Ludány György
Ludány György

2024. február 29. Csütörtök

Ludány György, hadusfalvi

orvos, biokémikus, fiziológus

Születési adatok

1907. augusztus 15.

Debrecen

Halálozási adatok

1981. augusztus 15.

Budapest

Temetési adatok

1981. szeptember 1.

Budapest (hamvasztás utáni búcsúztatás)

Farkasrét


Család

Régi debreceni református családból származott. Nagyszülei: hadusfalvi Ludány Lajos (†1906. máj. 26. Nádudvar. Temetés: 1906. máj. 28. Nádudvar, családi sírbolt) földbirtokos, vármegyei bizottsági tag, Orosz Mária (†1916. szept. 27. Nádudvar. Temetés: 1916. szept. 29. Nádudvar, családi sírbolt). Szülei: Ludány László (†1950. febr. 26. Debrecen. Temetés: 1950. febr. 28. Debrecen, Köztemető) orvos-ezredes, Móczár Eta [Etelka]. Édesapja testvérei: Ludány Béla, Ludány Géza (†1931. ápr. 13. Debrecen. Temetés: 1931. ápr. 14. Nádudvar, családi sírbolt) árvaházi ülnök, Ludány Lajos, dr. Ludány Miklós és Bodrogi Lászlóné Ludány Mária. F: Tomits Gabriella orvos. Leánya: Ludány Andrea (1942–) orvos, kandidátus, egyetemi tanár és Ludány Zsuzsanna orvos.

Iskola

A debreceni reálgimnáziumban éretts. (1925), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen általános orvosi okl. (1932), a kísérleti kórtan tárgykörből magántanári képesítést szerzett (1938), az orvostudományok kandidátusa (addigi tevékenységéért, 1952), doktora (életművéért, védés nélkül, 1973).

Életút

A debreceni Tisza István Tudományegyetem Élettani Intézete gyakornoka (1928–1932), egy. tanársegéde (1932–1934), a tihanyi Biológiai Kutató Intézet ÁDOB-gyakornoka (1934–1935), a genti egyetem Gyógyszertani Intézetének vendégkutatója (1935). A Pázmány Péter Tudományegyetem Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézete egy. tanársegéde (1935–1936), egy. adjunktusa (1936–1940) és magántanára (1938–1940). A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Élettani Intézete ny. rk. (1940–1945), ny. r. tanára (1945–1947) és az Intézet igazgatója (1940–1947), a marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem Élettani Tanszéke ny. r. tanára és a Tanszék vezetője (1947–1948). A Pázmány Péter Tudományegyetem, ill. a BOTE II. sz. Sebészeti Klinika ny. r. tanára és a Kísérleti Kutatólaboratórium alapító vezetője (1948–1950), rendelkezési állományba helyezték (1950). A BOTE, ill. a SOTE Kórélettani Intézete intézeti tanára (1951–1952), egy. docense (1952–1960), a II. sz. Sebészeti Klinika egy. docense (1960–1970), nyugdíjas tud. tanácsadója (1970-től).

A kísérletes sebészeti kutatások egyik magyarországi megteremtője, az alkalmazott és sebészeti vonatkozású élettani kutatások nemzetközileg is elismert kutatója, elsősorban a gyomor- és béltraktus élet- és kórtanával foglalkozott. Kokas Eszterrel (1903–1984) tisztázta a bélboholymozgás hormonális regulációját, vizsgálta mechanizmusát és felfedezte a bélnyálkahártyából híg sósavval extrahálható villikinin nevű hormont, amely kiváltja a bélbolyhok összehúzódásának fiziológiás ingerét. Alapvetően új eredményeket ért el a természetes, aspecifikus immunitás neurohormonális szabályozásának feltárása terén.

Emlékezet

Debrecenben született, Budapesten és Kolozsvárott, majd ismét Budapesten élt és tevékenykedett. A fővárosban hunyt el, hamvasztás utáni búcsúztatása a Farkasréti Temetőben volt. Hamvait Debrecenben helyezték örök nyugovóra (1981. szept.-ben).

Elismertség

A Magyar Élettani Társaság alapító tagja (1931-től), a Magyar Mikrobiológiai Társaság (1956-tól), a Magyar Farmakológiai Társaság (1967-től) és a Magyar Sebész Társaság tagja (1967-től).

A Réunion des Physiologistes (1936-tól) és a Reticuloendothelial Society tagja (1966-tól).

Elismerés

Heim Pál-pályadíj (1936).

Főbb művei

F. m.: Untersuchungen über die Bewegung der Darinzotte. Kokas Eszterrel. (Pflüger’s Archiv, 1930)
Die hormonale Regelung der Darmzottenbewegung. Kokas Eszterrel. (Pflüger's Archiv, 1933)
Der Einfluss der Milz auf den Bilirubingehalt des Blutserums. Versuche über die Wirkung von Milzextirpation, Milzkontraktion, Anämie und Asphyxie. Verzár Frigyessel. (Biochemische Zeitschrift, 1933)
A fűszerek hatása a bélboholyműködésre s a glykose felszívódásra. Kokas Eszterrel. (Orvosi Hetilap, 1933. 29.)
Villikinin az emberi bélnyálkahártyában. (Orvosi Hetilap, 1935. 17.)
The Effect of Activation of Villikininon the Glucose Absorption from the Intestine. Kokas Eszterrel. (International Journal of Experimental Physiology, 1938)
A bélboholymozgás hormonális regulatiója. (Orvosképzés, 1939)
A vérnyomás reflectoricus önszabályozása. (Orvosképzés, 1940)
Intraduodenalis sósavbevitel hatása a serum baktericidájára. Goreczky Lászlóval. (Magyar Orvosi Archivum, 1943)
Splanchnicus-ingerlés hatása a glycosefelszívódásra a bélből. Cservény Józseffel és Dsokebin Lajossal. – Intravénásan adaott CaCl hatása a cukorfelszívódásra a bélből. Cservény Józseffel és Sütő-Nagy Gyulával. – A nyelés hatása az electrocardiogrammra. (Magyar Orvosi Archivum, 1944)
Érzőideg ingerlésének – (fájdalom)hatása a serum phagocytosisára. Réczey Jenővel és Vajda Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1950. 14.)
Vérvesztés hatása a vérsavó phagocytosist serkentő képességére. Hüttl Tivadarral és Vajda Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1950. 24.)
Fájdalominger hatása a glykose felszívódására a bélből. (Kísérletes Orvostudomány, 1952)
Csarnokvíz hatása a leukocyták baktérium phagocytosisára. (Magyar Szemészet, 1952)
Cortison und die Leukocytenphagocytose. (Expeientia, 1953)
Die Wirkung von verfütterten Knochenpulver auf die Kallusbildung bei Versuchstieren. (Acta Morphologica, 1953)
Aminosavak hatása a leukocyták baktérium phagocytosisára. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1953. 8.)
A vegetatív idegtevékenység és a plazma ascorbinsav-tartalma. (Kísérletes Orvostudomány, 1954)
Hypotermia hatása a vérnyomás reflektoros önszabályozására. – LPF gyulladási faktor hatása a thrombocyták számára. (Orvosi Hetilap, 1954)
A kísérletes orvostudomány módszerei. I–III. köt. Többekkel. (Bp., 1954–1958)
Der hyaluronsäuregehalt und die Hyalurionidase Aktivität der Leukocyten. (Experientia, 1955)
Cortison hatása a leukocyták kivándorlására és azok baktérium phagocytosisára. – Cortison és ACTH hatása a bélből történő cukorfelszívódásra. – Akut vérvesztés hatása a serum baktericid tulajdonságára. – Novocain hatása a fehérvérsejtek baktérium phagocytosisára. (Kísérletes Orvostudomány, 1955)
Die Gerinnungsfähifkeit des Depotblutes der Milz. – Wirkung des Cortisons und des ACTH auf die Bakterienphagocytose der Leukocyten. Többekkel. (Acta Physiologica, 1955)
Fájdalominger hatása a vérplazma histamin tartalmára. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1955. 15.)
Largactil hatása a fehérvérsejtek baktérium fagocitózisára. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1955. 40.)
Cortison és ACTH hatása nyulak trombocytaszámára. Horvárh Gabriellával. – Szimpatikus izgalom hatása a vérsavó komplement tartalmára. Hittner Imrével és Vajda Gyulával. (Kísérletes Orvostudomány, 1956)
Hipertermia hatása a vérnyomás reflektoros önszabályozására. (MTA Orvostudományok Osztálya Közleményei, 1957)
Vizsgálatok a hipoxiás liquor-nyomásnövekedés patomechanizmusára. – Hipotermia és farmakológiás hibernatio hatása a hipoxiás liquornyomás növekedésére. Csalay Lászlóval és Orthmayer Alajossal. – Újabb vizsgálatok a serum baktericid hatása és a vegetatív idegtevékenység közti összefüggésről. Goreczky Lászlóval és Vajda Gyulával. (Kísérletes Orvostudomány, 1958)
Novocain és a hypophysis mellékvesekéreg-rendszer. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1957. 37.)
Reserpin és a bél mikromotilitása. (Orvosi Hetilap, 1958)
Die Wirkung von 5-Hydrotryptamin auf die Leukocytenphagocytose. – Weitere Untersuchungen über die Wirkung von Reserpin auf die Darmzottenbewegung. Gáti Tiborral és Szabó H.-val. (Acta Physiologica, 1958)
Reserpin és a bél mikromotilitása. Gáti Tiborral és Hideg Jánossal. (Orvosi Hetilap, 1958. 47.)
Prednisolon Na-Succinat auf die Phagocytose der Leukocyten. (Experientia, 1959)
A gyulladás dinamikája. (Honvédorvos, 1959)
Duodenumsäuerung und Darmschleimhautempfindlichkeit. Gáti Tiborral. Duodenumsäuerung und Leukozytenphagocytose. Vajda Gyulával. Weitere Untersuchungen über den Stoffwechsel und die Phagocytose der Leukozyten. Többekkel. (Acta Physiologica, 1959)
The Inflammatory „Leucopenic Factors“ [Menkin] and the Phagocytosis of Leukocytes. Többekkel. (Acta Physiologica, 1960)
Duodenum-savanyodás kiváltotta szervezeti regulatiókról. (Orvosi Hetilap, 1960. 7.)
Untersuchungen über die weissen Blutzellen im Depotblut der Milz. (Acta Physiologica, 1961)
Bradykinin és leukocita-fagocitózis. Bertha Ilonával és Vajda Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1964. 43.)
Omentectomia hatása az erythrophagocytosisra. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1966. 12.)
Intravénásan alkalmazott glycocorticoidok hatása a leukociták baktérium fagocitózisára. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1966. 24.)
Bradykinin és a bélboholymozgás. Ihász Mihállyal és Karika Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1967. 24.)
Laser-besugárzás hatása a leukociták baktérium-fagocitózisára. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1967. 33.)
Endotoxin shock hatása a bélboholymozgásra. Ihász Mihállyal és Karika Gyulával. (Orvosi Hetilap, 1968. 25.)
Exsudatum és a bélboholymozgás. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1968. 40.).

 

F. m.: írásai a Magyar Biológiai Kutató Intézet II. Osztálya Munkáiban: A Balaton vizének vezetőképessége. – Fotometriás mérések a Balaton vizében. – A rák ideg- és izomműködési áramai. – Állandó ingerre bekövetkező tartóskontrakciókról. (1928)
A rák elektrokardiogrammja. – Vízinövények hatása a balatonvíz és mesterséges bikarbonát oldatok vezetőképességére. (1930)
Villikinire vonatkozó összehasonlító élettani vizsgálatok. Kokas Eszterrel. (1934)
Epe és epealkatrészek hatása a léptérfogatra. (1936).

 

 

F. m.: írásai az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztálya Értesítőjéből: Vestibularis inger hatása a serum phagocytosist serkentő képességére. Hadnagy Csabával és Szathmáry Zoltánnal. (1944)
Bélboholymozgás és a capillaris vérkeringés. Obál Ferenccel. – Psychikus izgalom hatása a serum phagocytosist serkentő képességére. Hadnagy Csabával és Zsirai Kálmánnal. – Intraduodenalis sósavinjectio hatása a reticuloendothelialis rendszer festékhalmozó működésére. Kelemen Lászlóval és Obál Ferenccel. – Duodenum-savanyodás hatása a vörösvérsejtek süllyedésére. Hadnagy Csabával. (1945)

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Népszabadság, 1981. aug. 27.–Magyar Nemzet, 1981. aug. 28.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2018

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője