Kürschák József
Kürschák József

2023. november 29. Szerda

Kürschák József

matematikus

Születési adatok

1864. március 14.

Buda

Halálozási adatok

1933. március 26.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1914. máj. 7.; ig.: 1931. máj. 15.).

Életút

A József Muegyetem Egyetemes Oszt.-án (1881-1886) és a bp.-i tudományegyetem középisk. tanárképző int.-ében tanult (1881-1886), a bp.-i tudományegyetemen matematika-fizika szakos tanári okl. (1888), bölcsészdoktori okl. (1890), a matematika tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1891), az MTA tagja (l.: 1896. máj. 15.; r.: 1914. máj. 7.; ig.: 1931. máj. 15.). - A debreceni főreálisk. helyettes tanára (1886), a bp.-i középisk. tanárképző int. gyakorlógimn.-ának ún. próbaéves tanárjelöltje (1886-1888), a rozsnyói r. k. főgimn. (1888-1890), a bp.-i V. ker.-i Markó u.-i főreálisk. helyettes tanára (1890-1891). A József Műegyetem magántanára (1891-1900), egyúttal repetitor és a geometria helyettes tanára (1891-1892), majd uo. beosztott középisk. tanár (1893-1896), a matematika c. ny. rk. (1896-1900), ny. rk. (1900-1904), ny. r. tanára (1904-1933); közben az Egyetemes és Vegyészmérnöki Oszt. dékánja (1906-1909), a József Műegyetem rektora (1916-1918).Nemzetközileg is alapvetően új eredményeket ért el az algebrai számtestek elméletében, a variációszámításban, a determinánsok és mátrixok ún. irreducibilitására vonatkozóan, vmint a geometriai szerkesztés elméletében. A számelméletben egyszerűsítette a Hilbert-féle bizonyítást. Matematikatörténeti tevékeynsége is jelentős, kiadta Bolyai János és Bolyai Farkas több művét. Az Orsz. Közoktatási Tanács előadójaként fontos szerepet játszott a matematika új tantervének kidolgozásában. Emlékére a Bolyai János Matematikai Társulat évente ~-emlékversenyt rendez érettségizett diákok számára (1949-től).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője