Mailáth György
Mailáth György

2021. szeptember 16. Csütörtök

Mailáth György, id., székhelyi gr.

nagybirtokos, országbíró, főispán

Születési adatok

1786. április 22.

Zavar, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1861. április 11.

Bécs


Család

Sz: Mailáth György (1752–1821) politikus, Tolna vm. főispánja, hrabovai Hrabovszky Klára. Fia: Mailáth György (1818–1883) nagybirtokos, országbíró, főispán, az MTA tagja.

Iskola

Tanulmányait a pesti tudományegyetemen végezte. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).

Életút

Pozsony vm. aljegyzője (1809–1810), főjegyzője (1811–1814), alispánja (1814–1822). Hont vm. főispánja (1828–1843). Pozsony vm. országgyűlési követe (1811–1836); helytartótanácsos (1821–1822), ítélőmester, a kir. tábla ülnöke, majd udvari tanácsos a magyar kancellárián (1822–1825), mint kir. személynök az alsótábla elnöke (1825), államtanácsos (1831–1839). Országbíró (1839. ápr. 4.–1848. márc. 15.), a Felsőház elnöke (1848). A forradalom és szabadságharc idején V. Ferdinánd királyi helytartóvá nevezte ki (1848. szept.), majd ő vezette a hg. Windisch-Grätz osztrák főparancsnokhoz küldött országgyűlési békedelegációt (1848. dec.), később Windisch-Grätz megbízta az igazságügy-miniszteri teendők ellátásával (1849. jan.). Ezután visszavonult a politikai élettől. Jelentős szerepet vállalt a Magyar Tudós Társaság megalapításában (1825).

Elismerés

A Szent István-rend nagykeresztese (1845).

Irodalom

Irod.: Lonovics József: Emlékbeszéd id. M. Gy. felett. (MTA Évkönyve. 10. köt. Pest, 1863).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013