Latkovics Györgyné Medve Irén
Latkovics Györgyné Medve Irén

2021. március 7. Vasárnap

Latkovics Györgyné Medve Irén

agrokémikus, talajkutató

Születési adatok

1927. február 2.

Szerencs, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

2014. június 16.

Budapest


Család

Sz: Tóth Mária. Apja MÁV-fűtő volt. Négyen voltak testvérek. F: 1950-től Latkovics György (1925–) közgazdász. 

Iskola

Elemi és polgári iskoláit Szerencsen végezte, Miskolcon éretts. (1946), a Harkovi Mezőgazdasági Egyetem Agrokémiai és Talajtani Karán végzett (1954), a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1960), doktora (1983). 

Életút

A Szerencsi Cukorgyár segédmunkása, majd az MDP megyei bizottságának pártalkalmazottja (1946–1949). Az MTA–TMB-n Di Gléria János aspiránsa (1955–1959) és a MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézete (TAKI) tud. segédmunkatársa (1955–1960), a Trágyázási Osztály, ill. az Izotóplaboratórium tud. munkatársa (1960–1967), tud. főmunkatársa (1967–1981). Az Izotóplaboratórium vezetője (1965–1973), az MTA TAKI igazgatóhelyettese (1973–1981). 

A kukorica növényélettani és agrokémiai vizsgálatával, elsősorban a kukorica szárazanyag-felhalmozásával, tápanyagfelvételével, szikes legelőn végzett trágyázási és talajjavítási kísérletekkel foglalkozott. Az ún. izotóp-indikációs módszer sikeres alkalmazásával jelentős eredményeket ért el a növény által történő tápanyagfelvétel-változások és -eloszlások nyomonkövetése terén. Vizsgálta még a különböző növények foszfor- és nitrogénfelvételét, a bevitt műtrágya hasznosulását, ill. hatását a talajban történő különböző átalakulási folyamatokra. 

Elismertség

A Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Talajtani Társasága vezetőségi tagja, a Trágyázási Szakosztály titkára. A Nemzetközi Műtrágyázási Központ vezetőségi tagja, főtitkárhelyettese, a Nemzetközi Talajtani Társaság tagja. 

Elismerés

Munka Érdemrend (ezüst, 1965; arany, 1981). 

Szerkesztés

Az Agrokémia és Talajtan c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja (1970–2008). 

Főbb művei

F. m.: Istálló- és műtrágyázási kísérletek vetésforgóban. (Agrártudomány, 1958)
Adatok a kukorica műtrágyázásához. 1–4. (Agrokémia és Talajtan, 1958–1962)
A műtrágyázás hatása a kukorica tápanyagfelvételére és termésére. Monográfia és kand. értek. is. (Bp., 1960)
A radioaktív jelzés alkalmazása a foszfortápanyag felvehetőségének vizsgálatában. 1–3. Kende Imrével és Máté Ferenccel. (Agrokémia és Talajtan, 1960–1963)
A magyar szikes talajok műtrágyázása. 1–2. (Agrokémia és Talajtan, 1962)
A kukorica trágyázása és tápanyagfelvétele. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1963)
Adatok a foszforműtrágyázás problémáihoz. – Különböző nitrogénműtrágyák hatásának vizsgálata savanyú és szikes talajon. Máté Ferenccel. – Adatok a fiatal kukoricanövény tápanyagfelvételéhez. Máté Ferenccel. (Agrokémia és Talajtan, 1963)
A felhasznált műtrágya mennyisége és a termés. Krámer Mihállyal. (Magyar Mezőgazdaság, 1963)
Kalcium- és nitrogéntartalmú javítóanyagok kisadagú alkalmazása öntözött szikes ősgyepen. 1–3. Szabolcs Istvánnal. (Agrokémia és Talajtan, 1964–1966)
Trágyázási kísérletek savanyú barna erdőtalajon. (MTA Agrártudományok Osztálya Közleményei, 1965)
A fiatal kukoricanövény tápanyagfelvételének tanulmányozása p-32 jelzés segítségével. Máté Ferenccel. (Agrokémia és Talajtan, 1966)
Az izotópok alkalmazása a növények táplálkozásának és élettanának tanulmányozásában. Gáspár L.-lel és Szabolcs Istvánnal. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1966)
NPK-műtrágyahatások vizsgálata kukorica monokultúrában. A műtrágyák talajbajuttatási módjának és idejének hatása a kukorica termésére. (Trágyázási kísérletek. 1955–1964. Bp., 1967)
N-15 izotóppal jelzett karbamid hatása fiatal növények fejlődésére és tápanyagfelvételére. Máté Ferenccel. – A fiatal kukoricanövény foszforfelvételének tanulmányozása p-32 izotópjelzéssel. Máté Ferenccel. (Agrokémia és Talajtan, 1967)
Az izotópok alkalmazása a talajban a növényi és az állati szervezetek nitrogén metabolizmusának tanulmányozásában. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1967)
A fiatal kukoricanövény nitrogén- és foszforfelvételének vizsgálata kettős izotópjelzéssel. Máté Ferenccel. (Agrokémia és Talajtan, 1968)
Nitrogénműtrágyák hasznosulásának N-15 izotópos vizsgálata. Máté Ferenccel és Varga Gyulával. (Atomtechnikai Tájékoztató, 1968)
Az őszi búza és a kukorica-műtrágyázás hatásának vizsgálata tartamkísérletben. 1960–1967. 1–2. Krámer Mihállyal. (Agrokémia és Talajtan, 1968–1971)
Nitrogén műtrágyák talajban végbemenő változásainak vizsgálata. 1–2. Varga Gyulával. (Agrokémia és Talajtan, 1968–1971)
A karbamid mint műtrágya. Sarkadi Jánossal és Máté Ferenccel. (Agrokémia és Talajtan Kiskönyvtár. 1. Bp., 1969)
A fiatal kukoricanövény ammónium- és nitrát-nitrogén felvételének vizsgálata N-15 indikációval. Máté Ferenccel és Varga Gyulával. (Agrokémia és Talajtan, 1971)
A nitrogén felvételének és megoszlásának vizsgálata N-15-tel jelzett műtrágyával. Többekkel. (Izotóptechnika, 1971)
A foszfor oldhatóságának hatása különböző p-vegyületek érvényesülésére és a talajok Al-oldható foszfortartalmára. Máté Ferenccel és Varga Gyulával. 1–3. (Agrokémia és Talajtan, 1971–1973)
A kalciumnitrát műtrágya. Sarkadi Jánossal és Máté Ferenccel. (Agrokémia és Talajtan Kiskönyvtár. 3. Bp., 1972)
Nitrogén műtrágyák hasznosulásának vizsgálata N-15 jelzéssel, szabadföldi kísérletben. Máté Ferenccel és Varga Gyulával. (Agrokémia és Talajtan, 1973)
A műtrágyagyártás és -felhasználás jelenlegi helyzete és fejlődésének iránya. (Tudomány és Mezőgazdaság, 1973)
Nitrogén műtrágyák hatásának vizsgálata 15N indikációval, szikes talajon. (Agrokémia és Talajtan, 1974)
NPK-műtrágyahatás vizsgálata kukorica monokultúrában. 1–2. (Agrokémia és Talajtan, 1975)
Az N-fejtrágyázás hatásának tanulmányozása 15N-indikációval. (Agrokémia és Talajtan, 1976)
Az NPK-műtrágya hatásának vizsgálata kukorica monokultúrában. – A különböző N-műtrágyák hatása a kukorica szemtermésére. (Kukoricatermesztési kísérletek. 1968–1974. Bp., 1979)
Az N-műtrágya transzformációjának és a szerves-N mineralizációjának tanulmányozása 15N stabil izotópjelzéssel. 1–2. (Agrokémia és Talajtan, 1979–1981)
Nitrosol-28 folyékony nitrogén műtrágya alkalmazása. 1–2. (Agrokémia és Talajtan, 1980)
A nitrogén átalakulása és mozgása a talajban. Doktori értek. (Bp., 1982). 

Irodalom

Irod.: Kádár Imre: L. Gy.-né 80 éves. (Agrokémia és Talajtan, 2007)
Kádár Imre: L. Gy.-né. (Agrokémia és Talajtan, 2014). 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2015