Luckhaub Gyula
Luckhaub Gyula

2023. december 1. Péntek

Luckhaub Gyula

matematikus, közgazdász, pedagógus

Születési adatok

1881. április 12.

Temeshidegkút, Temes vármegye

Halálozási adatok

1944. június 26.

Kolozsvár

Temetési adatok

1944. június 30.

Budapest

Kerepesi út


Család

Sz: Luckhaub Péter. F: Szabó Jolán (†1943. dec. 17. Kolozsvár. Temetés: 1943. dec. 22. Kerepesi út). Testvére: Lukhaup Péter és Lukhaup Mihály. Fia: Udvarhelyi Gyula dr. Leánya: Gál Istvánné Luckhaub Ilona. A család Luckhaub és Lukhaup néven is írta a nevét.

Iskola

A budapesti tudományegyetemen matematika–fizika szakos középiskolai tanári és bölcsészdoktori okl. (1904), később kereskedelmi akadémiai tanári okl. is szerzett. A pénzügyi matematika (1923) és a politikai számtan tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935).

Életút

A székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium (1904–1916), a kolozsvári kereskedelmi akadémia r. tanára (1916–1921). Az összeomlás után áttelepült Magyarországra (1921), a budapesti kereskedelmi akadémia fiú felsőkereskedelmi iskolájának r. tanára (1921–1939). A budapesti tudományegyetemi közgazdaság-tudományi kar (1923–1935), a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (JNMGE) magántanára (1935–1938), c. ny. rk. tanára (1938–1940), a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen a kereskedelmi és politikai számtan ny. r. tanára (1940–1944); közben a Közgazdaság-tudományi Kar dékánja (1942–1943).

Pénzügyi és biztosítási matematikával, áru- és értéküzleti számításokkal foglalkozott.

Emlékezet

Temeshidegkúton született, Budapesten és Kolozsvárott élt és tevékenykedett, Kolozsvárott hunyt el, a Kerepesi úti (= Fiumei úti) Temetőben nyugszik. Sírját a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védetté nyilvánította (2007-ben).

Elismertség

A Kereskedelmi Szakiskolai Tanárok Országos Egyesülete választmányának tagja. Az Országos Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság tagja.

Főbb művei

F. m.: A szferikus geometria tárgyalása a quadratikus és Hermite-féle alakok segítségével. (Mathematikai és Physikai Lapok, 1910 és külön: Bp., 1910)
Kereskedelmi és politikai számtani gyakorlatok. (Bp., 1927)
Quadratikus irrationalitások és hyperbolikus függvények. (A Szent István Akadémia kiadványa. Bp., 1930)
A kamatláb meghatározása elsőrendű interpolációval. (Kereskedelmi Szakoktatás, 1933)
A kamatláb meghatározásának új módja. (Kereskedelmi Szakoktatás, 1935)
Egyes biztosítások matematikai középélettartama. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1940 és külön: Bp., 1941)
A Lubbock-féle formula együtthatói. – A kamatláb közelítő meghatározása segédeszközök nélkül. (Magyar Biztosítástudományi Szemle, 1941).

 

 

F. m.: tankönyvei: Kereskedelmi és politikai számtani gyakorlatok. (Közgazdaság-tudományi gyakorlatok gyűjteménye. 1. Bp., 1926)
Algebra-geometria a felső kereskedelmi iskolák I. és II. évfolyama számára. Oravecz Károllyal. (Bp., 1926 és utánnyomások: 1927–1939
2. rövidített kiad. 1930)
Politikai számtan a felső kereskedelmi iskolák III. évfolyama részére az 1929/30. tanévig bezárólag a IV. évfolyam részére is. Írta az 1927. évi új tanterv alapján L. Gy. és Oravecz Károly. (Bp., 1927 és utánnyomások: 1928–1939)
Kereskedelmi számtan a felső kereskedelmi iskolák számára. I–IV. rész. Az 1–3. évfolyam számára. Strobel Ernővel. 4 melléklettel. (Bp., 1928–1932 és utánnyomások: 1929–1939)
Politikai számtan. L. Gy. egyetemi ny. r. tanár előadásai nyomás összeáll. Cseke Vilmos. (A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Közgazdaság-tudományi Kara kiadványa. Kolozsvár, 1944).

Irodalom

Irod.: Keresztény magyar közéleti almanach. III. köt. Erdély. (Bp., 1940)
Százhuszonöt éve nyílt meg a Kolozsvári Tudományegyetem. Emlékkönyv. Összeáll. Gazda István. (Piliscsaba, 1997).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője