Lassu István
Lassu István

2021. május 11. Kedd

Lassu István

statisztikus, történetíró, földrajzi író

Születési adatok

1797. április 12.

Visk, Máramaros vármegye

Halálozási adatok

1852. január 19.

Pest


Iskola

A máramarosi református főiskolán bölcseletet, teológiát és jogot hallgatott (1812–1817), tanulmányai befejezése után uo. senior és a retorikai osztályon a görög nyelv és az egyetemes történet oktatója (1817–1818). Az MTA tagja (l.: 1833. nov. 15. 

Életút

Budán, a magyar udvari kamara lajstromozó osztályán accessista (= írnok, 1823–1828), kancellista (= hivatalnok, 1828–1836), ún. registrans (= lajstromozó tiszt, 1836–1839), Budavár segédirattárnoka (1839–1846), alirattárnoka és Tolna vármegye táblabírája (1846–1852). 

Statisztikai és földrajzi leírásokat közölt nyugat- és kelet-európai országokról, valamint a török birodalomról. Összeállításai a magyar statisztikai irodalom klasszikusai, jóllehet módszerét és művei kompilatív jellegét rendszeresen bírálták. Néhány klasszika-filológiai dolgozatot is közölt, ám Horatius ódáinak kiadását, szöveggondozását Kazinczy Ferenc erősen támadta. 

Emlékezet

Pesten hunyt el, tüdővészben; a Kerepesi úti Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és kegyeleti bizottság védetté nyilvánította (2004-ben). Mivel szülőháza már nem állt fenn, Máramaros vármegye a szülőháza közvetlen szomszédságában lévő református iskola falán emléktábláját helyezte el (1896. júl. 12-én). 

Szerkesztés

Költeményei a Szépliteraturai Ajándékban jelentek meg (1825–1826). A Közhasznu Esmeretek Tára munkatársa, történelmi és statisztikai cikkei szerkesztője (I–IV. köt. 1833–1834). 

Főbb művei

F. m.: I. Vilhelm oraniai herczeg élete. (Tudományos Gyűjtemény, 1823)
A nagy Hunyady védelmeztetése a Pannonia nevű Vaterländisches Originalblatt 1822. folyamatjának 99. ívjében tett vádak ellen. (Tudományos Gyűjtemény, 1824)
II. Filep spanyol király meggyőzhetetlen spanyol serege. (Tudományos Gyűjtemény, 1825)
A drámai költés és annak historiája. (Tudományos Gyűjtemény, 1826)
Francziaországnak statistikai, geographiai és historiai leírása. (Pest, 1827)
Nagy-Britannia statistikai, geographiai és historiai leírása. (Pest, 1827
2. megbővített kiad. 1830)
Az orosz birodalom statistikai, geographiai és historiai leírása. (Pest, 1827
2. megbővített kiad. 1831)
A statistikára való bévezetés és Európának statistikai, geographiai és historiai rajzolatja s a tudósok és tudományok rövid historiája. (Pest, 1828)
A prussziai királyság statistikai leírása. (Pest, 1828)
A lengyel királyság és a krakaui szabad status statistikai és historiai leírása. (Pest, 1828)
A török birodalom statistikai leírása. (Buda, 1828
2. megbővített kiad. 1829)
A svécziai és norvégiai s a dániai királyságoknak statistikai, geographiai és historiai leírása. (Buda, 1829)
Algirnak statistikai, geographiai és historiai leírása. (Buda, 1829)
Quintus Horatius Flaccusnak ódái. A két magyar hazában lévő ifjúságnak és a római classica literaturában gyönyörködőknek számára nemzeti nyelvén készített magyarázatokkal kiadta. (Buda, 1829)
Az austriai birodalomnak statistikai, geographiai és historiai leírása. (Pest, 1829
2. megbővített kiad. az austriai birodalom földképével. Pest, 1833)
Az olasz státusoknak statistikai, geographiai és historiai leírása. (Buda, 1830)
Világ történetei. I–II. köt. A legrégibb időktől Austria hatalmas megállapításáig. (Buda, 1832)
Mercur. Genealogiai, historiai és statisticai zsebkönyv 1836-ra. (Buda, 1836). 

Irodalom

Irod.: Toldy Ferenc: L. I. (Akadémiai Értesítő, 1852)
L. I. (MTA Almanach, 1863)
Szilágyi István: L. I. (Akadémiai Értesítő, 1896). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015