Lovas Béla
Lovas Béla

2022. szeptember 26. Hétfő

Lovas Béla

orvos, parazitológus, mikrobiológus, virológus

Születési adatok

1912. február 25.

Orosháza, Békés vármegye

Halálozási adatok

2003. március 8.

Szeged


Család

Szegényparaszti családból származott. Sz: Lovas Gergely földműves, majd az óbudai Goldberger gyár munkása, Huszár Julianna. F: 1939-től Papp Piroska tanítónő. Leánya: Lovas Judit, az MTA Agrokémiai és Talajtani Kutatintézete laboránsa; fia: Lovas Béla és Lovas Gergely.

Iskola

Hódmezővásárhelyen éretts. (1930), a szegedi Ferenc József Tudományegyetemen általános orvosi okl. szerzett (1937), malária szakorvosi vizsgát (1939), tisztiorvosi vizsgát tett (1943), a biológiai tudományok kandidátusa (1967).

Életút

Az Országos Közegészségügyi Intézet Parazitológiai Osztálya kutatóorvosa, a jánki, majd az ungvári Malária Állomás vezetője (1938–1951), egyúttal a budapesti Központi Intézet munkatársa (1944–1945). A Népjóléti Minisztérium Járványügyi Osztályának tisztiorvos előadója (1945), a kaposvári Főorvosi Hivatal központi tisztiorvosa (1945–1951). Az MTA Elektronmikroszkóp Laboratóriuma, ill. Kémiai Szerkezeti Kutató Laboratóriuma tud. munkatársa (1951–1966), a BOTE, ill. a SOTE Központi Elektronmikroszkóp Laboratóriuma vezetője (1966–1973).

A magyarországi mikrobiológiai ultrastruktúra-kutatás úttörőjeként elsősorban új elektron- és fénymikroszkópos anyagvizsgáló, ill. felületvizsgáló eljárások kidolgozásával foglalkozott. Tudományos pályafutásának kezdetén trópusi betegségekkel, elsősorban a maláriával és a kiütéses tífusszal kapcsolatos gyógyító és kutató munkát végzett (Kárpátalján és Szatmár megyében).

A II. világháború után jelentős szerepet játszott az egészégügy újjászervezésében, tisztiorvosként a leromlott egészségügyi állapotban hazatért hadifoglyok járványkórházi ellátásának megszervezője, az ezzel kapcsolatos higiéniai feladatok irányítója. Később bekapcsolódott a tbc elleni magyarországi küzdelembe, részt vett az első magyar–dán BCG-oltások kísérletében, ill. jelentős egészségügyi felvilágosító munkát is végzett ekkor készítette első tudományos dokumentumfilmjeit, valamint száznál több ismeretterjesztő vetítettképes előadást is tartott. Az MTA Elektronmikroszkóp Laboratóriuma megszervezése után érdeklődése mikrobiológiai, bakteriológiai fény- és elektronmikroszkópos kutatások felé fordult.

Alapvető tevékenységet fejtett ki az új tudományág metodikai problémáinak tisztázása terén, egyúttal nemzetközileg is jelentős eredményeket ért el bakteriofágok, rovarvírusok és szalmonellavírusok kutatása terén. Nevéhez fűződik a Magyarországon nagy mezőgazdasági károkat okozó amerikai fehér szövőlepke vírusának felfedezése, amely lehetővé tette a károkozó elleni biológiai védekező eljárás kidolgozását. A Salmonella baktériumsejt kóros és ép szerkezetének feltárásával megindította a magyarországi baktérium-anatómiai kutatásokat.

Nemzetközi tudományos szenzációt keltettek mikrofotográfiai tanulmányai: a világon elsőként fényképezte le az influenzavírus belsejében a ribonukleinsavból álló spirált. Széleskörű ismeretterjesztő munkát végzett, több mint 50 népszerű tudományos ismeretterjesztő film szakértője volt.

Elismertség

A Magyar Mikrobiológiai Társaság, a Magyar Biológiai Társaság tagja. A Méréstechnikai és Automtizálási Tudományos Társaság (MATE) Elektronmikroszkópos Szakcsoportja és a Műszaki és Természettudmányi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Optikai, Akusztikai és Filmtechnikai Egyesülete tagja. A TTIT, ill. a TIT alapító tagja és budapesti szervezetének elnöke.

 

Az International Scientific Film Association tagja.

Elismerés

Akadémiai Jutalom (1957), Entz Géza-díj (2003).

Szerkesztés

A Búvár c. folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Főbb művei

F. m.: A malária helyzet két falu vizsgálatának tükrében. (Népegészségügy, 1940)
A légy elleni védekezés újabb eredményei. (Népegészségügy, 1947)
Bőrpathogén gombák elektronmikroszkópos vizsgálata. Flórián Edével és Thoroczkay Miklóssal. (Bőrgyógyászati és Venerológiai Szemle, 1953)
Electron Microscopic Studies on the Alcalic Dissolution of Polyhedral Inclusion Bodies. Machay Lászlóval. (Acta Veterinaria, 1954)
Elektronmikroszkópos adatok különböző munkafolyamatoknál keletkező porok nagyságmegoszlásához. (Népegészségügy, 1954)
Electron Micrographic Examination of Bacteriogenesis from Filtrable Forms [Salmonella enteriditis var. Danisz]. Egyessy Dalma Máriával és Juhász Istvánnal. (Acta Physiologica, 1955)
Polyeder zárványtestek oldódásának elektronmikroszkópos vizsgálata. Machay Lászlóval. (Biológiai Közlemények, 1955)
Die Erreger der Viruskrankheit von Hyphantria Cunea Drury. Machay Lászlóval. (Acta Microbiologica, 1955)
Electronmicroscopic Studies of the Filtrates of Aged Salmonella Cultures. Nász Istvánnal. (Acta Microbiologica, 1956)
Szűrhető formákból történő bakteriogenezis és az átmeneti atípusos formák elektronmikroszkópos vizsgálata. Egyessy Dalma Máriával és Juhász Istvánnal. (Biológiai Közlemények, 1956)
Időnként alacsony termelési eredményt adó Clostridium Aceto-Butilicum fény- és elektronmikroszkópos vizsgálata. Bezzeg T.-vel. (Szeszipar, 1956)
Öregített Salmonella-kultúrák szűrleteinek elektronmikroszkópos vizsgálata. Nász Istvánnal. – Az amerikai fehér szövőlepke [Hyphantria cunea Drury] magyarországi vírusáról és e vírussal folytatott fertőzési kísérletek eredményeiről. Machay Lászlóval. (Biológiai Közlemények, 1957)
Cultivation and Electronmicroscopy of a Bacteriocinogenic Strain of Bacillus megatherium. Alföldi Lajossal és Ivanovics Györggyel. (Acta Microbiologica, 1957)
Report on the Biological Researchwork Carried on in the Department for Electronmicroscopy of the Institute Measurement and Instrumentation of Hungarian Academy of Sciences. Guba Ferenncel és Hajóssi Györggyel. – The Latest Achievents of Electronmicroscopy in Plant Cytology and Histology. Barla M.-mel és Fridvalszky Loránddal. (Acta Biologica, 1957)
A babot károsító Coryne-bacterium flacumfaciens bacteriophagja. Klement Zoltánnal. (Növénytermelés, 1957)
Rovarvírusok és alkalmazásuk a növényvédelemben. Machay Lászóval. (Természettudományi Közlöny, 1957)
Elektronmikroszkópos eredmények a mikrobiológiában. (Élővilág, 1957)
Az ikra. Fénymikroszkópos riport a halikra fejlődéséről. – Hidrotechnikai laboratóriumi módszerek. 1–10. (Akvárium és Terrárium, 1957–1960)
Light Microscopic and Electron Microscopic Observations on the Dividing Walls of Cells in Chiara ssp. Fridvalszky Loránddal. (Nature, 1958)
Isolation and Characterizationof Bacteriophages for Corynebacterium flaccumfaciens. Klement Zoltánnal. (Phytopathology, 1959)
Light and Electronmicroscopic Investigation of the Cell Wall in Characeae. Fridvalszky Loránddal. – Morphology of Salmonella typhy-suis var. Voldagsen Passed through Gels of High Density. (Acta Biologica, 1959)
A Xanthomonas phaseoli var. fuscens fágjának biológiai és morfológiai jellemzése. Klement Zoltánnal. (Növénytermelés, 1959)
Az élő iszap. Mikrofotográfiai riport. (Búvár, 1960)
Az elektronmikroszkópos preparátumok hordozói. (Az elektronmikroszkóp alkalmazása. Felsőoktatási jegyz. Bp., 1961)
Oberflächenuntersuchung mit dem Abdruckverfahren bei 3D-Kondensor- und Phasenkontrast Beleuchtung. (Mikroskopie, 1961)
A sugárgombák rendszertani kutatásának jelen helyzetéről. (Botanikai Közlemények, 1962)
Mikroszkópiai gyakorlatok. 1–8. (Búvár, 1962–1963)
Licht- und elektronenmikroskopische Untersuchungen über die durc verschiedene Einwirkungen entstandenen Sphäroplaste von Salmonella typhi-suis var. Voldagsen. (Acta Microbiologica, 1963)
Heterogeneous Labelling of the Cytoplasmic Ribonucleic Acida of Pigeon Pancreas. Gaál Ödönnel és Székely M.-mel. (Acta Physiologica, 1964)
A sejtfal fibrillációs struktúrája fény- és elektronmikroszkópban. Fridvalszky Loránddal és Nagy Tibornével. – Fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok a csillárkamoszat sejtfalán. Fridvalszky Loránddal és Nagy Tibornével. (Botanikai Közlemények, 1964)
Mikroszkóp alatt. Az oszló baktérium. – Az élő motor mikroszkópos szerkezete. Fény- és elektronmikroszkópos tanulmányok. (Búvár, 1964)
Adatok házinyulakban létrehozott anaphylaxiás shock morfológiai elváltozásaihoz. Beregi E.-vel és Simon I.-vel. (Rheumatológia, Balneológia, Allergológia, 1965)
A Salmonella Typhi-suis var. Voldagsen ép és patológiás sejtjeinek morfológiai és anatómiai vizsgálata. I–II. köt. Kand. értek. (Bp., 1966)
Akvárium és terrárium. Többekkel. (Bp., 1983)
Mikroszkóp, mikrokozmosz. A rajzokat készítette Lányiné Varga Ildikó. (Bp., Gondolat, 1984
2. bőv. kiad. 1995)
Kísérletezz mikroszkóppal! 16 táblával. A szerző fényképfelvételeivel. (Hobbi. Bp., 1987)
Édesvízi parányok. 1. Növények. 2. Állatok. (Búvár Zsebkönyvek. Bp., 1990).

 

F. filmjei: Akvárium. Kollányi Ágostonnal (1954)
Tiszavirág. Csongor Győzővel és Kollányi Ágostonnal (1957)
A szemtől az elektronmikroszkópig. Kornis Gáborral és Gerendás Mihállyal. (1958)
Élet egy csepp vízben. I. (videó, 1993).

Irodalom

Irod.: Esti Judit: A vízcseppek Cousteau-ja. L. B. mikrobiológus fantasztikus világa. (Bán László: Óriások vállán. Tudósportrék. Bp., 2003).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője