Madaras Éva
Madaras Éva

2023. december 8. Péntek

Madaras Éva

történész

Születési adatok

1938. november 16.

Ratosnya, Maros-Torda vármegye

Halálozási adatok

1990. február 26.

Debrecen


Család

Sz: Madaras István (†) raktáros, majd MÁV-pénztáros, Károly Mária (†) szakács, a záhonyi MÁV üzemi konyha főszakácsa. Öten voltak testvérek.

Iskola

A Nyíregyházi Állami Tanítóképző Intézetben éretts. és tanítói okl. (1957), a KLTE BTK-n történelem–magyar szakos középiskolai tanári és népművelői okl. szerzett (1962), doktorált (1964), a történelemtudomány kandidátusa (1985).

Életút

A KLTE, ill. a Debreceni Egyetem BTK Egyetemes Történeti Tanszéke gyakornoka (1962. júl. 1.–1963. jún. 30.), tanársegéde (1963. júl. 1.–1970. jún. 30.), egy. adjunktusa (1970. júl. 1.–1984. jún. 30.), az Új és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék egy. adjunktusa (1984. júl. 1.–1986. jún. 30.), egy. docense (1987. júl. 1.–1990. febr. 26.).

Újkori és legújabb kori egyetemes történettel, az Osztrák–Magyar Monarchia, ill. Ausztria belpolitikájával, ideológiatörténettel, Edmund Steinacker (= Steinacker Ödön, 1839–1929) munkásságával foglalkozott. Jelentős eredményeket ért el a magyarországi németség dualizmuskori politikai mozgalmainak feltárása terén, majd az elsők között vizsgálta az osztrák keresztényszocialista mozgalom történetét. Részt vett azokban a kutatásokban, amelyek Magyarország II. világháborús szerepét vizsgálták a nyugatnémet és az angolszász polgári történeti- és memoárirodalomban.

Főbb művei

F. m.: A magyarországi németség politikai mozgalmairól, különös tekintettel Edmund Steinacker szerepére. 1868–1918. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1964)
Edmund Steinacker tevékenysége a magyarországi németség nemzeti öntudatának felébresztése érdekében a 19. század utolsó harmadában. (Egyetemes történeti tanulmányok. Debrecen, 1964
németül: Die Tätigkeit Edmund Steinackers zur Hebung des nationalen Selbstbewustseins des ungarländischen Deutschtums in letzten Drittel des 19. Jahrhunderts. Acta Universitatis Debreceniensis, 1964)
Adalékok a vajdasági németség politikai történetéhez. 1918. okt.–1919. aug. (Egyetemes történeti tanulmányok. Debrecen, 1966)
A francia forradalom dokumentumai. (Szabolcs-Szatmári Szemle, 1969)
Az osztrák keresztényszocializmus előtörténetéből: Karl Freiherr von Vogelsang. (Egyetemes történeti tanulmányok. Debrecen, 1970)
A nyugatnémet történeti- és memoárirodalom Magyarország második világháborús szerepéről. Tokody Gyulával. (Huszonöt év történetéből. Tanulmányok Magyarország felszabadulásának évfordulójára. Szerk. Taraszenko, Vaszilij Akimovics és Tokody Gyula. Debrecen, 1970
oroszul: Kijev, 1972)
Az osztrák keresztényszociálisok a proletariátus megnyeréséért. (Történelmi Szemle, 1974)
Pápa, püspökök, politikusok. A kereszényszociális tömegpárt kialakulása Ausztriában. (Világosság, 1974)
Az osztrák keresztényszociálisok reformprogramjai a párttá alakulás kezdetén. 1889–1892. (Egyetemes történeti tanulmányok. Debrecen, 1975)
Az Osztrák Néppárt történetéből. 1945–1956. (Tudományos szocializmus füzetek. 38. Bp., 1976)
Die Rolle Ungarns in zweiten Weltkrieg in der bürgerlichen französischen, englisch-amerikanischen und BRD-Geschichtsschreibung. Niederhauser Emillel és Tokody Gyulával. (Ungarn in zweiten Weltkrieg. Berlin, 1978)
Az Österreichische Volkspartei. 1945–1960. (A kereszténydemokrácia Nyugat-Európában. 1944–1958. Szerk. Gergely Jenő. Bp., 1980)
Lueger és az osztrák keresztényszociálisok megítélése a magyar polgári sajtóban. 1895–1897. (Acta Universitatis Debreceniensis, 1980)
Az osztrák keresztényszocializmus historiográfiájából. (Egyetemes történeti tanulmányok. Debrecen, 1982)
A modernizálódás kérdései Kelet-Európában. Beszámoló a szigetvári tudományos ülésről. (Történelmi Szemle, 1982)
Der Nachklang der Wiener Bürgermeisterkriese in den Jahren 1895–1897. (Das Parteienwesen Österreich–Ungarns. Beiträge der dritten Wissenschaftlichen Tagung der Ungarisch–Österreichischen Historikerkommission. Budapest, 1983. jún. Szerk. Erdődy Gábor. Bp., 1987)
Az osztrák keresztényszociális mozgalom megjelenése és társadalmi-politikai szerepe a pártalakulás évtizedében. 1887–1897. Kand. értek. is. (Bp., 1989
megjelent: Egyetemes történeti tanulmányok. 19. Debrecen, 1989)
Az osztrák keresztényszocializmus első évtizedének historiográfiájához. (Egyetemes történeti tanulmányok. Debrecen, 1989)
Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. Vál., szerk. Papp Imrével. (Történelmi figyelő. 2. Debrecen, 1991)
Das geistig-kulturelle Leben in Wien und Budapest um die Jahrhundertwende. (Német Filológiai Tanulmányok, 1991).

Irodalom

Irod.: Halálhír. (Magyar Nemzet, 1990. márc. 26.).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője