Maday Pál
Maday Pál

2021. október 27. Szerda

Maday Pál

jogász, történész

Névváltozatok

Madai Pál 

Születési adatok

1914. november 8.

Debrecen

Halálozási adatok

1992. október 20.

Szeged


Család

Sz: Madai Pál (1883. okt. 1. Hajdúhadház–1967. febr. 7. Debrecen. Temetés: 1967. febr. 14. Debrecen, Köztemető) középiskolai tanár, a debreceni gyakorlógimnázium igazgatója, tanügyi főtanácsos; tokaji Oláh Ilona. Testvére: Kristóf Jánosné Madai Ilona tanítónő, Gyarmathi (Lakner) Lászlóné Madai Piroska tanítónő és Madai Zsolt orvos. F: Elek Márta tanítónő.

Hét gyermeke: Maday Lilla (1942–), Maday Enikő (1943–), Maday Emese (1944–), Maday Tünde (1949–), Maday Emőke (1951–), Maday Márta (1952–) és Maday László (1954–).

Iskola

A debreceni Tisza István Tudományegyetemen állam- és jogtudományi doktori okl. szerzett (1937), az állam- és jogtudományok kandidátusa (1963).

Életút

Debrecen város műszaki ügyosztályának ÁDOB-gyakornoka (1937–1940), a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium (VKM) tanügyi segédtitkára (1940–1945). A Kecskeméti Jogakadémia előadó tanára (1939–1946), a Jogbölcseleti Tanszék tanszékvezető r. tanára és az Akadémia dékánhelyettese, egyúttal az Alkotmányjogi Tanszék, ill. a Statisztika Tanszék vezetője (1946–1949). A Debreceni Mezőgazdasági Főiskola Jogi Tanszékének vezetője (1945–1946). A Szegedi Tudományegyetem ÁJTK intézeti tanára (1949–1950), kényszernyugdíjazták (1950). A Szegedi Közgazdasági Középiskola (1952), a békéscsabai Rózsa Ferenc Fiúgimnázium tanára (1952–1956), a Hazafias Népfront (HNF) Békés megyei titkára (1957).

A Szegedi Tudományegyetem, ill. a JATE ÁJTK Jogtörténeti Tanszéke tanszékvezető egy. docense (1957–1965) és a Kar dékánhelyettese (1958–1960), egyúttal a Pécsi Tudományegyetem Jogtörténeti Tanszékének a vezetője (1957–1958).

Jogtörténettel, az alföldi mezővárosok jogviszonyával, Békés megye, elsősorban Orosháza és Szarvas helytörténetével, a magyar irodalom- és művelődéstörténet Békés megyei emlékeivel foglalkozott. Feldolgozta Békés megye városainak és községeinek történetét.

Elismertség

A Magyar Jogász Szövetség alapító elnöke.

Az Országos Gárdonyi Társaság, a Katona József Társaság és a Petőfi Társaság tagja.

Szerkesztés

A Körös Népe c. könyvsorozat (1957–1963) és a Békési Üzenet c. folyóirat szerkesztője.

Főbb művei

F. m.: Az állam személyiségének tana. (Debrecen, 1935)
A társadalmi lét törvényszerűsége. Egy. doktori értek. (Debrecen, 1939)
Jogalkotás és jogalkalmazás. (Bp., 1940)
A jogi nevelésről. (Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Népművelés, 1940 és külön: Szolnok, 1942)
Tüzek útján. Versek. (Kecskemét, 1943)
Általános állam- és jogelmélet. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Kecskemét, 1948)
Magyar alkotmányjog. I–II. köt. Főisk. jegyz. (Kecskemét, 1948)
A Békés megyei jakobinusok pere. 3 táblával. (Körös népe. Történelmi és néprajzi antológia. I. köt. Békéscsaba, 1956)
Anonymus Körösközre vonatkozó adatai a Gesta Hungarorumban. (Körös népe. Történelmi és néprajzi antológia. II. köt. Békéscsaba, 1957)
Az 1735. évi békésszentandrási parasztfelkelés. (Békés megyei népszerű-történelmi ismeretterjesztő sorozat. 1. Békéscsaba, 1957
2. kiad. 1961)
Árendás jobbágyok szerződésformulái a mindszent-ányási uradalomban. (Jogi tanulmányok Buza László egyetemi tanár, akadémikus, oktatói működésének 50. évfordulójára. Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1958)
Békés megye városainak és községeinek története a legrégibb időktől 1955-ig. I–II. köt. 15 táblával. (A Békés megyei Tanács kiadványa. Békéscsaba, 1960)
Szarvas község a Tanácsköztársaság idején. 4 táblával. (A Szarvas Községi Tanács VB kiadványa. Szarvas, 1960)
Szarvas mezőváros jogéletének néhány főbb vonása. Kand. értek. (Szeged, 1961)
A gyulai uradalom polgári perrendtartása 1792-ből. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1961 és külön: Szeged, 1961)
Szarvas története. Monográfia. 25 táblával. (Szarvas, 1962)
Az endrődi csendőrsortűz 1935-ben. (Körös népe. Történelmi és néprajzi antológia. III. köt. Békéscsaba, 1962)
Falusi tisztségviselők hivatali esküje a gyulai irodalomban. (Acta Universitatis Szegediensis. Acta Juridica et Politica, 1963)
Magyar állam- és jogtörténet. I–II. köt. Buzás Józseffel, Csizmadia Andorral, Kovács Kálmánnal. Egy. tankönyv. (Bp., 1968–1970).

Irodalom

Irod.: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019