Mari Albert
Mari Albert

2022. augusztus 12. Péntek

Mari Albert

fogorvos

Születési adatok

1942. június 4.

Szeged

Halálozási adatok

2013. február 24.

Budapest

Temetési adatok

2013. március 23.

Szeged


Család

Sz: Mari Béla MÁV-tiszt, Pollich Anna. F: Vecsernyés Aranka. Három gyermekük született.

Iskola

Szegeden éretts. (1960), a SZOTE-n általános orvosi okl. szerzett (1966), fog- és szájbetegségekből szakorvosi vizsgát tett (1969), az orvostudományok kandidátusa (1983), habilitált (1993). Az MLEE általános tagozatán végzett (1973).

Életút

A SZOTE, ill. a Szegedi Tudományegyetem Fogászati és Szájsebészeti Klinika gyakornoka (1967–1968), klinikai orvosa (1968–1973), egy. tanársegéde (1973–1981), egy. adjunktusa (1982–1984), tanszékvezető és klinikaigazgató egy. tanára (docensi kinevezés nélkül, 1984. júl. 1.–2001. dec. 31.). A SZOTE klinikai rektorhelyettese (1991–1993). A Tübingeni Egyetemen járt hosszabb tanulmányúton (1978–1980), majd az Ulmi Egyetem vendégprofesszora (1992 és 1994). Kárieszkutatással, fogpótlástannal, fej-nyaksebészettel, gerosztomatológiával és gnatológiával foglalkozott. Alapvetően új eredményeket ért el a fogszuvasodás, a parodontopátiák, az ún. preblasztomás és blasztomás állapotok, ill. betegségek magyarországi etiológiai és epidemiológiai vizsgálata terén. Elsők között végezte el közel 50 településen a népélelmezésben fontos szerepet játszó, Magyarországon fogyasztott élelmiszerek fluoridtartalmának elemzését, vizsgálta az összefüggést a települések ivóvizének fluortartalma és az ott elfogyasztott élelmiszerek fluortartalma között. További kutatási területei: amalgámtömések hibáinak vizsgálata; az állkapocshiány-pótlás műtéti megoldásai és állkapocsdaganatok sebészete; fej-nyakdaganatos betegek rehabilitációja; szájüregi daganatok mikroflórája stb.

Elismertség

A Szegedi Akadémiai Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Fogászati és Szájsebészeti Munkabizottságának elnöke (1994–2002). A Magyar Fogorvosok Egyesülete vezetőségi tagja (1982-től), alelnöke (1991-től). A Sztomatológiai Szakmai Kollégium tagja (1989-től).

Elismerés

Árkövy József-emlékérem (1993).

Főbb művei

F. m.: Alsó-felső teljes protézis készítése szűkszájúság esetén. (Fogorvosi Szemle, 1970)
A fogszuvasodás megelőzése az asztalisó fluordúsítása útján Deszken. VIII–XI. (Fogorvosi Szemle, 1973–1975)
A tuberculum alveolare mandibulae prothetica felhasználásának lehetőségei. Prágai Gézával. (Fogorvosi Szemle, 1975)
Az állkapocsgumó lemezes pótlás céljaira való felhasználásának szükségszerűsége és laboratóriumi vonatkozásai. Prágai Gézával. (Fogtechnikai Szemle, 1975)
Szájüregi felsőállcsont-defectus zárása „nyelvlebennyel.” Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1976)
Adatok a teljes alsó kivehető fogpótlás alaplemezének kialakításához a lingvális oldal disztális részén. Prágai Gézával. (Fogtechnikai Szemle, 1977)
Labiálisan készített kapoccsal – dajkakapoccsal – elért eredmények. Prágai Gézával. (Fogtechnikai Szemle, 1979)
Relation between the Fluorine Content of Drinking Water and Bakery Products. Sugár Edittel, Tóth Károllyal. (Acta Stomatologica, 1981)
A kilogrammonkénti 350 mg F-t tartalmazó háztartási só fogyasztásának fogszuvasodást megelőző hatása. Többekkel. – Sütőipari termékek fluortartalma Magyarországon. Sugár Edittel, Tóth Károllyal. (Fogorvosi Szemle, 1982)
A Magyarországon fogyasztott élelmiszerek fluoridtartalma és ennek jelentősége a fogszuvasodás megelőzésében. Kand. értek. (Szeged, 1983)
A kilogrammonként 250 mg F-t tartalmazó háztartási só fogyasztásának fogszuvasodást megelőző hatása. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1983)
Anatomische Untersuchungen in retromolaren Gebiet des zahnlosen Unterkiefers. Prágai Gézával. (Deutsche Zahnärztliche Zeitung, 1983)
Approximális amalgám tömések hibáinak gyakorisága és hatása a fogágyra. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1985)
Másodosztályú tömések és csontveszteség. Többekkel. – Tapadásveszteség vizsgálata eltávolított fogak amalgámmal tömött és ép felszínein. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1987)
An Epidemiologic Study of Mandibular Dysfunction Dependence on Different Variables. Fazekas Andrással, Szentpétery Andrással. (Community Dentistry and Oral Epidemiology, 1987)
Bedeutung und Möglichkeiten der stomato-onkologischen Betreunung. (Gerostomatologie. Berlin, 1990
angolul: 1991
japánul: 1992)
Trapezius osteomusculocutan lebeny alkalmazása szájüregi rák műtéte utáni állkapocshiány azonnali pótlására. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1991. 44.)
Az állkapocshiány pótlása csípőcsontból vett vaszkularizált transzplantátummal. Többekkel. (Orvosi Hetilap, 1992. 29.)
Fej-nyakdaganatos betegek rehabilitációja, különös tekintettel a pszichés gondozásra. Többekkel. (Rehabilitáció, 1996)
Ajánlás a só fluordúsításának káriesz preventív célból történő magyarországi bevezetésére. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1997)
Microflora of Oral Malignant Tumour Surfaces. Többekkel. (Oral Diseases, 1997)
Microflora of Biofilms on Oral Carcinomata. Többekkel. (Journal of Dental Research, 1997)
In vitro Comparison of the Marginal Adaptation of Different Restoratives. Többekkel. (Journal of Dental Research, 1998)
Rosszindulatú szájüregi daganatfelszínek mikrobiológiai vizsgálata. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 1998)
Különböző esztétikus tömőanyagok széli zárásának változása hőkezelés hatására. Többekkel. – Különböző tömőanyagok széli zárásának in vitro összehasonlítása. 1–2. Többekkel. – Orofaciális tájék odontogén és nonodontogén gyulladásainak baktériumflórája. Többekkel. – Higiénia a fogászatban. 1–2. Gorzó Istvánnal, Vályi Péterrel. (Fogorvosi Szemle, 1999)
Implant-Prothetic Rehabilitation after Segmental Mandibulectomy and Bone Grafting. Többekkel. (Journal of Long-Term Effects of Medical Implants, 1999)
Inhibition of Microflora Associated with Oral Malignancy. Többekkel. (Oral Oncology. European Journal of Cancer, Part B, 2000)
Investigation and Inhibition of Microflora Associated with Implants in Oral Cancer Patients. Többekkel. (Journal of Dental Research, 2000)
Az ajak- és szájpadhasadékos betegek kariológiai, parodontológiai és orthodontiai vizsgálata. Többekkel. (Fogorvosi Szemle, 2001).

Irodalom

Irod.: Szegedi egyetemi almanach. 1921–1995. (Szeged, 1996)
Fontos emberek lexikona. (Bp., 2001).

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője