Major Sándor
Major Sándor

2021. október 18. Hétfő

Major Sándor

állatorvos, honvéd tábornok

Születési adatok

1890. április 13.

Sárvár, Vas vármegye

Halálozási adatok

1964. november 12.

Budapest

Temetési adatok

1964. november 16.

Budapest

Rákoskeresztúr


Család

Régi evangélikus családból származott. Sz: Major Sándor szitásmester, Bundschuch Erzsébet. F: 1918-tól Prelich Ilona.

Iskola

Elemi iskoláit Sárvárott végezte, a soproni evangélilus líceumban – Manninger Rezső osztálytársaként – éretts. (1908), honvéd állatorvos ösztöndíjasként az Állatorvosi Főiskolán állatorvosi okl. szerzett és hadnaggyá avatták a m. kir. 1. honvéd huszárezredhez (1912), állatorvos-doktori okl. (1916), a hátasló alkata tárgykörben magántanári képesítést szerzett (1935).

 

Alállatorvos (1912. okt. 1-jétől), állatorvos (1916. máj. 1-jétől), főállatorvos (1919. nov. 1-jétől), törzsállatorvos (= állatorvos-őrnagy, 1929. máj. 1-jétől), főtörzsállatorvos (= állatorvos-alezredes, II. oszt. 1935. nov. 1-jétől; = állatorvos-ezredes, I. oszt. 1940. szept. 1-jétől), állatorvos vezérőrnagy (1943. aug. 1-jétől).

Életút

Az Állatorvosi Főiskola Belgyógyászati Klinikáján Marek József tanársegéde (1913–1914), a m. kir. 8. honvéd huszárezred állatorvosa (1914–1916), főállatorvosa (1916–1918), a m. kir. Állami Bakteriológiai Intézet főállatorvosa (1918. jan. 15.–1918. nov. 15.), a Honvédelmi Minisztérium (HM) II. Osztályának előadója (1918–1921). A Honvéd Ludovika Akadémia vezető állatorvosa (1921. máj. 1.–1941. aug. 1.), a honvédségi lóvásárlő bizottság állatorvosa (1941–1942). A 2. hadsereg vezető állatorvosa (1942. ápr. 14.–1942. dec. 24.), az I. hadtest vezető állatorvosa (1943. febr. 1.–1943. aug. 1.), a honvéd állatorvosi tiszti kar főnöke (1943. aug. 1.–1945. márc. 31.). A Szálasi-kormány, hatalomra jutása után elrendelte a honvéd ösztöndíjas állatorvos hallgatók Nyugatra telepítését. Major Sándor állatorvos vezérőrnagy igazolással látta el valamennyi hallgatót, ezzel ideiglenesen sikerült megállítania elhurcoltatásukat (1944. okt. 12-én).

 

Csörötneken, Szentgotthárd mellett, orosz fogságba esett, Focsani-ban (1945. márc. 29.), majd a Moszkva környéki krasznodarszki ún. tábornoki fogolytáborba került (eljárást nem indítottak ellen; 1948. júl. 24-én hazatérhetett). A Honvédelmi Minisztérium korábbi rendfokozatát igazolta, de elbocsátották (1949). A dióspusztai ménes állatorvosa (1949–1952), egy tömeges vetéléssel kapcsolatban felmerült szabotázs gyanúja miatt lemondatták, Budapesten „piaci” állatorvos (1952–1955).

Kutatóként hippológiával, a katonalovak anatómiájával, katonai állategészségüggyel foglalkozott.

Emlékezet

Sárvárott született, Budapesten élt és tevékenykedett, Soroksáron lakott (lakcíme: Kölcsey utca 2.). Budapesten hunyt el, a Rákoskeresztúri Új Köztemetőben nyugszik. 2000-ben, ismeretlen helyről előkerült zubbonya, egyéb apróbb tárgyaival együtt. A restaurált katonai állatorvosi zubbony az eredeti rendfokozati jelzéssel rendkívül ritka, különösen értékes.

Főbb művei

F. m.: A pata mechanizmusáról. (Állatorvosi Lapok, 1911)
Miért nem mutatható ki néha az epefesték icterusos lovak vizeletéből? Állatorvos-doktori értek. is. (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 1916 németül is)
Adatok és észleletek a havivakságról. (Közlemények az összehasonlító élet- és kórtan köréből, 1928)
A magyar ló. (Búvár, 1937).

Irodalom

Irod.: M. S. állatorvos vezérőrnagy, a honvéd állatorvosi tisztikar főnöke. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1944. 7.)
Halálhír. (Magyar Állatorvosok Lapja, 1964. 12.)
Szakály Sándor: A magyar katonai felsővezetés. 1938–1945. Lexikon és adattár. (Bp., 2001)
Perlaki Emil: M. S., m. kir állatorvos vezérőrnagy, egyetemi magántanár. (Magyar Állatorvosok Lapja, 2002)
Mészáros M. János: Az állatorvosképzés 1818-tól 2004-ig elhunyt tanárainak és előadóinak sírjai. (Bp., 2007)
Perlaki Emil: Honvéd állatorvosok a kiegyezéstől napjainkig. I–III. köt. (Bp., 2008).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu 2019