Lederer Béla
Lederer Béla

2021. szeptember 24. Péntek

Lederer Béla

újságíró, publicista

Névváltozatok

Lőrincz Béla

Születési adatok

1860. november 19.

Pest

Halálozási adatok

1903. december 7.

Budapest


Család

Sz: Lederer Bernát földbirtokos, Sváb Mária.

Iskola

Elemi és középiskoláit Pesten végezte, a bp.-i tudományegyetemen államtudori okl. szerzett (1881), majd három évig Párizsban, az École Libre de Sciences Politiques-on tanult tovább (1881–1884), politikatudományból okl. szerzett (1884).

Életút

Hazatérése után állást nem vállalt, államtudományi és újkori történeti kérdésekkel foglalkozó tanulmányokat írt elsősorban a Budapesti Szemlében, a Századokban és a Vasárnapi Ujságban (1884–1903). Sajtó alá rendezte és kiadta Andrássy Gyula beszédeit. Írásai egy része Lőrincz Béla álnéven jelent meg. Végrendeletében 10 000 koronát hagyott az MTA-ra (1904-ben).

Főbb művei

F. m.: A ministeri cabinet közjogi helyzete. Lőrincz Béla néven. (Bp., 1886)
L. B. összegyűjtött munkái. I–IV. köt. A szerző arczképével. Sajtó alá rend., a bevezető tanulmányt írta Angyal Dávid. (Bp., 1906)
szerk.: Gróf Andrássy Gyula beszédei. I–II. köt. Kiadta. (Bp., 1891–1893)
In memoriam. Emlékezések Péterfy Jenőre. Többekkel. (Bp., 1900)
ford.: Janet, Paul: A politikai tudomány története az erkölcstanhoz való viszonyában. I–III. köt. Ford. Lőrincz Béla néven. (Bp., 1891–1892).

Irodalom

Irod.: L. B. (Századok, 1904)
R[iedl]. F[rigyes].: L. B. (Budapesti Szemle, 1904)
Zimándi István: Péterfy Jenő és baráti köre. (Irodalomtörténeti füzetek. 30. Bp., 1960).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013