Laboncz András
Laboncz András

2021. november 30. Kedd

Laboncz András

politikus

Születési adatok

1874. november 29.

Debrecen

Halálozási adatok

1972. május 6.

Debrecen


Család

Sz: Kállai Julianna. Evangélikus családból származott, édesapja városi hajdú volt. 

Iskola

Hat elemi elvégzése után csizmadiainasnak állt, a rossz bánásmód miatt azonban megszökött, kőműves inasnak állt; segédlevele megszerzése után nagyobb nyugat-európai vándorutat tett meg (= valcolás), majd szülővárosában telepedett le (1900-as évek eleje). 

Életút

A Debreceni Kőművessegédek Szakegyletének tagja, vezetőségi tagja (1906–1908), titkára (1908–1913), elnöke (1913–1914), valamint részt vett a a helyi ács-, szabó-, sütő-, vas-, asztalos- és bőripari munkások szakszervezete megalapításában is, s a földmunkások városi csoportját is irányította (1905–1906). Az MSZDP tagja (1903-tól), a Debreceni Kerületi Munkásbiztosító és Betegsegélyező Pénztár egyik megszervezője (1907-től) és munkatársa (1910–1914).

 

Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített (1914–1918), az összeomlás után a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetsége (MÉMOSZ) debreceni csoportjának elnöke (1918. nov.–1919), a Tanácsköztársaság idején a Debreceni Munkás-, Földműves- és Katonatanács, ill. az MSZDP vezetőségi tagja, Debrecen közellátási biztosa (1919. márc.–ápr.), a román csapatok bevonulását követően Budapestre ment (1919. ápr.), ahol a Földművelésügyi Népbiztosság politikai ellenőreként tevékenykedett (1919. máj.–aug.). A Tanácsköztársaság bukása után rövid időre letartóztatták, majd internálták (1919–1920).

 

A két világháború között a MÉMOSZ egyik debreceni vezetője és az országos nagyválasztmány tagja, az MSZDP városi szervezetének elnöke, ill. a városi képviselő-testület tagja (1929–1930; 1930: megfosztották mandátumától). 

A szovjet csapatok bevonulását követően a helyi nemzeti bizottság és a törvényhatósági bizottság tagja, az Ideiglenes Nemzetgyűlés képviselője (Debrecen, SZDP, 1944–1945). A MÉMOSZ városi elnöke (1945-től). Támogatta az MKP és az SZDP egyesülését, az MDP debreceni szervezete végrehajtó bizottságának elnöke (1948–1951). A debreceni városi tanács (1950–1967) és az MSZMP városi bizottságának tagja (1957-től). 

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst és arany), a Munka Vörös Zászló Érdemrendje, Szocialista Hazáért Érdemérem.

 

Debrecen díszpolgára (1971).

Irodalom

Irod.: Kiss János: Emberpróbáló század. Beszélgetés a 90 éves L. A.-sal. (Hajdú-Bihar Megyei Népújság, 1964. dec. 22.)
Timmer József: Fáradt szemmel a múltról, jelenről. L. A. (Népszava, 1966. nov. 27.)
Timmer József: Beszélő múlt. (Bp., 1969)
A 96 éves L. A. köszöntése. (Hajdú-Bihari Napló, 1971. dec. 1.)
Jakab Ágnes: Debrecen új díszpolgára. (Népszabadság, 1971. dec. 1.)
Az Ideiglenes Nemzetgyűlés almanachja. 1944. dec. 21.–1945. nov. 29. (Bp., 1994). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017