Marton Géza
Marton Géza

2024. július 14. Vasárnap

Marton Géza

jogász

Születési adatok

1880. március 9.

Lovasberény, Fejér vármegye

Halálozási adatok

1957. december 27.

Budapest


Család

Testvére Marton Lajos ref. teológus (1870–1935) és Marton Sándor (1868–1940) pedagógus, irodalomtörténész.

Iskola

A bp.-i (1898–1903), a párizsi tudományegyetemen tanult (1904–1905), Bp.-en jogtud. doktori okl. szerzett (1903), ügyvédi vizsgát tett (1907), a római jog tárgykörében magántanári képesítést szerzett (1913), az MTA tagja (l.: 1939. máj. 12.).

Életút

A máramarosszigeti ref. jogakad.-n (1907–1918), a kecskeméti ref. jogakad.-n a római jog r. tanára (1918–1921). A bp.-i tudományegyetem magántanára (1913–1921), a debreceni Tisza István Tudományegyetemen a római jog (1921–1925), a keres. és váltójog ny. r. tanára (1925–1937); közben az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1927–1928, 1936–1937). A Pázmány Péter Tudományegyetemen a római jog ny. r. tanára (1937–1950), tanszékvezető egy. tanára (1951–1957); közben az Állam- és Jogtud. Kar dékánja (1948–1949). – Polgári jogi felelősségtannal fogl., elsősorban a kártéri felelősség kutatásában ért el jelentős eredményeket. – Az ELTE ÁJTK tb. doktora (1957). – Munka Érdemrend (1954), Kossuth-díj (1957).

Főbb művei

F. m.: A bűncselekmény kriminológiai fogalma. (Székesfehérvár, 1907)
A furtum mint delictum privatum. (Debrecen, 1911)
A vagyon elleni deliktumok rendszere a büntetőtörvénykönyvben. (Bp., 1915)
Lopott és rablott dolgok fogalmának korlátozása a Büntetőkörvénykönyv javaslatában. (Bp., 1916)
A nemzetközi jog jogiságának kérdéséhez. (Bp., 1917)
A római magánjog elemeinek tankönyve. (Debrecen, 1922
6. kiad. 1947)
Felelősség custodiáért. (Bp., 1924)
Verschuldensprinzip, Verursachungsprinzip. (Debrecen–München, 1926)
Veszélyes üzem. (Bp., 1931)
Bonus paterfamilias. (Kecskemét, 1933)
Obligations de résultat et obligations de moyens. (Paris, 1935)
Les fondements de la responsabilité civile. (Paris, 1938)
Kártérítés. (Magyar magánjog. III. Bp., 1941)
A római magánjogi felelősségi tan válsága. Akad.-i székfoglaló. (Elhangzott: 1942. ápr. 13.)
Kártérítési kötelmek jogellenes magatartásból. (Magyar magánjog. IV. Bp., 1942)
Kártérítési jogunk legújabb fejleményei. (Jogtudományi Közlemények, 1954)
A római magánjog elemeinek tankönyve. Egy. tankönyv. (Bp., 1957
4. kiad. 1963)
Versuch eines einheitlichen Systems der zivilrechtlichen Haftung. (Archiv für civilistische Praxis, 1963)
A polgári jogi felelősség. Sajtó alá rend. Zlinszky János. (Bp., 1993).

Irodalom

Irod.: Szabó Imre: M. G. (Magyar Tudomány, 1958)
Kádár Miklós: M. G. (Felsőoktatási Szemle, 1958). Zlinszky János: M. G., a civilista. (Jogtudományi Közlemények, 1981)
Tanítványok M. G.-ról. Szerk. Hamza Gábor. Bibl.-val. (Bp., 1981)
Csehi Zoltán: A jogászképzés kérdései M. G. életművében. (Bp., 1990)
M. G. levelezéséből. Összeáll., ford. Szőnyi Viktor. (Bp., 1992)
Zlinszky János: Mit mond ma a Marton-rendszer? (Bírák Lapja, 1993)
Zlinszky János: M. G. (Magyar jogtudósok. I. Szerk. Hamza Gábor. Bp., 1999).

Szerző: Kozák Péter

Műfaj: Pályakép

Megjelent: nevpont.hu, 2013

×

Földieknek látszók

Női szentek és boldogok

Legújabb könyvemben tizenkét különös sorsú, közismert, mégis ismeretlen 10–13. századi női szent, boldog és boldog emlékezetű nő életútja szerepel. A szentekről és boldogokról azt hihetnénk, hogy önmegtagadó, imádságos, nem egyszer aszketikus életük kiáltó ellentétben állt világi kortársaik tevékeny mindennapjaival. Valójában valamennyiük élete küzdelmes volt, tele gyarlósággal, hibával, szerencsés és szerencsétlen döntések sorozatával, rendkívüli jellemük azonban a magyarság sorsdöntő pillanataiban felülemelkedett minden addigi kétségen és korláton. Talán egyetlen fejedelmi család sem adott annyi szentet, mint a három évszázadon át uralkodó Árpád-ház, talán egyetlen történelmi korszakban sem élt annyi női szent és szent életű női hitvalló, mint az Árpád-kori Magyar Királyság területén. Az uralkodói dinasztia szentjein kívül könyvem megemlékezik a keresztény hitet a külhonban terjesztő magyarországi uralkodónőkről és fejedelemasszonyokról is.

A Kossuth Kiadó gondozásában megjelent, gazdagon illusztrált album kedvezményes áron, 5942 forintért megrendelhető a vevoszolgalat@kossuth.hu emailen.

Kozák Péter
a Névpont szerkesztője