Lotz János [John]
Lotz János [John]

2021. november 30. Kedd

Lotz János [John]

nyelvész

Születési adatok

1913. március 23.

Milwaukee, Wisconsin, USA

Halálozási adatok

1973. augusztus 25.

Chevy Chase, Maryland, USA


Iskola

Az MTA tagja (t.: 1973. máj. 11.).

Életút

Somogyvámosról kivándorolt m. munkás gyermeke volt, a család hazatelepülése után (1923), középisk.-it már Bonyhádon végezte. A Pázmány Péter Tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - m.-német-angol szakos tanári okl. (1935), a pécsi Erzsébet Tudományegyetemen bölcsészdoktori okl. (1936), magántanári képesítést szerzett (1939), az MTA tagja (t.: 1973. máj. 11.). - Kosztolányi Dezső magántitkára (1935-1936), egyúttal a stockholmi egyetemen ösztöndíjasa és lektora (1935- 1936). Svédo.-ban telepedett le, a stockholmi egyetem egy. adjunktusa (1936-1939), magántanára (1939-1942), ny. r. tanára (1942-1957); közben a M. Int. vezetője (1936-1937). A New York-i Columbia Egyetem vendégprofesszor (1942-1946), az ált. és összehasonlító nyelvészet ny. rk. tanára (1946-1949), az ált. nyelvészet professzora (1949-1967) és az Uráli és Altáji Nyelvek Int.-ének ig.-ja, egyúttal New Yorkban az uráli nyelvi és területi kutatási közp. vezetője (1953-1967). Az amerikai tud. társaságok tanácsának egyik kutatási ig.-ja (1954-1965). Az USA-ban élt (1946-tól), de stockholmi katedráját is megőrizte, majd Svédo.-ban több ízben vendégprofesszor (1959-1965). Az MTA meghívására többször Bp.-en tartózkodott, az ELTE vendégtanáraként előadott nyelvészeti tanácskozásokon (1966, 1972).Egyetemistaként Kosztolányi Dezső biztatására verstani kérdésekkel fogl., első tud. dolgozatai a költő támogatásával jelentek meg a Magyar Nyelvőrben és a Pesti Hírlapban. Kutatásának korai szakaszában elsőként alkalmazta a m. nyelv szerkezetének vizsgálatában a strukturális szemléletet. Vizsgálódásainak középpontja a m. hang- és alaktan, fonológiai kutatásai vezették el új verstani tudományos eredményeihez is. Sokat tett a m.-idegen nyelvi kontrasztív nyelvészeti kutatásokért is.

Főbb művei

F. m.: A történelmi világkép. Az ember az idõben. Pécs,1936
Magyar olvasókönyv idegenek számára. Budapest,1938
Das ungarische Sprachsystem. Stockholm,1939
Hungarian Reader, Folklore and Literature. Bloomington 1962
The Structure of the „Sonettia Corona” of Attila József. Stockholm,1965
Egy versrendszer axiomatikája - a mordvin népdalok alapján. Budapest,1968
Two Papers on English-Hungarian Contrastive Phonology. Budapest-Washington,1972
Szonettkoszorú a nyelvrõl. Budapest,1976.

Irodalom

Irod.: Szépe György:L. J. Magyar Nyelv 1973
Hajdú Péter:L. J. Magyar Tudomány 1974
Sõtér István:L. J. 1973
Ruffy Péter:Halotti beszéd. Magyar Nemzet 1974
Wickmann B.:John Lotz Memorial Sypmosium in Stockholm. Hungarian Studies 1985
Lakó György:L. J. részessége korabeli amerikai nyelvsézeti intézmények munkájában. Magyar Nyelvõr 1986
Kincses Kovács Éva:L. J. Svédországban. Annales Universitatis Litterarum et Artium Miskolciensis 1996
Kolta László:L. J. bonyhádi diákévei. 1923-1931. ÚjDunatáj h.n.,2000

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013