Lőrincz Lajos
Lőrincz Lajos

2023. szeptember 26. Kedd

Lőrincz Lajos

jogász

Születési adatok

1935. augusztus 25.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

2010. december 26.

Budapest


Iskola

A Szegedi Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1959), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1968), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).

Életút

Az MTA Állam- és Jogtud. Int. tud. gyakornoka (1959–1960), tud. segédmunkatársa (1960–1963), tud. munkatársa (1963–1969), tud. főmunkatársa és a Közigazgatás-szervezési Oszt. vezetője (1969–1978). Az Államigazgatási Főisk. Államigazgatási Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1978–1992) és a főisk. főig.-ja (1989–1990). Az ELTE ÁJTK egy. tanára (1992. júl. 1-jétől), a Károli Gáspár Ref. Egyetem ÁJTK egy. tanára és a kar dékánja (2000-től). A BKE M. Közigazgatási Int. főig.-ja (1997–1998). – Közigazgatási jogtudománnyal, ágazati közigazgatási kérdésekkel, ill. a közigazgatás ált. elméleti kérdéseivel fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a közigazgatás, a politika és a gazdaság összefüggéseinek feltárása terén, elsőként vizsgálta a politika és a közigazgatás kapcsolatának torzulásait és a gazdasági szféra túlzott uralmának veszélyeit. Kidolgozta az összehasonlító közigazgatás elvi és módszertani kérdéseit, megrajzolta a m. közigazgatás fejlődési vonalát. – Az MTA Felügyelő Biz. tagja (1995-től), a Doktori Tanács társelnöke (1997-2000), elnöke (2000-től); a Gazdaság- és Jogtudományok Oszt.-a elnökh.-e (1999–2002). Az MTA–TMB tagja (1988–1995), titkára (1993–1995). A Nemzetk. Közigazgatás-tud. Társaság elnökh.-e (1986–1992). A brüsszeli Institut International des Sciences Administratives alelnöke. – Az Aix-Marseille-i Egyetem díszdoktora (1983). – Akadémiai Díj (1967, 1985), Szent-Györgyi Albert-díj (2000), Deák Ferenc-díj (2002).

Főbb művei

F. m.: A tudományos kutatások állami irányításának központi szervezete. Kand. értek. (Bp., 1967)
A tudományos kutatások állami irányítása. (Bp., 1969)
A tudomány néhány elméleti kérdése. (Bp., 1970)
A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai. Nagy Endrével, Szamel Lajossal. (Bp., 1976)
A szocialista közigazgatás és a termelés közvetlen igazgatása. (Állam- és Jogtudomány, 1976)
A közigazgatás jellege és határai. Doktori értek. (Bp., 1978)
A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politikával. (Bp., 1981)
Magyar közigazgatás dilemmák és perspektíva. (Bp., 1988)
A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai. 1874–1947. Szerk., előszó. (Bp., 1988)
Állandóság és változás a közigazgatásban. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1991. máj. 22.)
A közigazgatás-tudomány alapjai. (Bp., 1997
2. kiad. 2001)
Eljárási jog a közigazgatásban. Szerk. (Bp., 1999)
Összehasonlítás a közigazgatásban. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1999. ápr. 19.
Székfoglalók. 1995–1998. Bp., 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője