Mailáth György
Mailáth György

2022. augusztus 12. Péntek

Mailáth György, id., székhelyi gr.

nagybirtokos, országbíró, főispán

Születési adatok

1786. április 22.

Zavar, Pozsony vármegye

Halálozási adatok

1861. április 11.

Bécs


Család

Sz: Mailáth György (1752–1821) politikus, Tolna vm. főispánja, hrabovai Hrabovszky Klára. Fia: Mailáth György (1818–1883) nagybirtokos, országbíró, főispán, az MTA tagja.

Iskola

Tanulmányait a pesti tudományegyetemen végezte. Az MTA tagja (ig.: 1830. nov. 17.).

Életút

Pozsony vm. aljegyzője (1809–1810), főjegyzője (1811–1814), alispánja (1814–1822). Hont vm. főispánja (1828–1843). Pozsony vm. országgyűlési követe (1811–1836); helytartótanácsos (1821–1822), ítélőmester, a kir. tábla ülnöke, majd udvari tanácsos a magyar kancellárián (1822–1825), mint kir. személynök az alsótábla elnöke (1825), államtanácsos (1831–1839). Országbíró (1839. ápr. 4.–1848. márc. 15.), a Felsőház elnöke (1848). A forradalom és szabadságharc idején V. Ferdinánd királyi helytartóvá nevezte ki (1848. szept.), majd ő vezette a hg. Windisch-Grätz osztrák főparancsnokhoz küldött országgyűlési békedelegációt (1848. dec.), később Windisch-Grätz megbízta az igazságügy-miniszteri teendők ellátásával (1849. jan.). Ezután visszavonult a politikai élettől. Jelentős szerepet vállalt a Magyar Tudós Társaság megalapításában (1825).

Elismerés

A Szent István-rend nagykeresztese (1845).

Irodalom

Irod.: Lonovics József: Emlékbeszéd id. M. Gy. felett. (MTA Évkönyve. 10. köt. Pest, 1863).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője