Lengyel Géza
Lengyel Géza

2021. január 22. Péntek

Lengyel Géza

biológus, agrobotanikus

Születési adatok

1884. december 23.

Salgótarján, Nógrád vármegye

Halálozási adatok

1965. június 4.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.).

Életút

A bp.-i tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. szerzett (1907), a vetőmagismeret és vetőmagvizsgálat tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1929), az MTA tagja (l.: 1947. jún. 6.; tanácskozó: 1949. okt. 31.; tagsága visszaállítva: 1989. máj. 9.), a biológiai tudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952). - A bp.-i tudományegyetem Növénytani Int.-ének gyakornoka (1904-1907), tanársegéde (1907-1908), az Orsz. Vetőmagvizsgáló Állomás kísérleti asszisztense, adjunktusa, főadjunktusa (1908-1937), mg.-i kísérletügyi ig.-ja (1937-1940), saját kérésére nyugdíjazták (1940). A bp.-i tudományegy. közgazdaság-tud. kar, ill. a József Nádor Műsz. és Gazdaságtud. Egyetem magántanára (1929-1940), a M. Agrártud. Egyetemen a mg.-i növénytan ny. r. tanára (1946-1949), kényszernyugdíjazták (1949).Növényanatómiával, flórakutatással, elsősorban az ún. kritikus nemzetségek rendszerezésével, alkalmazott mg.-i növénytannal, vetőmagvizsgálatokkal fogl. Tud. pályáfutása kezdetén jelentős része volt Degen Árpád mellett a Velebit hegység flórájának feltárásában és az Alacsony-Tátra flórájának feltárásában. A mo.-i méhészeti növénytani kutatások megalapítója. Kényszernyugdíjazása után botanikai kutatásaival teljesen felhagyott.

Főbb művei

F. m.: Az európai Corispermum és Camphorosma fajok anatómiája. Növénytani Közlemények 1907
A budapesti Vetõmagvizsgáló Állomás 1912-22, 1922-27. évi működése. Kísérletügyi Közlemények h.n.,é.n.
Beiträge zur Kenntnis der Hieracien Ungarns und der Balkanländer. Magyar Botanikai Lapok
A magyar vetõmagvizsgálat. Magyarország vetõmagtermesztése és vetõmagkereskedelme. Budapest,1930
A búza gyommagvai és a gabonaszemek növényi betegségei. Budapest,1937
Újabb vizsgálatok a lóhere- és lucernarostalajok körébõl. Kísérletügyi Közlemények 1927
A magyar lucernamag származási vizsgálata. Kísérletügyi Közlemények 1929
Méhek és virágok. Budapest,1943
A vetõmag. Természettudomány h.n.,1948.

Irodalom

Irod.: Kárpáti Zoltán:Géza Lengyel. Acta Agronomica 1966
Kárpáti Zoltán:L. G. emlékezete. Botanikai Közlemények 1967
Barthodeiszky András:Emlékezés L. G.-ra születésének 100. évfordulóján. Növénytermelés h.n.,1984

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013