Lazarovits Lajos
Lazarovits Lajos

2022. szeptember 27. Kedd

Lazarovits Lajos

orvos, belgyógyász, bőrgyógyász

Születési adatok

1888. december 9.

Tokaj, Zemplén vármegye

Halálozási adatok

1967. május 17.

Budapest

Temetési adatok

1967. május 19.

Budapest

Kozma utcai izraelita temető


Család

Ortodox zsidó családból származott, testvérei közül többen a holokauszt áldozatai, az auschwitzi koncentrációs táborban vesztették életüket. Nagyapja: Lazarovits Bernát (1835–). Sz: Lazarovits Adolf (1861–1938) fakereskedő, Briger Júlia. Tízen voltak testvérek. Testvérei közül: Lazarovits József (1886–), Lazarovits Fridolin (1887–), Lazarovits Géza (1890–), Lazarovits Sándor (1892–), Lazarovits Bernát (1898. Tokaj – 1944. Auschwitz): F: 1920-tól Vízteleki Anna (†) orvos, nőgyógyász és reumatológus szakorvos. Özvegy. Fia: Lazarovits István (1920. dec. 13. Bp.): orvos, belgyógyász szakorvos és Lazarovits Péter (1925. dec. 25. Bp.): orvos, gyermekgyógyász szakorvos.

Iskola

A budapesti tudományegyetemen orvosdoktori okl. szerzett (1911), az orvostudományok kandidátusa (1960). 

Életút

A budapesti tudományegyetem Bőrgyógyászati Klinika gyakornoka, egy. tanársegéde (1911–1920); közben az I. világháborúban egészségügyi (orvosi) szolgálatot teljesített (1914–1918). Az összeomlás után a budapesti Szövetség utcai Kórház Bőr- és Nemibeteg-gondozó Intézete osztályvezető főorvosa (1920–1946), az Orvostovábbképző Intézet kutatóorvosa (1946–1952), az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet (OBNI) Katamnesztikus Osztálya osztályvezető főorvosa (1952–1960). C. egy. tanár. 

Nemi betegségek, elsősorban a szifilisz belgyógyászati szövődményeinek vizsgálatával, késői szövődményeinek feltárásával, egyéb venerális megbetegedések májműködést befolyásoló és anyagcserezavart előidéző mellékhatásaival foglalkozott. Számos új terápiás módszer, pl. az ún. Asb-kezelés magyarországi bevezetője és rutineljárássá fejlesztője. Elsők között kezdeményezte a nemi betegek komplex utókezeléses és követő (= katamnesztikus) vizsgálatát, továbbá az elsők között tanulmányozta a szifilisz intrauterin kialakulásának okait. 

Emlékezet

Budapesten és és tevékenykedett a Terézvárosban (VI. kerület Andrássy út 5., majd 13.) lakott, a fővárosban hunyt el; a Kozma utcai izraelita temetőben nyugszik. Német nyelvű írásai Ludwig Lazarovits néven jelentek meg. 

Főbb művei

F. m.: A gombamérgezésekről. (Gyógyászat, 1919)
Új eljárás az enuresis nocturna kezelésében. (Gyógyászat, 1926)
A luetin reakció jelentősége a késői lues diagnosztikájában. – A syphilis gyógykezelésének befolyása a késői syphilis megnyilvánulásaira, elsősorban az aortitisre. (Gyógyászat, 1929)
Ganglion neuroma a hátsó mediastinumban. – A Paget-kór típusos esete, tekintettel a betegnél 47 év előtti lueses fertőzésre. (Gyógyászat, 1930)
Die Rolle der Konstitution bei der spätluetischen Veränderungen in erster Reihe der Aortitis. (Wiener Klinische Wochenschrift, 1932)
Das Klinische Bild der Aortitis bei den spätluetischen Erkrankungen des Zentralnervensystems. (Wiener Archiv für innere Medizin, 1935)
Utánvizsgálatok régi syphilises betegeken. Orbán Sándorral és Rajka Ödönnel. (Magyar Orvos, 1935)
Die Aortalgie und ihre Röntgenbestrahlung. (Wiener Klinische Wochenschrift, 1936)
Acut homloküreg gyógyítása röntgenbesugárzással. (Gyógyászat, 1936)
A késői lues belgyógyászati szempontból. (A Magyar Orvosi Nagyhét Évkönyve, 1936)
Az aortitis luetica kifejlődésének útja. (A Magyar Belorvosok Egyesületének Évkönyve, 1937)
A szív vérkeringési zavarainak gyógyítása sajátvér és vérkeringési hormon együtemű alkalmazásával. (A Magyar Belorvosok IX. Nagygyűlésének Évkönyve. Bp., 1939)
A szív vérkeringési zavarainak gyógyítása nyolc évi megfigyelés eredményeként. – A korai aortitis syphilitica és annak új módszerrel való megállapítása. – A korai aortitis luetica röntgendiagnózisa. Irsy Józseffel. (Orvosok Lapja, 1947)
Salvarsan icterus fellépése előzetes sulfonamid-kezelés után. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1947)
Saját eljárással gyógyult enuresis nocturna. (Paediatria Danubiana. Vol. 1. Bp., 1947)
Házastársak syphilise friss fertőzés esetén. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1947)
A syphilis fertőzési útjai. A syphilis terjedése a házassági törvény védelme ellenére. (Népegészségügy, 1947)
Frühstadium der Aortitis syphilitica und ihre Feststellung mittels einer neuen Methode. (Schweizerische Medizinische Wochenschrift, 1948)
A syphilist kísérő májmegnagyobbodás és ennek értékelése. – Az antilueses kúra alatt fellépett sárgaság gyakoriságának, okainak és lefolyásának klinikai megfigyelése 250 beteg észlelése alapján. (Orvosok Lapja, 1948)
Tuberculotikus fertőzöttség szerepe a syphilis lezajlásában. – Pseudo Banti hepatolieanilis anaemia syphilitica. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1948)
A belgyógyászati vizsgálatok jelentősége és eredményei a syphilis gyógyításában. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1949)
A syphilises fertőzés terjedésének forrásai és útja a dolgozó társadalomban. Schmidt Györggyel. (Népegészségügy, 1949)
Mesterségesen létrehozott accidentalis zörej – L. a. – jelentősége az aortitis syphilitica korai kórismézésében. (Orvosi Hetilap, 1949. 8.)
Az aortalgia megjelenésének és jelentőségének kritikai áttekintése. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1950)
Penicillin-kezelések indicatiói antisyphilises kúra közben. – A katamnesztikus vizsgálatok jelentősége és irányelvei a syphilises fertőzéseknél. (Népegészségügy, 1950)
Az arcus aortae felett hallható zörej jelentősége az aortitis syphilitica diagnózisában. (Orvosi Hetilap, 1950. 3.)
A hypertensio gyógyításának lehetőségei haemodynamikai úton. (Orvosi Hetilap, 1950. 24.)
A syphilis kezelése a Szovjetunióban. Gallai Zoltánnal és Haraszti Istvánnal. (Orvosi Hetilap, 1950. 50.)
Röntgenrács a fluoroscopiával látott képek méretben való azonnali rögzítéséhez. (Orvosi Hetilap, 1951. 1.)
Tapasztalatok és észrevételek a katamnesztikus vizsgálatoknál a syphilisszel kapcsolatban. (Népegészségügy, 1952)
Májsérülések értékelése arsenobensol-kezelések alatt és kísérletek azok elhárítására. Károlyi Istvánnal. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1953)
Az aortitis syphilitica diagnózisának, prognózisának és gyógykezelésének mai állása. (Az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet kiadványa. I. Bp., 1954)
Májsérülések syphilisnél és a kezelés alatt. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1954)
A congenitalis syphilis összefoglaló áttekintése a századforduló óra. (Az Országos Bőr- és Nemikórtani Intézet kiadványa. III. Bp., 1955)
Újabb szempontok egyes anamnaesis nélküli syphilis-seropositiv esetek tisztázásában, különös tekintettel a cardiolipin-reakciókra. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1955. 49.)
Katamnesztikus vizsgálatok cardiovascularis és neurosyphilisnél. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1956)
A syphilis katamnesztikus vizsgálata. Kand. értek. (Bp., 1959)
A keratitis parenchymatosa megelőzésének és gyógyításának lehetőségei. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1962)
A syphilis korai szakaszában arzenobenzollal kezelt betegek vizsgálata 10–30 év után. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1963). 

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1967. máj. 18.–Népszabadság, 1967. máj. 19.)
Földvári Ferenc: L. L. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1967). 

Megjegyzések

A www.geni.com portálon több Lazarovits/Lázárovits család tagjaival összekeveredett életrajzi adatok! 

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2016

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője