Lehr Albert
Lehr Albert

2021. október 24. Vasárnap

Lehr Albert

nyelvész, műfordító

Születési adatok

1844. április 25.

Sárszentlőrinc, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1924. június 9.

Budapest


Iskola

A soproni evangélikus teológiai akadémián (1862–1865), majd német egyetemeken tanult (1868–1869), az MTA tagja (l.: 1882. máj. 1.; t.: 1923. máj. 11.).

Életút

A sárszentlőrinci, majd a bonyhádi gimnázium helyettes tanára, r. tanára (1865–1873), a bp.-i evangélikus főgimnázium r. tanára (1873–1898). A magyar népnyelv és költői nyelv egyik legjobb ismerője. Különösen jelentősek Arany János műveihez írt tárgyi és nyelvi magyarázatai, amelyekkel Arany elismerését is kivívta. Tervezett nagy Arany-szótárát nem tudta befejezni. Behatóan foglalkozott nyelvhelyességi kérdésekkel. Műfordítóként elsősorban kortárs német tudományos munkákat (E. Curtius, L. v. Ranke), valamint J. W. Goethe és H. Heine műveit tolmácsolta. Két részletben, összesen 8149 koronát adományozott az MTA-nak (1909-ben és 1912-ben).

Elismerés

Az MTA Sámuel Díja (1875), Nagyjutalma (Halász Ignáccal, 1886).

Főbb művei

F. m.: Igazítások. Greguss Ágost: Arany János balladái c. művéhez. (Magyar Nyelvőr, 1877)
Arany János: Toldi. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal ellátta. (Bp., 1882
14. kiad. 1933)
Magyar olvasókönyv… Szerk. Riedl Frigyessel. (Bp., 1883
4. jav. kiad. 1909)
Goethe: Herman és Dorottya. Ford. és részben akadémiai székfoglaló is. (Bp., 1900)
Magamról. (Bp., 1902)
Arany János: Toldi estéje. Magyarázta. (Bp., 1904)
Arany-magyarázatok. (Magyar Nyelv, 1905–1924).

Irodalom

Irod.: Balassa József: L. A. (Nyugat, 1923)
Fenyő Miksa: L. A. (Nyugat, 1923)
Balassa József: L. A. (Magyar Nyelvőr, 1924)
Négyesy László: L. A. köszöntése. (Magyar Nyelv, 1924)
Zlinszky Aladár: L. A. (Nyelvtudományi Közlemények, 1923/27)
Császár Elemér: L. A. (Akadémiai Értesítő, 1929)
Losonczi Zoltán: L. A. (Protestáns Tanügyi Szemle, 1930)
Pásztor Emil: Toldi-szótár. (Bp., 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013