Lehr Albert
Lehr Albert

2024. április 14. Vasárnap

Lehr Albert

nyelvész, műfordító

Születési adatok

1844. április 25.

Sárszentlőrinc, Tolna vármegye

Halálozási adatok

1924. június 9.

Budapest


Iskola

A soproni evangélikus teológiai akadémián (1862–1865), majd német egyetemeken tanult (1868–1869), az MTA tagja (l.: 1882. máj. 1.; t.: 1923. máj. 11.).

Életút

A sárszentlőrinci, majd a bonyhádi gimnázium helyettes tanára, r. tanára (1865–1873), a bp.-i evangélikus főgimnázium r. tanára (1873–1898). A magyar népnyelv és költői nyelv egyik legjobb ismerője. Különösen jelentősek Arany János műveihez írt tárgyi és nyelvi magyarázatai, amelyekkel Arany elismerését is kivívta. Tervezett nagy Arany-szótárát nem tudta befejezni. Behatóan foglalkozott nyelvhelyességi kérdésekkel. Műfordítóként elsősorban kortárs német tudományos munkákat (E. Curtius, L. v. Ranke), valamint J. W. Goethe és H. Heine műveit tolmácsolta. Két részletben, összesen 8149 koronát adományozott az MTA-nak (1909-ben és 1912-ben).

Elismerés

Az MTA Sámuel Díja (1875), Nagyjutalma (Halász Ignáccal, 1886).

Főbb művei

F. m.: Igazítások. Greguss Ágost: Arany János balladái c. művéhez. (Magyar Nyelvőr, 1877)
Arany János: Toldi. Nyelvi és tárgyi bő magyarázatokkal ellátta. (Bp., 1882
14. kiad. 1933)
Magyar olvasókönyv… Szerk. Riedl Frigyessel. (Bp., 1883
4. jav. kiad. 1909)
Goethe: Herman és Dorottya. Ford. és részben akadémiai székfoglaló is. (Bp., 1900)
Magamról. (Bp., 1902)
Arany János: Toldi estéje. Magyarázta. (Bp., 1904)
Arany-magyarázatok. (Magyar Nyelv, 1905–1924).

Irodalom

Irod.: Balassa József: L. A. (Nyugat, 1923)
Fenyő Miksa: L. A. (Nyugat, 1923)
Balassa József: L. A. (Magyar Nyelvőr, 1924)
Négyesy László: L. A. köszöntése. (Magyar Nyelv, 1924)
Zlinszky Aladár: L. A. (Nyelvtudományi Közlemények, 1923/27)
Császár Elemér: L. A. (Akadémiai Értesítő, 1929)
Losonczi Zoltán: L. A. (Protestáns Tanügyi Szemle, 1930)
Pásztor Emil: Toldi-szótár. (Bp., 1986).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője