Madzsar Imre
Madzsar Imre

2024. július 20. Szombat

Madzsar Imre

történész

Születési adatok

1878. február 1.

Nagykároly, Szatmár vármegye

Halálozási adatok

1946. augusztus 3.

Budapest


Iskola

Az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1938. máj. 6.).

Életút

Testvére Madzsar József (1876-1940) politikus, orvos. - A bp.-i tudományegyetemen - az Eötvös Collegium tagjaként - bölcsészdoktori és történelem-latin szakos tanári okl. (1900), az Árpádok korának története és forrásai, valamint a történelemfilozófia tárgykörökben magántanári képesítést szerzett (1920), az MTA tagja (l.: 1925. máj. 7.; r.: 1938. máj. 6.). - A bp.-i I. ker.-i áll. gimn. r. tanára (1900-1924), c. ig.-ja (1924-től), c. tanker. főig. (1926-tól). Az Orsz. Közoktatási Tanács titkára és tankönyvügyi biz. ügyvezető alelnöke (1924-1935), egyúttal az Eötvös Collegiumban a történelem szakvezető tanára (1913- 1938). A Pázmány Péter Tudományegyetem magántanára (1920-1932), c. ny. rk. tanára (1932-1946).Középkori m. történelemmel, elsősorban az Árpád-kori m. történelem forrásaival, történetfilozófiai és oktatástörténeti kérdésekkel fogl. Pedagógiai tanulmányaiban elsősorban az írás és olvasás problémáit vizsgálta.

Főbb művei

F. m.: Adatok Forgách Ferenc kortörténelmének kritikájához. Nagybánya,1900
Maprecht Károly történelemelmélete. Századok 1908
Egyének és tömegek a történelemben. Századok 1909
Történet, történettanítás és szociológia. Budapest,1910
A történettanítás reformja. Budapest,1913
A Königsbergi Szójegyzék. Magyar Nyelv 1916
Az elemi oktatás fõvárosunkban a török kiűzése után. Századok h.n.,1925
A II. Géza korabeli névtelen. In: Értekezések a Történeti Tudományok Körébõl Budapest,1926
FáradiVörös Ignác visszaemlékezései az 1778-1822. évekrõl. Budapest,1927
Térszemlélet és idõérzés a babilóniai kultúrában. Budapesti Szemle 1930
Térszemlélet és idõérzés a babilóniai kultúrában. 1931
Szent Imre herceg legendája. Századok 1931
Idõõhatár és térhatár. Budapesti Szemle 1931
A világtörténet korszakai. Budapest,1932
Írás, nyelv, beszéd. Magyar Paedagogia 1973
Scriptores Rerum Hungaricarum. Budapest,
Scriptores Rerum Hungaricarum. Budapest,1999
A szemléletesség az elméletben és a gyakorlatban. Magyar Paedagogia 1938
Szent István törvényei és az úgynevezett symmachusi hamisítványok. In: Szent István Emlékkönyv Budapest,1938
Történelem és emlékezet. Athenaeum h.n.,1940
A történetírás természetérõl. Századokh.n.,1941.

Irodalom

Irod.: Kornis Gyula:Történelmi ismeretkritika és forráskritika. M. I. In: Tudós fejek Budapest,1942
Domanovszky Sándor:M. I. Századok h.n.,é.n.

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője