Láday István
Láday István

2021. november 30. Kedd

Láday István

politikus, jogász

Névváltozatok

Ládai István 

Születési adatok

1873. május 14.

Kecskemét, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Halálozási adatok

1936. április 15.

Kolozsvár


Iskola

A kecskeméti piarista gimnáziumban éretts. (1890), budapesti tudományegyetemen jogtudományi doktori okl. szerzett (1894), bírói vizsgát tett (1900).

Életút

Bírói szolgálatot teljesített (1900-tól), az Igazságügyi Minisztérium tisztviselőjeként elsősorban börtönügyekkel és a fiatalkorúak büntetőjogával foglalkozott, minisztertanácsosi, a Károlyi-kormány idején államtitkári rangban (1902–1919). A Tanácsköztársaság idején igazságügyi népbiztoshelyettes (1919. márc. 21.–1919. ápr. 3.), igazságügyi népbiztos (Rónai Zoltánnal, 1919. ápr. 3.–1919. jún. 24.). A bukás után a román megszállás alatt álló Erdélybe menekült, Kolozsvárott ügyvédi irodájának vezetője (1920–1939), egyúttal a bukaresti Semmítőszék bírája és a Legfelsőbb Törvény-előkészítő Tanács tagja. 

Magyarországon jelentős szerepet játszott a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozó büntetőjogszabályok kodifikálásában, büntető-végrehajtási magyarázatok szerkesztésében, ill. több tanulmányt jegyzett a magyarországi igazságszolgáltatás és a hazai jogintézmények demokratizálásával kapcsolatban. Romániában az Osztrák–Magyar Monarchiában érvényes magyar magánjogi jogszabályok román nyelvre fordításával, valamint az osztrák polgárjog és büntetőjog harmonizációján alapuló új, egységes romániai jogszabályok kialakításán tevékenykedett. 

Emlékezet

Kecskeméten született, majd az országvesztésig Budapesten élt. A trianoni békeszerződés után Kolozsvárott telepedett le, ill. rövidebb-hosszabb ideig Bukarestben lakott. Kolozsvárott hunyt el, a Házsongárdi Temetőben nyugszik (síremlékét Szabó Vera szobrászművész készítette). 

Főbb művei

F. m.: A fiatalkorúak kriminalitása ellen való küzdelem Magyarországon. Szerk. Kun Bélával. (Bp., 1905
franciául: La lutte contre la criminalité des mineurs en Hongrie. Bp., 1905)
Reformok a fiatalkorúak büntetési rendszerében. (Jogállam, 1906)
Royal Hungarian Reformatories. (Bp., 1908)
A büntető novella kommentárja. (Bp., 1911)
A fiatalkorúakra vonatkozó büntető jogszabályok magyarázata. Többekkel. (Bp., 1911)
A fiatalkorúak büntetés-végrehajtásának magyarázata. (A fiatalkorúak bíróságairól. Bp., 1914)
Útmutató lakásügyekben. Az új lakástörvény az összes rendeletek és bírói gyakorlat alapján iratmintákkal. (Kolozsvár, 1921)
Az Erdély, Bánát, Kőrösvidék és Máramaros területén végrehajtandó földreformtörvény végrehajtási utasítása. Összeáll. Kiss Gézával és Porutiu Péterrel. (Cluj-Kolozsvár, 1922).

 

 

F. m.: írásai a Jogtudományi Közlönyben: A szerződés illetékessége (1896)
Az állami gyermekvédelem és a javítóintézetek. – Dreyfus. – Fayer László és a Szentpéteri eset. (1906)
A rabsegélyező egyesületek kongresszusa. (1907)
Az igazságszolgáltatás demokratizálása. 1–3. (1918)
Házasságjogi kérdések. 1–2. (1919). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2017