Lőrincz Barnabás
Lőrincz Barnabás

2023. december 1. Péntek

Lőrincz Barnabás

régész, muzeológus

Születési adatok

1951. február 28.

Budapest

Halálozási adatok

2012. július 4.

Budapest


Család

Sz: Lőrincz József (†1962) műszerész, Rinkóczi Erzsébet (†1963). Szülei különéltek, majd állami gondozásba került. F: 1972-től Szabó Klára régész, muzeológus, kandidátus. Leánya: Lőrincz Anikó (1978–) jogász.

Iskola

Általános iskoláit Abonyban végezte, a váci Sztáron Sándor Gimnáziumban éretts. (1969), az ELTE BTK-n történelem–orosz szakon tanult (1969–1970), régész okl. szerzett (1974), doktorált (1976), a történelem (régészeti) tudomány kandidátusa (1984), az MTA doktora (2002).

Életút

A Fejér Megyei Múzeumok dunaújvárosi Intercisa Múzeumának régész-muzeológusa (1974–1984). Az ELTE BTK Ókori Történeti Tanszék egy. adjunktusa (1984–1989), egy. docense (1989-től). Magyarország római korának történetével, elsősorban az ún. pannóniai bélyeges téglák kutatásával, pannóniai hadtörténettel, epigráfiai és proszopográfiai kérdésekkel foglalkozott. Sikerrel oldotta meg a tartományban hosszú ideig állomásozó légiók téglabélyeg-típusainak időrendbe állítását, s ezzel jelentős eredményeket ért el a pannóniai légiótáborok lokalizációja, ill. a pannóniai segédcsapatok principátus kori történetének kutatása terén. Mócsy András hagyatékának, az Onomasticon-programnak feldolgozója és közreadója (1994–2002). Az Ókortudományi Társaság választmányi tagja (2000-től). Az Association Internationale d’Épigraphie Grecque et Latine tagja (1994-től).

Emlékezet

Révay József-díj (1982), Kuzsinszky Bálint-emlékérem (1995), Marót Károly-díj (2003).

Főbb művei

F. m.: A barbaricumi római épületek bélyeges téglái. (Archaeologiai Értesítő, 1973)
Vezető a Dunaújvárosi Múzeum római kőtárához. Összeáll. (Dunaújváros, 1975)
Tanulmányok a pannoniai bélyeges téglák keltezéséhez. Egy. doktori értek. (Bp., 1976)
Neuere Inschriften aus Intercisa. Visy Zsolttal. (Alba Regia, 1976)
Pannonische Ziegelstempel – Stempelziegel. I–III. köt. (Bp., 1977–1981)
Ala-bélyeges téglák Pannoniában. (Archaeologiai Értesítő, 1978)
Római kori bélyeges téglák Zala megyében. (Zalai Gyűjtemény, 1979)
Die Ziegelstempel des spätrömischen Südostfriedhofes von Intercisa. (Acta Archaeologica, 1979)
Die Baugeschichte des Auxiliarkastells von Intercisa. Visy Zsolttal. (Roman Frontier Studies, 1979. Papers Presented to the 12th International Congress of Roman Frontier Studies. Oxford, 1980)
Pannonia Superior segédcsapatainak táborhelyei a II. század közepén. Megjegyzések a 163. évi szőnyi katonai diplomához. (Archaeologiai Értesítő, 1980)
Gestempelte Ziegel aus Tokod. (Dies spätrömische Festung und das Gräberfeld von Tokod. Bp., 1981)
Téglaégető kemencék Pannoniában. (Iparrégészeti kutatások Magyarországon. Veszprém, 1981)
Pannónia segédcsapatai a principatus korában. Kand. értek. (Dunaújváros, 1982)
Zur Datierung ds Beinames Antoniniana bei Truppenkörpern. (Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 1982)
Zu den Kaiserbeinamen der römischen Truppen im 3. Jahrhundert. (Acta Archaeologica, 1985)
Pannonia régészeti kézikönyve. – Archäologisches Handbuch von Pannonien. Szerk. Fitz Józseffel, Mócsy Andrással. (Bp., 1990)
A Római Birodalom a Kárpát-medencében. (História, 1990)
Zur Lesung und Ergänzung der pannonischen Militärdiplome. (Acta Classica Universitatis Debrecenienis, 1991)
Die römischen Inschriften Ungarns. Registerband zu Lieferungen. I–IV. köt. Marton Erzsébettel, Redő Ferenccel. (Bp.–Bonn, 1991)
Organisatorische Fragen der Herstellung und Verwendung von Ziegelstempeln. (Specimina nova, 1991)
Thrakische Hilfstruppen im Pannonischen Heer. (Acta Classica Universitatis Debrecenienis, 1992)
Westliche Hilfstruppen im Pannonischen Heer. (Acta Universitatis Scientiarum Budapestinensis. Sectio Historica, 1993)
Ein ritterlicher Offizier in den Donaukriegen Domitians. H. Kelemen Mártával. (Acta Antiqua, 1994)
Onomasticon provinciarum Europae latinarum. I–IV. köt. Szerk. Redő Ferenccel. (Bp., 1994–2002)
Vezető az Intercisa Múzeum Római Kőtárához. (Az Intercisa Múzeum kiadványai. B sorozat. 2. jav. kiad. Dunaújváros, 1996)
Hispanische Hilfstruppen und Soldaten im Pannonischen Heer. – Die Truppe und der Truppenkommandeur des Diplomenpfängers. (Acta Classica Universitatis Debrecenienis, 1997)
Maximinus Thrax mérföldköve Alsónyék határából, Tolna megye. Gaál Attilával. (A Wosinszky Mór Múzeum Évkönyve, 1998)
A későrómai hídfőállások bélyeges téglái Valeriában. – Die Ziegelstempel der spätrömischen Brückenkopffestungen in der Provinz Valeria. (Pannoniai kutatások. A Soproni Sándor-emlékkonferencia előadása. Szekszárd, 1999)
Ein neues Militärdiplom für die Provinz Moesia Superior. (Acta Antiqua, 1999)
A római bélyeges tégla, mint történeti forrás. Doktori értek. (Bp., 2000)
Az Ala I Hispanorum Arvacorum újabb emléke Levélről, Győr-Moson-Sopron megye. Gabrieli Gabriellával. (Arrabona, 2001)
Zu den Militärdiplomen für die pannonischen Provinzen. (Specimina nova, 2004)
Spätrömische Offiziere und Unteroffiziere im Pannonischen Heer aufgrund der Ziegelstempel. (Specimina nova, 2006)
Ein neuer Statthalter der Provinz Pannonia superior aus Carnuntum. (Römisches Österreich, 2008)
Feliratok. – Katonai diplomák. – A pannoniai helytartók listája. (Az antik Pannonia forrásai. Szerk. Kovács Péter. Bp., 2008)
Bélyeges téglák. – Ziegelstempel. (Esztergom-Solva későrómai temetői. – Spätrömische Gräberfelder von Esztergom-Solva. Bp., 2008)
Zu den Hilfstruppen der dakischen Provinzen intrjanisch-hadrianischer Zeit. (Die römischen Provinzen. Begriff und Gründung. Szerk. Piso, I. Cluj-Napoca, 2009)
A bölcskei hídfőállás bélyeges téglái. – A segédcsapatok tisztjei és katonái. (A bölcskei kikötőerőd. Római kori feliratok és leletek a Dunából. Szerk. Gaál Attila, Hadikfalvi Anita. Szekszárd, 2009)
Neue römische Inschriften aus Komitat Komárom-Esztergom. Kovács Péterrel. (Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 2010)
Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des Römischen Reiches. Ausgewählte Studien. I–II. köt. 1975–2009. (Bp.–Debrecen, 2010–2011)
Inscriptiones. – Feliratok. Diplomata militaria. (Fontes Pannoniae in aetate tetrarcharum I. A. d. 285–306. – Az ókori Pannonia forrásai az első tetrarchia korában. Szerk. Kovács Péter. Bp., 2011).

Irodalom

Irod.: Hübners Who is Who. 2. kiegészítő köt. (Zug, 2004)

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője