Láng Lajos
Láng Lajos

2024. július 16. Kedd

Láng Lajos, 1911-től br.

közgazdász, politikus

Névváltozatok

csanakfalvi

Születési adatok

1849. október 13.

Pest

Halálozási adatok

1918. március 28.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1892. máj. 5.).

Életút

A pesti és a berlini tudományegyetemen tanult, a pesti tudományegyetemen jogtud. doktori okl. szerzett (1876); közben Párizsban és Olaszo.-ban is folytatott tanulmányokat, a nemzetgazdaságtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1877), az MTA tagja (l.: 1883. máj. 17.; r.: 1892. máj. 5.). - A bp.-i Ellenőr munkatársa (1877-1881), szerkesztője (1881-1882), a Nemzet munkatársa (1882-től). A szakcsi (1878-1881), a pápai választóker. szabadelvű párti ogy.-i képviselője (1881-1896), Nagybánya ogy.-i képviselője (1896-1901; közben a „disszidensek” tagja 1898-tól), szabadelvű párti programmal a csacai választóker. (1902-1906), nemzeti munkapárti programmal Debrecen III. választóker. ogy.-i képviselője (1910-18). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1877-1883), a statisztika ny. r. tanára (1883--1918); közben a Jog- és Államtud. Kar dékánja (1884-1885), az egyetem rektora (1905-1906). Pénzügymin.-i államtitkár (1889. ápr.-1893. jan.), a képviselőház másodalelnöke (1896-1898), első alelnöke (1898). Kereskedelemügyi miniszter (1902. máj. 5.-1903. nov. 3.), a m. delegáció elnöke (1911-1912).Kutatóként a klasszikus polg. közgazdaságtan képviselője, a gazdasági szabadság eszméjét hirdette.

Főbb művei

F. m.: Cartel és a magyar forgalom önállósága. Budapest,1875
A társadalmi deficit. Budapest,1881
A társadalmi deficit. Budapest,1986
A magyar és osztrák államháztartás. 1868-1871. Budapest,1881
A közgazdaság elmélete. In: A közgazdaság tudományrendszere Budapest,1882
Minimum és homestead. Budapest,1883
Minimum és majoratus. Budapest,1883
Magyarország statisztikája. Budapest,1884
Hazánk értelmi és anyagi fejlõdése. 1870-1880. Budapest,1884
A népoktatás hazánkban. 1869-1884.In: Értekezések a Társadalmi Tudományok Körébõl Budapest,1886
Magyarország népmozgalma. 1880-1885. Budapest,1888
A középoktatás hazánkban. 1867-1886. Budapest,1891
Magyarország adóstatisztikája 1891-tõl. Közgazdasági és Közigazgatási SzemleBudapest,1893
Javaslat a quota megállapítására. Budapest,1897
A nemzetiségek Magyarországon és Ausztriában. Budapest,1898
A vámpolitika az utolsó száz évben. Budapest,1904
A vámpolitika az utolsó száz évben. Wien,1905
A statisztika törtrténete. Budapest,1913
A közgazdaság és adózás alapelvei. Budapest,1891.

Irodalom

Irod.: Katona Sándor:L. L. Huszadik Század 1918
Nötel Rudolf:br. L. L. In: Jogi professzorok emlékezete Budapest,1935
Laky Dezsõ:A magyar statisztika nagy korszakának akadémikus képviselõi. Megemlékezés Kõrösy Józsefrõl, Vizaknai Antalról, br. L. L.-rõl és Vargha Gyuláról. Budapest,1938
Dányi Dezsõ:Népességi nézetek és népességpolitika Magyarországon a kapitalizmus korában. Demográfia h.n.,1962

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője