Kulcsár Zsuzsanna
Kulcsár Zsuzsanna

2021. október 18. Hétfő

Kulcsár Zsuzsanna

pszichológus

Születési adatok

1937. augusztus 12.

Budapest

Halálozási adatok

2013. július 12.

Budapest

Temetési adatok

2013. augusztus 9.

Budapest

Farkasrét


Család

Sz: Kulcsár Imre (1899–) rádiótávírász, majd a Magyar Néphadsereg (MN) polgári alkalmazottja, Tar Terézia (1903–) nőiszabósegéd. F: 1968-tól Nagy Márton (1932–) vállalati pszichológus. Elvált.

Iskola

A bp.-i Szilágyi Erzsébet Leánygimnáziumban éretts. (1955), az ELTE BTK-n pszichológus–magyar szakos középiskolai tanári okl. szerzett (1962), doktorált (1968), az pszichológiai tudományok kandidátusa (1980), az MTA doktora (1998); habilitált (1994).

Életút

A bp.-i Apáthy István Kórház Ideggyógyászati Osztályának klinikai pszichológusa (1962–1964). Az ELTE BTK Pszichológia Tanszékének tanársegéde (1964–1972), egy. adjunktusa (1972–1973). Az Általános Pszichológiai Tanszék egy. adjunktusa (1973–1982), egy. docense (1982–1984), a Személyiség- és Klinikai Pszichológiai Tanszék egy. docense (1984–1994), egy. tanára (1994. júl. 1.–2007), emerita professzora (2007-től) és a Tanszék vezetője (1984–1999). Az Oxfordi Egyetem Kísérleti Pszichológiai Tanszékén a British Council ösztöndíjasa (1974–1975). Személyiség-lélektannal és egészségpszichológiával foglalkozott, elsősorban az intro- és extraverzió személyiségdimenzióinak feltárása, a gyermek- és fiatalkori ún. dezinhibíciós szindrómák és a felnőttkori pszichopátia idegélettani, elektrofiziológiai és biokémiai tényezőinek komplex vizsgálata terén ért el nemzetközileg is jelentős, alapvetően új eredményeket. Magyarországon elsőként ismertette Timothy Leary (1920–1996) komplex tudatfejlődési koncepcióját, amely később a transzperszonális pszichológia alapvetéseként terjedt el, majd később gondozta Gordon W. Allport (1897–1967) személyiségpszichológiai írásait. Az ELTE-n az egészségpszichológiai szakirány elindítója (1992/93-tól), a tudományterület első magyar nyelvű összefoglaló munkáinak elkészítője.

Elismertség

Az MTA Pszichológiai Bizottsága (1974-től), a Doktori Tanács Pszichológiai Szakbizottsága tagja (1995-től); az Igazságügyi Szakértői Bizottság elnöke. A Magyar Pszichológiai Társaság Általános és Személyiségpszichológiai Szekciójának elnöke. Az Európai Személyiségpszichológiai Társaság alapító tagja, majd vezetőségi tagja (1986–1992) és a magyar tagozat elnöke (1986-tól).

Szerkesztés

A Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottságának elnöke és mb. főszerkesztője (1991–1998). A European Journal of Personality c. nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1987-től).

Főbb művei

F. m.: A percepciókutatás néhány személyiség-lélektani vonatkozása. Kiegészítő jegyz. (Bp., 1965)
A túltanulás transzferhatásának vizsgálata extravertált és introvertált személyiségtípus-csoportoknál. Egy. doktori értek. (Bp., 1968)
A percepciós elhárítás egy fajtája Rorschach-válaszokban. (Pszichológiai tanulmányok. XI. Bp., 1968)
Újabb eredmények az alvás paradox – REM – fázisával kapcsolatban. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1971)
Lelkiismereti funkció, teljesítménymotiváció és kreativitás. (Pedagógiai és Pszichológiai Közlemények, 1971)
Túltanulás transzferhatásának vizsgálata introvertált ás extravertált személyiségtípus-csoportokban. (Pszichológiai tanulmányok. XIII. Bp., 1972)
A személyiség interperszonális diagnózisa. Timothy Leary diagnosztikus eljárásának és elméletének ismertetése. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1973)
A személyiség alakulás folyamatának főbb állomásai és a személyiségtipológia néhány tényezője. (Orvosi pszichológia. Az OTKI Ideg- és Elmegyógyászati Tanszékének rendezésében tartott továbbképző tanfolyam előadásai. Budapest, 1973. szept. 10–22. Szerk. Tariska István. Bp., 1974)
Személyiségpszichológia. Egységes jegyz. a bölcsészettudományi karok számára. (Bp., 1974
10. kiad. 1993)
Auditív feltételes ingerek hatása az alvás alatti agyi elektromos tevékenységre. (A Magyar Pszichológiai Társaság IV. Tudományos Jubileumi Nagygyűlése. 1975. nov. 17–18. Előadások. Bp., 1975)
Álomfunkció-hipotézisek a modern alváskutatásban. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1975)
Averzív – büntetéses – kondicionálás és a büntetés elsődleges hatásai. Kiegészítő jegyz. (Bp., 1977)
Az érzékelés személyiség-lélektani kérdései. (Pszichológiai előadások. Bp., 1977)
A paradox alvás kettősfunkció-hipotézisének vizsgálata introvertált és extravertált személyeknél. Simon Miklóssal. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1978)
Az introverzió és az extraverzió idegélettani hátterének vizsgálata az alvás alatti agyi elektromos tevékenység mutatóinak tükrében. Kand. értek. (Bp., 1979)
A szovjet tipológiai iskola. (Pedagógiai és pszichológia a Szovjetunióban. Előadások. Szerk. Tóth Gábor. Bp., 1979)
A paradox alvás funkciója a REM-szakaszok idői pozíciójának függvényében. Áttekintés a személyiségpszichológia helyzetéről. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1980)
Segédanyag a gyomor–bélrendszer és a szív-érrendszer pszichoszomatikájához. Barkóczi Ilonával. (Bp., 1980)
Szenzoros élménykeresés. Biológiai korrelátumok és implikációk a pszichiátriai sérülékenységről. (Pszichológia [folyóirat], 1983)
A temporális epilepszia viselkedéses szindrómája és a többszörös személyiség. (Klinikai pszichológia. Bp., 1984
2. kiad. 1992)
Szenzoros élménykeresés és a vesztibulo-okuláris funkciók összefüggései prepubertás korú gyermekeknél. Kutor Lászlóval, Nábrády Máriával. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1986)
Endogenous Opioid Functions and Personality. Frecske E.-vel, Varga I.-vel. (European Journal of Personality, 1987)
Pszichoszomatikus sérülékenység. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1991)
Decreased Inpact of Stress. Possible Biological and Developmental Factors of Psychopathy. (Stress and Emotion. Anxiety, Anger and Curiosity. Szerk. is. Többekkel. New York, 1991)
A pszichoszomatikus sérülékenység. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1991)
Pszichopátia. (Pszichológiai műhely. 8. Bp., 1991)
Gyermekkori hiperaktivitás. 1–2. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1992–1993)
Pszichoszomatika. Egy. jegyz. (Bp., 1993)
Biológiai ritmusok és az újjászületés archetípusa. A melatonin tobozmirigyhormon biopszichológiai hatásainak áttekintése. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1994)
A pánik pszichodinamikai értelmezése. (Pánik és fóbiák. Szerk. Bánki M. Csaba. Bp., 1995)
Evolúciós szemlélet a személyiségpszichológiában: önkontroll, reprodukció és altruizmus. (Magyar Pszichológiai Szemle, 1995)
Korai személyiségfejlődés és énfunkciók. Pszichoanalitikus elméletek biopszichológiai elemzésben. Monográfia és doktori értek. is. (Bp., 1996
2. kiad. 2006)
Egészségpszichológia. Egy. tankönyv. (Bp., 1998
2. kiad. 2002)
Egészségpszichológia. (Mentálhigiéné. Elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás. Szerk. Bagdy Emőke. Bp., 1999)
Az egészségpszichológia perspektívái a képzésben. Az ELTE Pszichológiai Doktori Iskola programja. Antalovits Miklóssal és Hunyady Györggyel. Az egészségpszichológiai szakpszichológus képzés tervezete az ELTE BTK Pszichológiai Intézetében. Oláh Attilával. A hipochondria, az empátia, a pszichológiai immunrendszer, valamint a szociális és emocionális intelligencia összefüggései. Barna Gyöngyivel. (Alkalmazott pszichológia [folyóirat], 2000)
Játék és szabályozófunkciók. (Játékpszichológia. Olvasókönyv óvodapedagógus hallgatóknak. Szerk. B. Lakatos Margit. Bp., 2001)
Az alkotói lét csapdái. (Tanulás, kezdeményezés, alkotás. Tanulmányok. Szerk. László János, Oláh Attila és Pléh Csaba. Bp., 2001)
Szomatizáló nőbetegek személyiségmintázata kérdőíves eredmények tükrében. Többekkel. (Alkalmazott pszichológia [folyóirat], 2004)
A mindennapos testi tünetek összehasonlító vizsgálata szomatizáló és nem szomatizáló személyeknél. Alkalmazott pszichológia [folyóirat], 2005)
Személyiségintegráció szomatizáló nőbetegeknél. (Magyar Pszichológiai Szemle, 2006)
Figyelmi funkciók és személyiségjellemzők szomatizáló fiatal nőknél. (Pszichológia [folyóirat], 2006)
A poszttraumás növekedés feltételei és empirikus vizsgálata. Tanulmány. Reinhardt Melindával, Rózsa Sándorral. (Bp., 2006)
Utazás a traumák körül. (Találkozás a pszichológiával. Szerk. Czigler István és Oláh Attila. Bp., 2007)
A spiritualitás mint a személyiség hatodik dimenziója. Tanulmány. (Bp., 2007)
A hétköznapi stresszkeltő életesemények koncepciója és mérése. A Hétköznapi Életesemények Kérdőív hazai adaptációjának bemutatása. Többekkel. (Alkalmazott pszichológia [folyóirat], 2008)
Komplex humán emóciók, összetartozás és felépülés. Tanulmány. (Bp., 2008)
Traumafeldolgozás és vallás. Monográfia. (Bp., 2009)
verseskötete: Gyöngyszemek. Versek. (Bp., 1998)
szerk.: Személyiségdiagnosztikai gyakorlatok. Esetelemzések. Szerk. (Bp., 1976
7. kiad. 1990)
Allport, Gordon W.: A személyiség alakulása. Ford. Többekkel. Szerk., az utószót írta. (Bp., 1980
2. kiad. 1985
3. kiad. 1997
4. kiad. 1998
6. kiad. Bp., 2000)
Személyiség-lélektani szöveggyűjtemény. Egységes jegyz. I–II. köt. Szerk. Szakács Ferenccel. (Bp., 1980–1981
9. kiad. 1996)
A differenciális pszichofiziológia alapjai. Szöveggyűjtemény és egységes jegyz. Szerk. Szakács Ferenccel. (Bp., 1982
3. kiad. 1994)
Az Általános Pszichológia Tanszék egy évtizede. 1973–1984. Összeáll. Barkóczi Ilonával. (Bp., 1984)
Függés – függetlenség. Pszichodinamikai és humanisztikus megközelítések. Szöveggyűjtemény és egységes jegyz. Szerk. Komlósi Annamáriával és Lukács Dénessel. (Bp., 1992
2. kiad. 1994)
Morális fejlődés, empátia és altruizmus. Szöveggyűjtemény. Ford. Kő Natasával. Szerk. K. Zs. (Bp., 1999)
Személyiségelméletek. Egy. segédkönyv. Szerk. Szakács Ferenccel. (Bp., 2001)
Herman, Judit Lewis: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig. Ford. Kuszing Gábor. Szerk., az utószót írta K. Zs. (Tűz-hely Könyvek. 1. Bp., 2003
2. kiad. 2011)
Többszörös kémiai szenzitivitás: a szenzitizált idegrendszer, a szomatizációs stresszbetegségek és a gyulladásos kórképek modellje. (Megmagyarázhatatlan testi tünetek. Szomatizáció és funkcionális stresszbetegségek. I–II. köt. Szerk. is. Kökönyei Gyöngyivel, Rózsa Sándorral. Bp., 2004)
Teher alatt… Pozitív traumafeldolgozás és poszttraumás személyiségfejlődés. (Bp., 2005)
Szöveggyűjtemény. Szerk. (Bp., 2005)
Tegyük helyére az undort! Integratív egészségpszichológiai modell és illusztratív olvasókönyv. Szöveggyűjtemény. Szerk. (Bp., 2011)
Garcia, John: Egy neuroetológus élete és a feltételes ízaverzió története. Válogatás John Garcia írásaiból. Vál., szerk. és ford. (Bp., 2012).

Irodalom

Irod.: Személyiséglélektantól az egészségpszichológiáig. Tanulmányok K. Zs. tiszteletére. Szerk. Demetrovics Zsolt, Kökönyei Gyöngyi és Oláh Attila. (Bp., 2007)
Nők a magyar tudományban. Szerk. Balogh Margit, Palasik Mária. Bp., 2010).

Megjelent: nevpont.hu, 2013