettudományi Múzeum Növénytárának gyakornoka (1924–1925). A Növényvédelmi Kutató Intézet gyakornoka (1925–1926), napidíjasa (1926–1929), kísérletügyi asszisztense (1929–1933), kísérletügyi adjunktusa (1933–1936), főadjunktusa (1936–1945), kísérletügyi igazgatója (1945–1951). A Növényvédelmi Vesztegzárszolgálati Laboratórium alapító vezetője (főmérnöki rangban, 1952. jan. 1.–1960). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1946–1951). A bp.-i törvényszék szakértője (1948-tól). A magyarországi növénybakteriológiai, parazitológiai és mikológiai kutatások meghatározó személyiségeként elsősorban a rovarokat és egyéb kártevőket pusztító élősködő gombák vizsgálatával foglalkozott. Nevéhez fűződik az Entomophthora Aphidis nevű gombacsalád levéltetveket tömegekben irtó hatásának felfedezése, amellyel alapvetően új eredményeket ért el a magyarországi növényvédelmi kutatások terén.

Emlékezet

Budapesten élt és tevékenykedett, a Farkasréti Temetőben nyugszik.

Főbb művei

F. m.: Über die Bewegung der Oscillarien. Egy. doktori értek. is. (Archiv für Protistenkunde, 1925)
Bacillaries. (MTA Balkánkutatásainak Tudományos Eredményei, 1925)
A cukor- és takarmányrépa gombák okozta betegségei. Eredeti rajzokkal. – A champignon parazitagombák által előidézett betegségei. 8 eredeti rajzzal. (Növényvédelem, 1926)
A fák zuzmói. (Növényvédelem, 1928)
Megfigyelések Magyarországon 1926–1928. években jelentkezett növénybetegségekről. (Kísérletügyi Közlemények, 1929)
A szántóföldi növények betegségei. (Bp., 1933)
A torzsgombabetegség ás a gabonarozsda-betegségek. (Köztelek Zsebnaptára, 1940)
Néhány mikológiai és növénykórtani adat hazánkból. 1 szövegközti ábrával. (Botanikai Közlemények, 1941)
Tanulmányok az alsóbbrendű gombák köréből. 1–2. (Botanikai Közlemények, 1943–1944)
Hazai rizstermesztésünk a növénypathológia szempontjából. (Magyar Gombászati Lapok, 1945)
Az ipari növények betegségei. (Bp., 1948)
A burgonyanövény betegségei, megelőzésük és leküzdésük a szántóföldön, valamint a raktározás folyamán. (Bp., 1950)
A gabonafélék, a borsó, valamint a napraforgó magvainak gombák és baktériumok által előidézett betegségei. (Bp., 1952)
A burgonyarák. (A növényvédelem időszerű kérdései, 1953)
A len szártörőgombás betegségéről. (Agrártudomány, 1954)
The Natural History of the Sunflower Broomrape. 1–3. (Acta Botanica, 1958–1960)
Az Entomophthora Aphidis H. Hoffmann-ról, behatóbb tekintettel az Entomophtoracae családra általában. Monográfia és kand. értek. (Bp., 1961)
The Post-War Remains of the Diatom Collection dr. József Pantocsek. (Studia Botanica, 1980).

Megjegyzések

Krenner József Andornak hívták, tudományos dolgozatait Krenner J. Andorként jegyezte; gyászjelentésén a Krenner Andor név szerepelt.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője