Lénárd Fülöp
Lénárd Fülöp

2024. május 20. Hétfő

Lénárd Fülöp

fizikus

Névváltozatok

Lenard, Philipp Eduard Anton

Születési adatok

1862. június 7.

Pozsony, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1947. május 20.

Messelhausen, Németország


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; t.: 1907. máj. 3.; tagsága törölve: 1945. júl. 13.).

Életút

A bécsi műsz. egyetemen (1880), a bp.-i tudományegyetemen tanult (1880-1882), tanulmányait abbahagyta (1882), majd a heidelbergi egyetemen folytatta (1883-1885), bölcsészdoktori okl. (1885), magántanári képesítést szerzett (1892). Az MTA tagja (l.: 1897. máj. 6.; t.: 1907. máj. 3.; tagsága törölve: 1945. júl. 13.). - A bp.-i tudományegyetem Kísérleti Fizikai Int.-ének gyakornoka (1887), de kinevezést nem kapott, ezért végleg Németo.-ban telepedett le (1887). A heidelbergi egyetem Fizikai Int.- ének tanársegéde (1887-1892), a bonni egyetem magántanára (1892-1894), a breslaui egyetemen a fizika ny. rk. tanára (1894- 1895), az aacheni műsz. egyetem egy. docense (1895-1896). A heidelbergi egyetemen az elméleti fizika ny. r. tanára (1896- 1898), a kieli egyetemen a fizika ny. r. tanára és a Fizikai Int. ig.-ja (1898-1907), a heidelbergi egyetemen a fizika ny. r. tanára és a Fizikai Int. (1907-1930), egyúttal a Radiológiai Int. ig.-ja (1909-1930).Legjelentősebb eredményeit a katódsugarak és a fényelektromos jelenségek kutatásában érte el. H. Hertz kísérleteihez csatlakozva 1892-ben felfedezte, hogy a katódsugarakat képező elektronok a szilárd anyagokon is képesek áthatolni. Az 1893-ban általa szerkesztett katódsugárcső jelentős lökést adott a sugárzásokkal kapcsolatos kutatásoknak, mert alapvetően új eredményeket ért el a katódsugarak abszorpciója és ionizáló hatásának vizsgálata terén. Az elektronok anyagon való áthaladásának magyarázatára megalkotta az ún. dynamida-elméletet, amely szerint az atom belsejének csak egy kis része (ezt nevezte dynamidának) átjárhatatlan. Behatóan fogl. a fényelektromos hatás vizsgálatával is. 1899-ben megállapította, hogy az elektromos töltéshordozók tulajdonképpen elektronok, 1902-ben felismerte, hogy a fény hatására az anyagból kilépő elektronok energiája a fény rezgésszámától függ, de az erősségétől nem. Az A. Einsteinnel fennálló tud. ellentétei, melyekhez utóbb személyes ellenszenv is társult, nagymértékben hozzájárultak szélsőjobboldali nézeteinek kialakulásához. Támogatta a nemzetiszocialista mozgalmat és rendszert, a náci uralom idején (1933-1945) Johannes Starkkal együtt a hivatalos náci tudomány egyik reprezentánsa, a „német árja fizika” egyik legjelentősebb képviselője.

Főbb művei

F. m.: Über das Verhalten von Kathodenstrahlen. Budapest,1896
Az elektromos erõvel párhuzamosan irányított kathódsugarak magatartásáról. Mathematikai és Természettudományi Értesítõ h.n.,1898
Über Kathodenstragheln. Leipzig,1906
Äther und Materie.Heidelberg,1911
Über Relativitätsprinzip, Äther, Gravitation. Leipzig,1918
Quantitatives über Kathodenstrahlen aller Geschqindigkeiten. Heidelberg,1925
Über Äther und Uräther. Heidelberg,1932
Grosse Naturforscher. München,1930
DeutschePhysik. München,
Wissenschaftliche Abhandlungen aus den Jahren 1886-1932. München, é.n.

Irodalom

Irod.: Strausz Ármin:Lénárd és Röntgen. Természettudományi Közlöny 1896
Klupathy Jenõ:L. F. 1906
Zemplén Gyõzõ:L. F. Nobel-díjjal kitüntetett természettudósok. Természettudományi Közlöny 1907
Habán Mihály:L. F. munkássága. 1913
Ramsauer K.:Philipp Lenard. Physikalische Blätter 1957
Wheaton B. R.:Philipp Lenard and the Photoelectric Effect. 1889-1911. In: Hisctorical Studies in the Physical Sciences 1978
Petó Gábor Pál:L. F. vagy Philipp von Lenard. Technikatörténeti Szemle
Palló Gábor:Elektron és éterfizika: L. F. Fizikai Szemle 1997
Palló Gábor:L. F. „német fizikája”. Világosság 1997
Palló Gábor:Egy Nobel-díjas, akiért nem versengenek a nemzetek. L. F. In: Több nemzet vallja magáénak Budapest,2001

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője