Kubinszky Judit
Kubinszky Judit

2023. december 8. Péntek

Kubinszky Judit

történész

Születési adatok

1932. augusztus 27.

Budapest

Halálozási adatok

2009. július 1.

Budapest


Család

Sz: Kubinszky Károly bádogos, Fehér Katalin. F: Jáger Gyula vasesztergályos.

Iskola

A Szépművészeti Líceumban éretts. (1950), az ELTE BTK-n történelem szakos tanári és könyvtáros okl. szerzett (1961), a történelemtudományok kandidátusa (1974).

Életút

A Kelenföldi Textilkombinát munkatársa (1951), a 25. sz. Állami Építőipari Tröszt dekorációs munkatársa (1951–1954), a 43. sz. Építőipari Tröszt könyvtárosa (1954), a Népművelődési Továbbképző Intézet (1954), a Népművelődési Minisztérium előadója (1954–1955), az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) könyvtárosa (1955–1963). A Legújabbkori Történeti Múzeum, ill. a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum muzeológusa és a könyvtár vezetője (1963–1969), a Népművelődési és Tudományos Osztály munkatársa, muzeológusa (1969–1975), főmuzeológusa (1975–1980). Az MTA–TMB-n Tóth Ede aspiránsa (1967–1971). 19. sz.-i magyar történelemmel, politikatörténettel foglalkozott, feldolgozta a magyarországi politikai antiszemitizmus és a magyar Antiszemita Párt történetét. Forráskiadói tevékenysége is jelentős.

Főbb művei

F. m.: Az Antiszemita Párt megalakulása és részvétele az 1884. évi választásokon. (Legújabbkori Történeti Múzeum Évkönyve, 1963/64)
Adalékok az 1883. évi antiszemita zavargásokhoz. (Századok, 1968)
A „porosz út” és a politikai manipuláció. A századvégi antiszemita mozgalmak Közép- és Kelet-Európában. (Világosság, 1972)
A politikai antiszemitizmus jelentkezése Magyarországon és az Antiszemita Párt. 1875–1890. Kand. értek. (Bp., 1972)
Babona, fajgyűlölet, demagógia. Az antiszemita mozgalom Magyarországon az 1880-as években. (Világosság, 1973)
Politikai antiszemitizmus Magyarországon. 1875–1890. Monográfia. (Bp., 1976)
Az 1872. évi ipartörvény-javaslat Pest város törvényhatósága előtt. (Budapest Főváros Levéltára Közleményei, 1978)
A budapesti rendőrfőkapitány elnöki reservált iratai. 1883–1885. Szerk., sajtó alá rend. Kozáry Andreával. (Bp., 1983).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője