László Ferenc
László Ferenc

2024. április 20. Szombat

László Ferenc

régész, muzeológus

Születési adatok

1873. június 28.

Sepsiszentgyörgy

Halálozási adatok

1925. szeptember 16.

Kolozsvár


Család

Testvére: László Árpád (1879–1933) muzeológus, levéltáros. Fia: László Kálmán (1900–1996) biológus, botanikus, mikológus, László József (1902–1932) muzeológus, László Dezső (1904–1973) református lelkész, egyháztörténész, teológus, László Ferenc, ifj. (1910–1992) jogász, szerkesztő, politikus és László Endre (1914–1994) jogász. Unokája: László Ferenc (1937–2010) zenetörténész, fuvolaművész.

Iskola

Középiskoláit a kolozsvári Székely Mikó Tanodában és a Kolozsvári Református Kollégiumban végezte, a kollégiumban éretts. (1891), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen földrajz–természetrajz szakos tanári és bölcsészdoktori okl. szerzett (1896).

Életút

A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Földrajzi Intézetében Kanitz Ágoston tanársegéde és uo. segédkönyvtáros (1895– 1897), a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium r. tanára (1897–1925) és a Székely Nemzeti Múzeum (SZNM) munkatársa (1901– 1918), az SZNM igazgató-őre (1918–1925). A székelyudvarhelyi meteorológiai állomás megszervezője (1898). Pályája kezdetén botanikai dolgozatokat írt, természetrajzi, majd néprajzi anyagot gyűjtött. 1901-től elsősorban régészeti ásatásokat végzett; első próbaásatását a sepsiszentgyörgyi Eprestetőn végezte (Wosinszky Mórral). Háromszék vármegyében 28 újabb kőkorszaki telepet tárt fel, köztük a híres erősdi és oltszemi leleteket, feltárta a szépmezői és dálnoki tumulusokat, az aldobolyi szkíta kard lelőhelyét, azonosította az egyetlen, Kézdivásárhelyen előkerült Gábor Áron-ágyút. Meteorológiai és zivatarmegfigyelő állomást alapított (Kolozsvárott, 1898-ban, majd azt bekapcsolta az országos hálózatba). Szorgalmazta a Székelyföld gazdasági fejlődését, a székely vasutat, az I. vh. után maga is kis mintagazdaságával tartotta el családját. Kiváló pedagógus volt, több elemi iskolai tankönyvet írt és szerkesztett. Nevéhez fűződik az SZNM Néprajzi Részlegének megalapítása, létrehozta a népigyermekjáték-gyűjteményt (1904), egyúttal igen jelentős fotódokumentációt állított össze, ill. megteremtette a múzeum saját épületegyüttesét (1911–1913) és rendezte jogállását (1916, így az impériumváltás után a román hatóságok nem vehették át a múzeumot). Az összeomlás után az egész vármegye mozgósításával rendbe hozatta a világháborús károkat szenvedett épületet (1919), Kós Károllyal új belsőépítészeti megoldásokat is terveztetett (1920–1921), később lapidáriumot is felállíttatott (1923). Kezdeményezte múzeumi ismeretterjesztő előadások, zenei és irodalmi estek rendezését. Tevékenysége nyomán az SZNM nemcsak a legjelentősebb romániai múzeummá – amelynek további fejlesztéséhez nagyhatalmú romániai támogatókat (pl. I. Ferdinánd király) is megnyert – de a két vh. között fontos magyar művelődési központtá is vált.

Emlékezet

Az I. vh. után az egyik legismertebb, nemzetközileg is jelentős romániai magyar tudós, közéleti szereplő volt. Elsősorban tevékenységének elismeréséért a Székely Nemzeti Múzeumot – a tkp. egyetlen, határon túli magyar tudományos intézményt – a román állam alapítványként, önálló jogi személyként ismerte el (1924-ben). A Múzeum, László Ferenc születésének centenáriumán tudományos ülésszakot rendezett tiszteletére, munkásságáról kiállításon is megemlékeztek (Sepsiszentgyörgyön, 1973). Emlékét utca is őrzi Sepsiszentgyörgyön.

Szerkesztés

A Székely Nemzeti Múzeum Jelentéseinek szerkesztője (Csutak Vilmossal, Zayzon Ferenccel, 1902–1915).

Főbb művei

F. m.: Adatok a magyarországi füzek szövettanához. Egy. doktori értek. is. (Magyar növénytani lapok, 1896)
A növények zöld leveleinek szövettanáról physiologiai alapon. (Sepsiszentgyörgy, 1899)
Felsőcsernátoni Bod Péter. (Sepsiszentgyörgy, 1903)
Háromszék vármegyei praemykenei jellegű telepek. (Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. Kolozsvár, 1911)
Négyezer éves kultúra emlékei Háromszék megyében. (Sepsiszentgyörgy, 1911)
Festett edények az erősdi és oltszemi telepekről. (Archaeologiai Értesítő, 1912)
Ásatások az erősdi őstelepen. 1907–1912. (Dolgozatok az Erdélyi Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárából. Kolozsvár, 1914)
Les types de vases peints d’Ariusd [Erősd]. (Dacia. I. köt. Bucuresti, 1927)
Táj és tudomány. L. F. vál. írása. Sajtó alá rend. László Attila és Ifj. László Ferenc. A borítót Baász Imre tervezte. (Bukarest, 1978).

Irodalom

Irod.: Csutak Vilmos: A Székely Nemzeti Múzeum alapítása és gyűjteményeinek ötvenéves fejlődése. (Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum 50 éves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929
hasonmás kiad. Bp., 1989)
László Attila: Vasile Parvan levele L. F. halálára. (Korunk, 1969)
László Attila: Száz éve született L. F. (A Hét, 1973)
László Attila: V. Gordon Child és L. F. levelezése. – László Dezső: Önéletrajzféle. (Korunk, 1974)
L. F. és Vasile Parvan levélváltása 1925-ből. (Korunk, 1979)
Boér Hunor: L. F. (Magyar múzeumi arcképcsarnok. Bp., 2002).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője