Lőrincz Lajos
Lőrincz Lajos

2021. október 17. Vasárnap

Lőrincz Lajos

jogász

Születési adatok

1935. augusztus 25.

Debrecen, Hajdú vármegye

Halálozási adatok

2010. december 26.

Budapest


Iskola

A Szegedi Tudományegyetemen állam- és jogtud. doktori okl. szerzett (1959), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1968), doktora (1979), az MTA tagja (l.: 1990. máj. 21.; r.: 1998. máj. 4.).

Életút

Az MTA Állam- és Jogtud. Int. tud. gyakornoka (1959–1960), tud. segédmunkatársa (1960–1963), tud. munkatársa (1963–1969), tud. főmunkatársa és a Közigazgatás-szervezési Oszt. vezetője (1969–1978). Az Államigazgatási Főisk. Államigazgatási Tanszék tanszékvezető főisk. tanára (1978–1992) és a főisk. főig.-ja (1989–1990). Az ELTE ÁJTK egy. tanára (1992. júl. 1-jétől), a Károli Gáspár Ref. Egyetem ÁJTK egy. tanára és a kar dékánja (2000-től). A BKE M. Közigazgatási Int. főig.-ja (1997–1998). – Közigazgatási jogtudománnyal, ágazati közigazgatási kérdésekkel, ill. a közigazgatás ált. elméleti kérdéseivel fogl. Alapvetően új eredményeket ért el a közigazgatás, a politika és a gazdaság összefüggéseinek feltárása terén, elsőként vizsgálta a politika és a közigazgatás kapcsolatának torzulásait és a gazdasági szféra túlzott uralmának veszélyeit. Kidolgozta az összehasonlító közigazgatás elvi és módszertani kérdéseit, megrajzolta a m. közigazgatás fejlődési vonalát. – Az MTA Felügyelő Biz. tagja (1995-től), a Doktori Tanács társelnöke (1997-2000), elnöke (2000-től); a Gazdaság- és Jogtudományok Oszt.-a elnökh.-e (1999–2002). Az MTA–TMB tagja (1988–1995), titkára (1993–1995). A Nemzetk. Közigazgatás-tud. Társaság elnökh.-e (1986–1992). A brüsszeli Institut International des Sciences Administratives alelnöke. – Az Aix-Marseille-i Egyetem díszdoktora (1983). – Akadémiai Díj (1967, 1985), Szent-Györgyi Albert-díj (2000), Deák Ferenc-díj (2002).

Főbb művei

F. m.: A tudományos kutatások állami irányításának központi szervezete. Kand. értek. (Bp., 1967)
A tudományos kutatások állami irányítása. (Bp., 1969)
A tudomány néhány elméleti kérdése. (Bp., 1970)
A közigazgatás kutatásának tudományos irányzatai. Nagy Endrével, Szamel Lajossal. (Bp., 1976)
A szocialista közigazgatás és a termelés közvetlen igazgatása. (Állam- és Jogtudomány, 1976)
A közigazgatás jellege és határai. Doktori értek. (Bp., 1978)
A közigazgatás kapcsolata a gazdasággal és a politikával. (Bp., 1981)
Magyar közigazgatás dilemmák és perspektíva. (Bp., 1988)
A magyar közigazgatás-tudomány klasszikusai. 1874–1947. Szerk., előszó. (Bp., 1988)
Állandóság és változás a közigazgatásban. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1991. máj. 22.)
A közigazgatás-tudomány alapjai. (Bp., 1997
2. kiad. 2001)
Eljárási jog a közigazgatásban. Szerk. (Bp., 1999)
Összehasonlítás a közigazgatásban. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1999. ápr. 19.
Székfoglalók. 1995–1998. Bp., 2000).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013